Kovotojas su komunizmo virusu. Povilo Lašo-Spiridonovo 145-osioms gimimo metinėms

Kovotojas su komunizmo virusu. Povilo Lašo-Spiridonovo 145-osioms gimimo metinėms

Komunistų mitingas, remiantis Lietuvos okupaciją ir Liaudies vyriausybę. Kaunas, P. Vileišio aikštė. 1940 m. birželio 24 d. Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 2, l. 10-2.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

Povilas Lašas-Spiridonovas gimė 1879 m. birželio 23 d. Kaune.[1] 1898 m. baigė Kauno gimnaziją, tarnavo Rusijos imperijos armijoje, iš kurios 1903 m. buvo atleistas dėl sveikatos. 1903–1914 m. dirbo raštininku Kauno gubernijos kanceliarijoje, tarnavo Kauno, Utenos, Zarasų policijos nuovadose. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, evakuotas į Baltarusiją, tarnavo Vitebsko gubernijos policijoje, po 1917 m. Rusijos vasario revoliucijos – armijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą.

Povilas Spiridonovas. [1925 m.] Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, t. 1, l. 191-3.

Grįžęs į Lietuvą, nuo 1919 m. dirbo Lietuvos žvalgyboje, buvo slapta infiltruotas į Dusetų valsčiaus revoliucinį komitetą. 1924–1935 m. ėjo įvairias pareigas Lietuvos politinės policijos, Kriminalinės policijos, Valstybės saugumo departamento (VSD) Saugumo policijos padaliniuose Kaune, Mažeikiuose, Šiauliuose. Aktyviai dalyvavo demaskuojant pogrindines bolševikų organizacijas. Jo sumanumo ir pastangų dėka buvo suimta nemažai šių organizacijų narių. Lietuvos Respublikos Prezidento 1932 m. vasario 15 d. aktu Nr. 158 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 4 laipsnio medaliu.

1935–1938 m. P. Lašas-Spiridonovas dirbo VSD Agentūros skyriaus Komunistinių organizacijų dalies vedėju. Organizavo agentūrinį-operatyvinį darbą tarp komunistinių organizacijų narių, antivalstybinę veiklą vykdžiusių komunistų areštus. 1938 m. išleistas į pensiją.

Sovietų okupuotos Lietuvos valstybės saugumo departamento nutarimas sulaikyti Povilą Lašą-Spiridonovą. 1940 m. birželio 22 d. Originalas. Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 13.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, P. Lašas-Spiridonovas sovietų saugumo buvo suimtas, kaltinant „aktyvia kova prieš Lietuvos komunistų partiją ir lietuvių proletariato revoliucinį judėjimą“. 1940 m. etapuotas į Butyrkų kalėjimą Maskvoje, 1941 m. grąžintas į Lietuvą, kalėjo Lietuvos SSR vidaus reikalų komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Kaune.

Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui, 1941 m. birželio 23 d. etapuotas į Baltarusijos SSR. Išgyveno sovietų saugumo vykdytas masines žudynes Červenėje, grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Ukmergėje, mokytojavo Kurklintiškiuose (Ukmergės aps.), parašė ir žurnale „Savaitė“ paskelbė prisiminimus apie sovietų kalėjimuose patirtus kankinimus.

Antrosios sovietų okupacijos pradžioje P. Lašas-Spiridonovas sovietų saugumo vėl buvo suimtas ir 1945 m. balandžio 17 d. Vilniaus įgulos Karo tribunolo nubaustas 8 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje su turto konfiskacija.

1945 m. gegužės 8 d. P. Lašas-Spiridonovas mirė nuo išsekimo Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Vilniuje (Lukiškių kalėjime). Palaidojimo vieta nežinoma.

Su paroda galima susipažinti Lietuvos archyvų virtualių parodų portale https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/kovotojas-su-komunizmo-virusu-lya/exh-342/kovotojas-su-komunizmo-virusu-lya/case-1831

[1] Kai kuriuose dokumentuose nurodyta gimimo vieta – Rusijos imperijos Vladimiro gubernijos Suzdalės apskrities Lazarkovo kaimas. Tikrasis vardas – Pavelas, o pavardė Lašas pradėta minėti 1932 m. dokumentuose.