Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Lietuvos partizanų ryšininkės Vandos Valiūtės istorija

Lietuvos partizanų ryšininkės Vandos Valiūtės istorija

Lietuvos partizanų ryšininkės Vandos Valiūtės istorija

 

Į Lietuvą iš Irkutsko sugrįžo 94 metų Lietuvos partizanų ryšininkė Vanda Valiūtė, kuri tremtyje Rusijoje praleido beveik 74 metus. Dabar ji gyvena Tauragės rajone esančiuose Pagramančio socialinės globos namuose.

Lietuvos ypatingasis archyvas iš saugomos V. Valiūtės ir kitų Vlado Montvydo-Žemaičio vadovaujamo būrio partizanų rėmėjų baudžiamosios bylos bei jos tėvų tremties bylos pabandė atkurti trumpą V. Valiūtės dalyvavimo rezistencinėje veikloje ir jos represavimo istoriją.

V. Valiūtė 1946 m. rugsėjo 22 d. tapo Žemaičių apygardos Vlado Montvydo-Žemaičio vadovaujamo partizanų būrio ryšininke, gavo slapyvardį „Šmėkla“. Ji palaikė ryšius su partizanais, rinko žvalgybinę informaciją, platino antisovietinius atsišaukimus, Žemaičių apygardos laikraštį „Laisvės balsas“. 1947 m. gruodžio 16 d. buvo suimta sovietų saugumo ir nubausta 10 m. laisvės atėmimu. Kalėjo „Stepnoj“ pataisos darbų lageryje Kazachijos SSR Karagandos srities Džezkazgano rajone. Iš įkalinimo paleista 1955 m. gruodžio mėn. ir išsiųsta į spec. tremtį. Duomenų kada V. Valiūtė buvo paleista iš tremties ir ar jai buvo leista gyventi Lietuvoje nėra. Jos tėvai su broliais ir seserimis 1948 m. gegužės 23 d. buvo ištremti į Irkutsko srities Zimos rajoną. Lietuvoje jiems leisti gyventi tik 1966 m. spalio 29 d.

Kai kuriuos dokumentus iš V. Valiūtės baudžiamosios bei jos tėvų tremties bylų galima pamatyti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje https://www.archyvai.lt/lt/lya/lietuvos-partizanu-rysininke-unhr.html arba paskyroje Facebook socialiniame tinkle  https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas/.

 

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija