Laisvės  gynėjų  dienos   išvakarėse – nauja knyga „Laisvės kronikos“

Laisvės  gynėjų  dienos   išvakarėse – nauja knyga „Laisvės kronikos“

Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis, www.voruta.lt

Laisvės  gynėjų dienos  išvakarėse Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  įvyko Ingos Stepukonienės  sudarytos knygos „Laisvės kronikos“ pristatymas. 

Knygos  autorė yra humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė, 2012 m. pelniusi  už mokslinę veiklą aktyviausio  VDU docento apdovanojimą, įvertinta ir rajono savivaldybės Garbės ženklu, „Metų garliaviečio“ vardo suteikimu. Savo mokslinėje veikloje ji žinoma  kaip lyginamosios ir baltistikos literatūros,   lietuvių pedagogikos  bei  lietuvių spaudos istorijos  tyrėja, pasižyminti dideliu patriotizmu, darbštumu ir erudicija.  Jos  biografiją puošia ir daugybė skaitytų pranešimų Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, daugybė surengtų seminarų bei viešų paskaitų mokytojams ir visuomenei.

         Garliaviečiai   su meile  Ingą Stepukonienę  vadina savo krašto  metraštininke.  Tai garbingas pripažinimas, jos parašytų ar parengtų  knygų išraiška. Knygos   parašytos  su didele meile ir pagarba šio krašto žmonėms, šio krašto istorijai.  Pavyzdžiui, gausiai iliustruotoje knygoje „Garliava. Laikas ir žmonės“ plačiai   pateikiama  miestelio bei jo apylinkių istorija, daug dėmesio skiriama rezistenciniam judėjimui.

      Paklausius   knygų autorės, kaip ji pasirenkanti temas,-   Inga atsakė: „Ne aš renkuosi darbo temas, o jos mane“. Tai rodo Ingos Stepukonienės  aktyvų visuomeninį gyvenimą, nuolatinį domėjimąsi mūsų krašto įvykiais, jo istorija, žmonių gyvenimo aktualijomis. Seniai rašytojos galvoje sukosi ir Sausio 13-osios tema, kuri pagaliau įsikūnijo knygoje „Laisvės kronikos“ pačios  autorės ir kitų to įvykių dalyvių prisiminimų mintimis.

         Knygos struktūrą sudaro keturi skyriai. Pirmajame skyriuje „Giname Lietuvos laisvę“ pateikti du įžanginiai straipsniai:  Kauno rajono savivaldybės mero  Valerijaus  Makūno  – „Diena, kuri primena laisvės kainą“ ir knygos sudarytojos  dr. Ingos Stepukonienės  – „Sausio 13-oji: viltis kruviname sniege“.

          Kituose trijuose skyriuose pateikiami  Sausio  13-osios  įvykiai  Vilniuje,  Sitkūnuose  ir Juragiuose, pristatomi  liudininkų – žinomo tautodailininko Adolfo Teresiaus, žurnalistės , dirbusios  Sitkūnų  radijo stotyje Sausio 13-ąją Jolantos Šarpnickienės, Kovo 11-osios Akto signataro Leono Milčiaus, buvusio Kauno rajono mero Valerijono Senvaičio, žurnalistės Dalios Kutraitės, mokytojo Ričardo Gudaičio,  Sitkūnų radijo stoties pamainos viršininkės Marijos Leškevičienės, žurnalisto Modesto Patašiaus, Zigmo Tamakausko, pačios knygos autorės dr. Ingos Stepukonienės ir kitų vienaip ar kitaip dalyvavusių  to Sausio įvykiuose prisiminimai.

       Knygoje pateiktus prisiminimus sušildo ir paryškina poetų Roberto Keturakio, Aldonos Puišytės, Leono Milčiaus  poezijos posmai, gausios iliustracijos.  Viename eilėraštyje, skirtame kunigui Robertui Grigui, dalyvavusiam Sausio įvykių pačiame centre ir palaiminusiam parlamento gynėjų duotą priesaiką, Leonas Milčius,  gyvai kreipdamasis į jį, klausia: „Kunige Robertai Grigai, ar tu supratai, ar žinai, /  Koks reikalingas, stiprus ir brangus mums tą naktį buvai?“.

        Poetė Aldona Puišytė savo eilėraštyje „Kraujo antspaudas“ tarsi vainikuoja mūsų tautos dvasinę pergalę: „…Jau pildos / Baltų amžinos godos, / Baltas Vytis sutramdė  /Plėšrų sutemų Žvėrį…“

       Pačią knygą „Laisvės kronikos“ savo nuoširdžiu ir spalvingu žodžiu pristatė jos sudarytoja  Inga Stepukonienė, pabrėždama, kad Sausio 13-osios įvykių puslapis, „atvėręs naują lietuvių tautos  būties epochą, liudijantis jos nenuilstamą gyvybinę galią  keltis iš  penkiasdešimt metų  trukusio sovietinio sąstingio, teigti savo valią – gyventi protėvių paliktoje žemėje ir būti visaverčiais jos šeimininkais, laisvai kalbėti savo gimtąja kalba, puoselėti savo tautos papročius, tradicijas ir kultūrą. Sausio 13-oji paliudijo nepaprastą lietuvių didvyriškumą, tautos galią…“

        Darbščiai ir su didele meile bei atidumu parengtą  Ingos Stepukonienės  naująją knygą sveikino pilna salė susirinkusių ne tik garliaviškių, bet ir iš tolimesnių vietų atvykusių žmonių, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, savivaldybės tarybos narė Regina Lukoševičienė, žurnalistė  Jolanta Šarpnickienė, Nepriklausomybės akto signataras  Leonas Milčius  ir kiti.

         Kalbėjęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Justinas Urbanavičius, įteikė knygos sudarytojai dr. Ingai Stepukonienei  Seimo Padėkos raštą.

          Turiningą knygos sutiktuvės popietę  savo muzikiniais intarpais   paįvairino Kauno rajono Garliavos meno mokyklos muzikantų ansamblio mokiniai.

         Tikime,  kad ši naujagimė  knyga „Laisvės  kronikos“, kaip ir kitos Ingos Stepukonienės  knygos, paskatins visuomenę  dar labiau domėtis  garbingos Lietuvos istorijos  puslapiais, mūsų tautos dvasinės kultūros gelme,  herojiškomis kovomis dėl laisvės, dėl lietuviško žodžio išlikimo.   Ji turėtų  svariai  prisidėti prie istorinės Atminties išsaugojimo,  jaunimo patriotinio  ugdymo.

Nuotraukų autorė – Virginija Tamašauskienė

Naujienos iš interneto