Juozas Vitkus-Kazimieraitis

Pagrindinis puslapis Juozas Vitkus-Kazimieraitis
Lietuvos didvyrio kapas,  prabilęs  mums  Maironio žodžiais…
Įrašas

Lietuvos didvyrio kapas,  prabilęs  mums  Maironio žodžiais…

Zigmas Tamakauskas, www.voruta.lt Prieš keletą dienų Lietuva palaidojo, o ne perlaidojo, kaip skelbė kai kuri žiniasklaida, savo tautos didvyrio – Pietų Lietuvos partizanų apygardos vado, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus pulkininko Juozo  Vitkaus  – Kazimieraičio surastus palaikus, kurie  gražiame karste buvo pašarvoti   Šv. Jonų bažnyčioje  Didžiojo altoriaus  papėdėje. Bažnyčioje sklandė ne liūdesio, o kažkokia kita –...

Tauta laidos Pietų Lietuvos partizanų vadą pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį
Įrašas

Tauta laidos Pietų Lietuvos partizanų vadą pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį

Plk. J.  Vitkus-Kazimieraitis. LGGRTC nuotr. Lietuva laidoja partizaninio pasipriešinimo sistemos kūrėją, kovotoją už Lietuvos laisvę pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį. Šio garbaus partizano gyvenimas ir kova prieš 77 metus nutrūko Dzūkijos miškuose, kur jį pakirto klastinga priešo kulka. Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rezistento, Pietų Lietuvos partizanų apygardos vado, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus pulkininko J. Vitkaus- Kazimieraičio palaidojimo...

Rasti vieno žymiausių partizanų – Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai
Įrašas

Rasti vieno žymiausių partizanų – Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai

Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. 1946 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras praneša, kad rasti itin svarbaus partizaninio pasipriešinimo dalyvio, Laisvės kovotojo karžygio, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo organizatoriaus plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikai. Partizanų vadas, okupuotos Lietuvos valstybės faktinis vadovas Adolfas Ramanauskas-Vanagas J.Vitkų-Kazimieraitį laikė partizanų idealu ir...

Partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje atnaujinta Dainavos apygardos partizanų vadavietė
Įrašas

Partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje atnaujinta Dainavos apygardos partizanų vadavietė

Kasčiūnų km., Varėnos raj., partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje vyks Dainavos apygardos partizanų vadų vadavietės įšventinimo iškilmės. foto Alfredas Pliadis/KAM Partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje baigus atnaujinti Dainavos apygardos partizanų vadų J. Vitkaus-Kazimieraičio ir A. Ramanausko-Vanago vadavietę, liepos 23 d. susirinkusius į tradicinį renginį „Istorijos atgarsiai Merkio krante“ pasveikino krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška. Viceministras pabrėžė, kad...

Įrašas

Paminėtas partizanų vado 115-tas gimtadienis

J.Vitkaus- KAZIMIERAIČIO  nuotraukų stendas. Sigito Budrecko nuotr. Alfonsas ADEIKIS, Mažeikiai, www.voruta.lt Š. m. gruodžio  7 d. popietę  Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla iškilmingai   paminėjo partizanų vado 115-tąjį  gimtadienį.      Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Irena Klemienė su grupe moksleivių plačiai apžvelgė partizanų vado gyvenimo kelią.      Buvusi tremtinė Irena Reivytienė  pasidalijo prisiminimais apie tremtį. Renginio akimirkos. Sigito...

Įrašas

„Mes paskutines kelnes už Lietuvą buvom pasiryžę atiduot…“

Emilija LIEGUTĖ Šklėrių kaimo „maistra“ Vincas Karlonas gal nelabai prisiminė, kas nutiko vakar. Saulėlydy pasaulis visada susiaurėja – jo yra tiek, kiek matome pro langą, žingsnių tiek, kiek nuo lovos iki stalo, tačiau kas dėjosi lenkmety, prieš septyniasdešimt ir daugiau metų – viskas kaip ant delno. Praeityje svarbiausia – Šv. Kazimiero draugijos narių veikla. „Kazimieriokais“,...