Pagrindinis puslapis Europa Lietuviškas kraujas, purpurinė širdis, Holivudas

Lietuviškas kraujas, purpurinė širdis, Holivudas

Psk. Alvydas TAMOŠIŪNAS, Šiauliai

Poeto, dainininko ir aktoriaus Vladimiro Visockio žmona Marina Vladi atsiminimų knygoje „Vladimiras arba nutrūkęs skrydis“ (Vilnius: leidykla „Muzika“, 1992) pasakoja apie pažintį su žmogumi, kurio tuometinio populiarumo visoje Sovietų Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių niekas neprilygo, jų vedybinį gyvenimą Maskvoje, išvykas į Prancūziją, Italiją, JAV ir kitas šalis.

Knygoje aprašomas epizodas, kai rusų bardas lankosi Vokietijoje ir netikėtai pamato savo stabą, dievaitį, mylimiausią Holivudo aktorių Charlesą Bronsoną. Štai kaip Marina aprašo šį įvykį 95-ame knygos puslapyje:

Vieną vakarą atvažiuojam prie didelio Miuncheno viešbučio.<…>

Aš (M. Vladi – aut. pastaba) visą dieną prie vairo, esu pavargusi ir kai pasakai: „Žiūrėk, kas stovi“, – ne iš karto atpažįstu žmogų, rūkantį šešėlyje. Jo figūra įsibrėžia šviesomainoj, kai užsitraukia dūmą, akimirka matau jo išraiškingą veidą ir akis su sunkiais vokais. Tai Charlesas Bronsonas, jo paskutinio filmo afišos išklijuotos visoje Europoje. Jis tavo (V. Visockio – aut. pastaba) mėgstamas aktorius, tad būtinai nori su juo pasišnekėti. Nespėju tavęs sulaikyti, tu iššoki iš mašinos ir eini prie jo. Matau, kaip kažką jam aiškini, o jis ramiu plačiu mostu atstumia tave ir nusisuka. Tu grįžti pas mane. Nori, kad paaiškinčiau jam, jog tu – rusų aktorius, jog trokšti išsakyti jam savo susižavėjimą – juk mane jis išklausysiąs. Atsakau, kad vargu ar jam tai suteiks malonumo. Primenu, kaip tave vargina žmonės, užpuolantys klausimais restoranuose, gatvėse, parduotuvėse. Bet niekas negelbsti – tu trūks plyš nori su juo pasišnekėti. Aš išlipu iš mašinos, prieinu prie Bronsono, bet nesuskumbu ištarti sugalvotos frazės. Tingiai, pavargusiu balsu jis nutraukia mane: „Duokite man ramybę. Eikit iš čia.“ Tuo pačiu mostu nustumia mane ir, pasisukęs ant kulnų, nueina į viešbutį…“

Pasak Visockio žmonos, Vladimiras liko įsižeidęs, kad buvo palaikytas eiliniu gerbėju, jam Charlesas pasirodė storžievis ir gal net pasipūtėlis. Ar iš tiesų ji toks buvo? Ką mes žinome apie šį aktorių ir ko nežinome?

2009 m. birželio ir liepos mėnesiais stažavausi JAV, Alabamoje Karinių oro pajėgų Vyresniųjų puskarininkių akademijoje, kuri yra dislokuota Maksvelio Giunterio Aviacijos bazėje (angl. Maxwell Gunter Air base). Laisvu nuo studijų metu apžiūrinėjau lankytinas bazės vietas, aplankiau ir Karinių oro pajėgų puskarininkių, seržantų ir eilinių paveldo muziejų (angl. Air Force Enlisted Heritage Hall). Muziejus gana didelis ir labai turtingas tiek informacija, jos pateikimo forma, tiek unikaliais eksponatais. Bet labiausiai mano dėmesį patraukė ekspozicija, pavadinta „Pirmūnų siena“ (Wall of achievers). Ši siena buvo nukabinta vien fotografijomis žmonių, kurie kažkada pradėjo tarnybą JAV Karinėse oro pajėgose eiliniais ir pasiekė neregėtų aukštumų, padarė neįtikinėtiną karjerą ir nebūtinai karinėje srityje. Ant sienos kabėjo astronautų, generolų, sportininkų, aktorių ir net prezidentų nuotraukos. Dauguma jų buvo su autografais. Man daugelio žmonių veidai iš pradžių atrodė neįdomus ir nepažįstami, kol nepamačiau nuotraukos garsaus Holivudo aktoriaus, pasaulio karatė čempiono Chucko Norriso, kuris pasirodo yra tarnavęs JAV Karinėse oro pajėgose Korėjoje, kur ir susidomėjo ir išmoko įvairių Rytų kovos menų. Po šio atradimo pradėjau žiūrėti atidžiau, nors nuotraukų buvo gal per šimtą, vėliau radau ir daugiau bent jau iš matymo pažįstamų veidų. Žinoma, dėmesį patraukė ir nuotrauka prezidento George‘o W. Busho, kuris šešerius metus tarnavo JAV Nacionalinės gvardijos Karinėse oro pajėgose. Prezidento nuotrauka kabėjo toliau nuo kitų, išsiskyrė ypatingomis dekoracijomis, aplink ją kabėjo tik keli kitų asmenų portretai. Didžiausiai mano nuostabai šalia prezidento atpažinau dar vieną asmenį, tai buvo Holivudo aktorius Charlesas Bronsonas. Buvau skaitęs, kad jo gyslomis teka tikro lietuvio kraujas, nors jis gimė 1921 m. lapkričio 3 d. Ehrenfelde, JAV Pensilvanijos valstijoje. Bet jo tėvai, emigrantai, kilę iš Lietuvos, tėvas iš Druskininkų. Tikroji Bronsono pavardė buvo Karolis Bučinskis. Labiau nustebino ligi šiol man nežinomas faktas, kad iš lietuvių šeimos kilęs Čarlzas tarnavo JAV kariuomenėje, o tiksliau karo aviacijoje. Jis 1943 m. prisiekė ir buvo paskirtas į Sausumos pajėgoms priklausiusias Karines oro pajėgas. Tuomet JAV neturėjo Oro pajėgų kaip atskiro vieneto ir jos priklausė kaip padalinys Sausumos pajėgoms. Po šio fakto atsiranda dvi karjeros versijos. Vienas šaltinis teigia, kad eilinis Charlesas Bronsonas paskiriamas Arizonoje vienos karo valgyklos vairuotoju. Tai ir yra užrašyta po jo nuotrauka. Kitas šaltinis teigia, kad mūsų herojus paskiriamas kaip Aviacijos šaulys į 760 Mokymo eskadrilę ir vėliau, 1945 m., pateko į 39-ą Bombonešių grupę, dislokuotoje Guamo saloje, Ramiajame vandenyne. Jam teko skraidyti įgulos sudėtyje tokiame lėktuve kaip „Boeing B-29 Superfortress“. Tai sunkusis, keturių variklių bombonešis, kurio įgulą sudarė net 11 asmenų. Įgulos sudėtyje būsimasis aktorius skrido 25 kovines misijas, buvo sužeistas. Už sužeidimus, patirtus atliekant užduotis, buvo apdovanotas „Purpurinės širdies“ medaliu. Deja, muziejaus darbuotojai nei patvirtinti, nei paneigti nė vienos iš šių skirtingų tarnybos versijų negalėjo, nors, kaip jau minėjau, po nuotrauka yra konkretus įrašas. Interneto svetainėse dažniausiai paminimas faktas apie apdovanojimą. Gaila, aktoriaus nebėra tarp gyvųjų, jis mirė 2003 m. rugpjūčio 30 d., palaidotas Braunsvilio miestelyje, Vermonto valstijoje. Taip pat gaila, bet niekaip nepavyko susisiekti su giminėmis. Vienas iš muziejaus darbuotojų papasakojo, kaip teko nors ir trumpai, bet tiesiogiai telefonu pabendrauti su Charlesu, o tiksliau išklausyti jo repliką. Darbuotojas paskambino aktoriaus agentui ir klausinėjo detalių bei faktų apie aktoriaus biografiją ir tarnybą kariuomenėje. Aktorius sėdėjo šalia agento ir pasakojo, kol galų gale, matyt, jam atsibodo ir paėmęs telefono ragelį juokdamasis išrėkė: „Tarnybos metu aš šiukšles vežiojau!“ Taip pat tradiciškai pridūrė: „Palikite mane ramybėje!“ ir numetė ragelį. Tai buvo galima priimti kaip „juodą“ aktoriaus humorą. Visi mano kalbinti amerikiečiai puikiai prisiminė aktorių, kuris dažniausiai atlikdavo „kieto vyruko“ vaidmenis, vaidindavo kaubojus, indėnus, policininkus, taip pat visi amerikiečiai žinojo, kad Charlesas yra buvęs populiariausių Holivudo aktorių dešimtuke, tik keli žinojo apie jo tarnybą kariuomenėje ir niekas nežinojo apie jo lietuvišką kilmę… Jaučiau didelį malonumą nušviesdamas kolegas, kad Charlesas Bronsonas – Karolis Bučinskis – buvo lietuvių kilmės, ir, kad jis puikiai kalbėjo lietuviškai. Kai kurie šaltiniai teigia, kad jis taip pat laisvai kalbėjo rusiškai ir graikiškai. Jis vienas iš dviejų lietuvių, kurių įspaudai yra palikti Holivudo aktorių šlovės alėjoje, kurio vardą galimą pamatyti įamžintą tarpe kitų pasaulinio lygio megažvaigždžių.

Tad visai nesvarbu ar skrido jis ar ne. Svarbu yra tai, kad dauguma internetinių svetainių teigia (o jas kuria įvairios žmonių bendruomenės), kad jis skrido, kad jis buvo apdovanotas, o svarbiausia tuo tiki. Tai yra legenda apie žmogaus legendos gyvenimą. O tokios legendos niekados nemiršta. Prisiminkime Jį visada „kietą“, nenugalimą, puikiai atlikusį pilietišką pareigą savo šaliai ir… kilusį iš lietuvių šeimos.

Šaltiniai:

http://www.imdb.com/name/nm0000314/bio

http://www.charlesbronson.com/bio.html

http://www.respectance.com/charles_bronson/

http://www.balsas.lt/gaires/karolis-bucinskis

http://www.lrytas.lt/-11896892241188719915-ltv2-pristato-garsiausi%C4%85-holivudo-lietuv%C4%AF-ch-bronson%C4%85.htm

Autoriaus nuotr.

Nuotraukose:

1. Straipsnio autorius šalia Charleso Bronsono nuotraukos, centre kabo JAV prezidento George‘o W. Busho nuotrauka

2. Charleso Bronsono portretas

3. „Pirmūnų siena“

4. Chuckas Norrisas

5. Pirmojo pasaulinio karo laikų JAV kario apranga

6. Užrašas prie muziejaus

7. „Eksponatas“ – Antrojo pasaulinio karo laikų JAV transportinis lėktuvas C-117, stovintis šalia muziejaus

8. Charleso Bronsono nuotrauka tarnybos karo aviacijoje metu. Nuotrauka paimta iš interneto. Nuotraukai apie 65–67 metai

Voruta. – 2011, saus. 7, nr. 1 (715), p. 8.

Naujienos iš interneto