Į Lietuvą iš Venesuelos atvyko dar dvi lietuvių šeimos

Į Lietuvą iš Venesuelos atvyko dar dvi lietuvių šeimos

Gruodžio 16 dieną, įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymą, LR ambasada Madride iš Venesuelos į Lietuvą perkėlė dar dvi lietuvių šeimas, viso – šešis asmenis.

Atvykusius lietuvius ir jų šeimų narius Vilniuje pasitiko Pabėgėlių centro atstovai, kurie pasirūpino atvykusiųjų laikinu apgyvendinimu, šilta apranga ir apavu. Vėliau perkeltiems asmenims bus teikiama pagalba integruotis Lietuvoje – skiriamos išmokos įsikūrimui bei būtiniausioms reikmėms, teikiama parama vaikų ugdymui bei lietuvių kalbos mokymuisi, padedama darbo paieškose.

Lietuvos diplomatinėmis pastangomis iš krizės apimtos Venesuelos jau pavyko perkelti 124 asmenis, kurie sėkmingai kuriasi naują gyvenimą įvairiuose Lietuvos miestuose, čia dirba, mokosi ir dalyvauja vietos bendruomenių veikloje. Venesuelos lietuviai yra dėkingi Lietuvai už sudarytą galimybę grįžti į tėvų ir senelių gimtinę ir už valstybės paramą įsikūrimo Lietuvoje pradžiai.

Kelionės į Lietuvą laukia dar 36 asmenys. Perkeliamųjų asmenų išvykimą iš Venesuelos trikdo sunkumai dėl negaliojančių kelionės dokumentų, sveikatos problemų, Venesuelos biurokratinių kliūčių ir judėjimo šalyje apribojimų. Vykdydama Lietuvos įsipareigojimą padėti mūsų tautiečiams Venesueloje, LR ambasada Madride palaiko ryšį su Venesueloje esančiais lietuviais ir  kiekvienu perkeliamojo asmens atveju suranda individualų sprendimą.

urm.lt inf.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.