Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje lankėsi JAV lietuvių bendruomenės valdybos pirmininko pavaduotoja Regina Butkus

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje lankėsi JAV lietuvių bendruomenės valdybos pirmininko pavaduotoja Regina Butkus

Iš kairės: Ramutis Kurpė, Daiva Lukšaitė, Regina Butkus, Gintaras Dručkus

www.archyvai.lt

Liepos 21 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje lankėsi JAV lietuvių bendruomenės valdybos pirmininko pavaduotoja archyvų reikalams Regina Butkus. Susitikime dalyvavo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas Daiva Lukšaitė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius Ramutis Kurpė ir Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius Gintaras Dručkus.

Susitikimo metu buvo aptarti lietuvių bendruomenių JAV archyvinių dokumentų tvarkymo klausimai, bendradarbiavimo gairės, galimybės išsaugoti bendrą dokumentinį paveldą sukurtą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Po susitikimo R. Butkus lankėsi Lietuvos valstybės istorijos archyve.

Glaudus bendradarbiavimas tarp Lietuvos valstybės archyvų ir lietuvių bendruomenių JAV niekada nebuvo nutrūkęs. Pastarąjį kartą susitikimas įvyko Čikagoje, 2021 m. spalio 23 d. organizuotame seminare „Išsaugokime savo Tautos paveldą ten, kur jis yra sukurtas”.

Šią savaitę Vilniuje posėdžiauja Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas. Jo metu svarstomi bendradarbiavimo su Lietuvos institucijomis, referendumo dėl daugybinės pilietybės, pagalbos karo niokojamai Ukrainai bei kiti išeivijai svarbūs klausimai.