Pagrindinis puslapis Lietuva Reklama Griovimo darbai: dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

Griovimo darbai: dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

Griovimo darbai: dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

Griovikai.lt nuotr.

PR

Lietuvoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pastatų griovimo darbus, išsamiai studijuoja ir analizuoja tikrai ne visi – vieniems tam pritrūksta ar gaila laiko, kitiems per sudėtinga juos suprasti ar susirasti, tretiems tiesiog neįdomu, todėl jie renkasi visą pastato griovimo atsakomybę patikėti šios srities profesionalams. Tačiau bent minimaliai, abstrakčiai žinoti būtiniausius griovimo darbų aspektus išties vertėtų. Dėl šios priežasties šiame straipsnyje pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymais, kuriais sutiko pasidalinti „Griovikai.lt“ komanda, šimtais skaičiuojanti įgyvendintus griovimo darbų projektus.

  1. Kokius darbus apima pastatų griovimas?

Pastato griovimas yra apibrėžtas Statybos techniniame reglamente ir apima tinkamai ir iki galo išardytą (išmontuotą) visą statinį, įskaitant ir atskiras jo konstrukcijas ar jų dalis. Tačiau įmonė, atliekanti griovimo darbus, turi atlikti ir daugiau veiksmų: paruošti pastatą griovimui ir sutvarkyti reikalingą dokumentaciją, gauti leidimus, atjungti išorės inžinerinius tinklus, parinkti geriausią griovimo darbų būdą, supjaustyti (sumalti, susmulkinti ar suskaldyti) esamas konstrukcijas, sutvarkyti teritoriją, išvežti ir tinkamai utilizuoti (ar kitu būdu sunaikinti) statybines atliekas. Tik tada laikoma, kad griovimo darbai buvo atlikti profesionaliai.

  1. Ar visada pastato griovimui reikia turėti leidimą?

Taip, griaunant ypatingą ar neypatingą statinį reikalingas leidimas. Tačiau yra numatyti išimtiniai atvejai, kai leidimo nereikia, pavyzdžiui, kai statinį nugriauti įpareigoja teismo sprendimas ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomasis nurodymas. Taip pat tais atvejais, kai išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys.

  1. Kokiomis tvarkomis reikėtų vadovautis norint nugriauti paprastą (neypatingos paskirties) statinį?

Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujamasi atliekant pastato griovimo darbus – Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01: 2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas bei Pažymos apie statinio nugriovimą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-182. Įvairūs griovimo darbų formalumai, susiję su dokumentų tvarkymu, gali būti numatomi ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  1. Kada būtina griauti statinį?

Pagrindiniai pastato griovimo atvejai yra įvardyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, t. y. kai tokį sprendimą priima Teritorijų planavimo ar savivaldybės tarybos, jei tokia būtinybė numatyta  teritorijų planavimo dokumentuose, jei pastato naudojimui skirtas laikas baigėsi, jei pastatas buvo pastatytas neteisėtai (neturint tam išduoto leidimo). Taip pat pastatas galėtų būti nugriautas, jei matomas natūralus fizinis ar moralinis statinio susidėvėjimas, jei pastato būklė kelia grėsmę aplinkiniams (tiek žmonėms, tiek aplinkai) ir tos grėsmės nėra galimybės pašalinti  per viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą laiką.

  1. Ar pakanka tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos leidimo, kad būtų pradėti griovimo darbai?

Ne, nepakanka. Prieš atliekant pastato griovimo darbus turi būti sutvarkyta visa dokumentacija, atsižvelgiant į statinio kategoriją (ypatingas statinys, neypatingas statinys, II grupės nesudėtingas statinys, I grupės nesudėtingas statinys). Griaunant ypatingos paskirties pastatą, reikalingas griovimo projektas, griaunant neypatingą pastatą reikalingas griovimo aprašas, o griaunant nesudėtingą statinį reikalingas supaprastinto griovimo aprašo. Tik parengus inžinerinio statinio griovimo projektą ar griovimo aprašus yra gaunamas savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas parengtiems dokumentams – tai laikoma pagrindiniu statybą leidžiančiu dokumentu.

  1. Kiek kainuoja pastatų griovimas?

Kiekvienas atvejis yra individualus ir kaina nustatoma įvertinus, kokius griovimo darbus reikės atlikti.

Jeigu Jums reikalingas pastatų griovimas, nedelsdami galite kreiptis į „Griovikai.lt“ komandą, kuri nemokamai pakonsultuos Jums rūpimais pastatų griovimo klausimais, įvertins reikalingus atlikti darbus ir jau kitą dieną pateiks konkretų pasiūlymą. Susisiekti galite telefonu – +370 635 35553, el. paštu info@griovikai.lt arba internete užpildę užsakymo užklausą, kurioje reikia pateikti visą informaciją apie savo projektą –  https://www.griovikai.lt/.