Pagrindinis puslapis Aktualioji publicistika Gintaras Lučinskas. Šarūno Šimkevičiaus publikacijų bibliografija (2010 – 2017 metai)

Gintaras Lučinskas. Šarūno Šimkevičiaus publikacijų bibliografija (2010 – 2017 metai)

Gintaras Lučinskas. Šarūno Šimkevičiaus publikacijų bibliografija (2010 – 2017 metai)

Šarūnas Šimkevičius. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos nuotr.

Gintaras LUČINSKAS, www.voruta.lt

Neseniai skaitytojus pasiekė nauja Šarūno Šimkevičiaus knyga „Šarūno Šimkevičiaus publikacijų bibliografija (2010 – 2017 metai)“. Kadangi leidinio autorius mane tikino, kad tai – jau paskutinė jo knyga apskritai, tai nusprendžiau parašyt bent keletą žodžių apie šią knygą. Iš viso išleista tik 20 egzempliorių, visi numeruoti ir pasirašyti autoriaus. 2009 metais jau vartėme panašų leidinį „Šarūno Šimkevičiaus publikacijų bibliografija (2000 – 2009)“.

Šios naujos bibliografijos pirmoje dalyje pateikiama informacija apie Šarūno Šimkevičiaus parašytas knygas ir parengtus leidinius. Antroje suregistruoti jo parašyti straipsniai. Toliau eina publikacijos apie Šarūną Šimkevičių, jo parašytas knygas, parodas ir kolekcijas.

Iš viso (2010 – 2017 metais) buvo parašyta publikacijų į 21 leidinį. (2000 – 2009 metų laikotarpiu tekstai buvo publikuoti 17 leidinių, neskaitant internetinių). Žemiau pateiktoje lentelėje atsispindi publikacijų skaičius atskiruose spausdintuose spaustuvėse leidiniuose. Daugiausia publikacijų buvo parašyta „Alytaus naujienų“ laikraštyje – 22. Antroje vietoje – „Karštas komentaras“ (16 straipsnių). Trečioje vietoje – „Lietuvos aidas“, kur Šarūnas Šimkevičius paskelbė 14 publikacijų.

Taip pat buvo parašyta straipsnių įvairioms interneto svetainėms. Daugiausia publikacijų paskelbta svetainėje gintarinesvajone.lt (71). Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie tuos interneto leidinius, kuriuose buvo daugiausiai straipsnių.

Kaip rodo pateikti duomenys, 2010 – 2017 metais daugiausia straipsnių pasirašyta pavarde – 315. Antroje vietoje – 63 straipsniai pasirašyti Šarūno Zombio slapyvardžiu. Trečioje – 16 tekstų rašė Petras Dumbliauskas. 2000 – 2009 metų laikotarpiu daugiausia straipsnių buvo Petro Dumbliausko slapyvardžiu – 62.

Iš viso 2010 – 2017 metais buvo parašyta 422 straipsniai. 2000 – 2009 metų laikotarpiu paskelbti 149 straipsniai, iš jų 34 internetinėse svetainėse. Tikimės, kad ši bibliografija dar pasipildys naujai surastais, neįtrauktais į ją straipsniais. Bibliografijoje straipsniai pateikiami chronologiškai, įtraukti ir papildymai (tos publikacijos, kurios nepateko į 2000 – 2009 metų bibliografiją).

           Parengęs šį leidinį Šarūnas Šimkevičius papasakojo apie tai bibliofilui Vidmantui Staniuliui. Vidmantas siūlė jį praplėst ir publikuot naujai visus laikraštėlio ,,Dzūkijos bibliofilas” numerius. Nes Šarūnas leido ir laikraštėlį ,,Dzūkijos bibliofilas”. Tačiau Šarūnas suprato, kad jo straipsnių bibliografija turi daugiau praktinę reikšmę. Jau buvo išleidęs savo publikacijų (2000 – 2009 metų) bibliografiją ir anksčiau. Jį kartais tenka pavartyt, ieškant informacijos apie kokį nors straipsnį, ar jo publikavimo datą. Todėl labai plėst bibliografinio leidinio jis tikrai nesiruošė. Tuo labiau, kad ir ,,Dzūkijos bibliofilo” maketai išliko ne visi. Iš viso buvo išleisti 24 laikraštėlio numeriai. Keitėsi ,,Dzūkijos bibliofilo” tiražas. Tik pirmieji numeriai buvo leidžiami didesniu tiražu, o paskutinieji – labai mažu. Tačiau paskui Šarūnas Šimkevičius atsižvelgė į Vidmanto Staniulio pastebėjimus ir nusprendė įdėt nedidelį priedą. Nes vien tik bibliografinio pobūdžio leidinys kai kam gali pasirodyt ir nuobodus. Todėl jis pasirinko naujai publikuot patį pirmąjį ,,Dzūkijos bibliofilo” numerį, išleistą 2003 metais. Taip pat įdėjo ir vieną iš savo publikacijų – pasirinktas straipsnis ,,Postmodernistinės tendencijos siaubo žanro kine 1990 – 1999 metais”.

          Lieka tik pasveikint autorių su nauja jo knyga. Priminsiu, kad tai jau dvyliktoji Šarūno Šimkevičiaus knyga. Aš nevarginsiu skaitytojų vardindamas kitas šio autoriaus knygas. Tačiau paminėsiu vieną, kurią ir pats įsigijau. Tai 2014 metais pasirodžiusi ,,Žurnalo „Trimitas“ (1920 – 1940) dzūkiška kronika”. Šį 118 puslapių leidinį nusipirkau ne tik aš, bet keletas kitų, besidominčių istorija. Tarp leidinio pirkėjų buvo ir muziejininkas Vilmantas Dunderis. Gerai, kad dar vis atsiranda besidominčių Dzūkijos istorija.

         Ir pabaigai – dar keletas autoriaus biografijos faktų.

                Šarūnas Šimkevičius gimė 1969 m. balandžio 26 d. Alytuje.

                1976 – 1987 mokėsi Alytaus I – ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Dzūkijos pagrindinė).

                1980 – 1984 mokėsi Alytaus dailės mokykloje.

                1987 – 1988 m. dirbo laiškininku Alytaus ryšių mazge.

                1988 – 1990 tarnavo sovietinėje kariuomenėje.

                1990 – 1995 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo etnologiją ir folkloristiką.

                1998 – 2000 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo  istoriją.

                1995 – 2007 m. dirbo mokytoju Alytaus dailės mokykloje.

                1995 – 1999 m. dirbo mokytoju Alytaus dailiųjų amatų mokykloje.

                2001 – 2013 m. dirbo muziejininku Alytaus kraštotyros muziejuje.

                2000 – 2009 m. parašė 149 straipsnius įvairiems leidiniams, išleista ir šių publikacijų bibliografija. Bibliofilas ir kolekcininkas, organizavęs nemažai parodų, taip pat dažnai dalyvaujantis įvairiose parodose su savo eksponatais.

Naujienos iš interneto