Pagrindinis puslapis Lietuva Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos agento smogiko Ottingo-Kirvio pranešimas

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos agento smogiko Ottingo-Kirvio pranešimas

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos agento smogiko Ottingo-Kirvio pranešimas

www.voruta.lt

Lietuvos ypatingasis archyvas pristato Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) specialiosios grupės vado agento smogiko Rudolfo Ottingo-Kirvio 1948 m. gruodžio 3 d. pranešimą specialiųjų agentų smogikų grupių vadovui Lietuvos SSR MGB 2-N valdybos 2-ojo skyriaus 5 poskyrio viršininko pavaduotojui valstybės saugumo majorui Aleksejui Sokolovui.

Nuo nelaisvės slapstęsis Vokietijos kariuomenės kareivis Rudolfas Ottingas (pagal pasą – Ostinas) 1946 liepos mėn. įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Sakalo kuopą. 1947 balandžio mėn. MGB čekistų vykdytos karinės operacijos metu jis buvo suimtas ir išdavė 6 partizanų ryšininkus bei visus jam žinomus bunkerius. Juos šturmuojant 4 partizanai žuvo, o vienas buvo paimtas į nelaisvę.

1947 m. gegužės mėn. Rudolfas Ottingas majoro A. Sokolovo buvo užverbuotas specialiosios grupės agentu smogiku. Majoras A. Sokolovas, kaip pasižymėjęs MGB specialiųjų grupių organizatorius, 1946 m. gegužės mėn. į Lietuvą buvo atsiųstas iš Vakarų Ukrainos. Jis sukūrė pirmąją centrinę agentų smogikų grupę ir jos veiklai vadovavo iki 1950 m.

Naujasis agentas, kuriam buvo suteiktas slapyvardis Kirvis, netruko pasižymėti ir MGB buvo labai vertinamas, nes sugebėdavo „ne tik vykdyti užduotis fiziškai sunaikinant banditus, bet ir sumaniai veikti su grupe įsiskverbiant į banditų formuotes“.Jo vadovaujami agentai smogikai tardė partizanų ryšininkus, rėmėjus ir rezervistus, paėmė į nelaisvę ar nužudė apie 150 partizanų. Daugiau kaip 50 partizanų smogikų vadeiva nušovė pats.

R. Ottingas-Kirvis sovietų valdžios ne kartą buvo apdovanotas padėkos ir garbės raštais, pinigine 6100 rublių dovana. 1955 m. Kirvis tapo Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 1-ojo (žvalgybos) skyriaus agentu Balandžiu. Prisidengiant legenda, esą buvęs teistas „už banditizmą Lietuvoje“, 1956 m. kartu su iš lagerių paleistais vokiečių karo belaisviais R. Ottingas iš Maskvos ešelonu buvo išsiųstas į Vokietijos Federacinę Respubliką (VFR), kur įsidarbino policijoje. 1960 m. VFR žvalgybai jis pranešė apie savo ryšius su KGB.

1960–1966 m. KGB bandė R. Ottingą naudoti kaip dvigubą agentą asmenų kompromitavimui ir dezinformacijai skleisti, tačiau šis vengė vykdyti užduotis, todėl KGB ryšius su juo nutraukė.

Su Kirvio pranešimais ir kitais susijusiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lya/vis-dar-tikintiems-pequ.html arba paskyroje Facebook socialiniame tinkle https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas/.

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija

Agnė Vilkišienė, www.archyvai.lt

Naujienos iš interneto