Pagrindinis puslapis Autoriai Čikagoje įkurtas Kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centras “Kultūrų tiltai”

Čikagoje įkurtas Kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centras “Kultūrų tiltai”

Čikagoje įkurtas Kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centras “Kultūrų tiltai”

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis (dešinėje) Lietuvos Respublikos Seime su Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru Stasiu Kašausku. Nuotraukos iš asmeninio Rimanto Kunčo-Žemaitaičio archyvo

“Dirvos” korespondentė Živilė Gurauskienė, www.voruta.lt

Š. m. birželio 15 d. Čikagoje įsikūrė Kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centras “Kultūrų tiltai”, jungiantis dvejų skirtingų kultūrų istorijas.  

Tyrimų centro teisinis patarėjas – advokatas Aleksandras Rimas Domanskis, direktorius  – Rimantas Kunčas-Žemaitaitis, sunkiosios pramonės statybos inžinierius (ilgametis Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos narys), vienas iš tiltų Čikagoje projektuotojų, kartografas, sfragistas, Pedagoginio lituanistikos instituto Čikagoje dėstytojas, Kartografijos skyriaus įkūrėjas ir direktorius Lituanistikos tyrimo ir studijų centre, pagrindiniu savo gyvenimo uždaviniu laiko atkurti tikrąją Valstybinio ženklo Vyčio reikšmę ir atsiradimo istoriją ir šiuo metu rengia leidinį, siekdamas supažindinti akademinę bendruomenę JAV ir Lietuvoje su iki šiol netyrinėtais Lietuvos valdovų atspaudais jų turinį pateikiant lietuvių kalba. Leidinyle, remiantis originaliomis iliustracijomis, bus pateiktas istorinis jų vertinimas pabrėžiant Lietuvos valstybės tarptautinį politinį statusą. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio namuose sukaupta didžiulė biblioteka ir begalė kitos informacijos neleidžia abejoti begaline jo meile savo kraštui. Ateityje dalį veiklos Rimantas sieja su Lietuva – būdamas inžinierius kartografas bei ilgametis sfragistas, savo privačioje kolekcijoje saugo Lietuvos ir Prūsijos nuo XV iki XVIII a. žemėlapių kolekciją, kurią žada eksponuoti įkurtame Kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centre. Analogiški žemėlapiai sunkiai prieinami, saugomi pasaulio muziejų archyvuose. Kartografas tvirtina, jog šią kolekciją siektų paversti nuolat publikuojamų žemėlapių paroda siejant su kartografinių tyrimų studijomis. Šią parodą papildys ir atspaudų kolekcija (taip pat ir karališkųjų Lietuvos atspaudų) bei XIX a. kai kurių Lietuvos miestų pašto atspaudai (Vilniaus, Kauno, Gardino ir t. t.) bei Austrovengrijos imperijos, Nepriklausomos Lietuvos ir Vokietijos (iki 1945 m.) pašto ženklai.

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis (dešinėje) su Gintaru Linu Grušu – katalikų vyskupu, teisėtyrininku kanonistu, kanonų teisės daktaru.

Kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centro tikslas – remiantis ilgamete patirtimi vykdyti kartografinius, sfragistinius, numizmatinius bei filatelistinius tyrimus, susijusius su miestų kūrimosi, kelių, skirtų karo gynybai, pašto ir prekybos kelių istorija. Bus pateikiamas Vyčio, kaip pagrindinio valstybės ženklo, tiksliausiai atspindinčio valstybės padėtį valdovų atspauduose, kelias nuo valdovo atvaizdo, praplečiant reikšmę iki karaliaus bei jo tautos, kaip savo krašto gynėjos, įvaizdžio. Minėtame Tyrimų centre bus pristatomas Karališkojo Dvigubo kryžiaus, žyminčio Lietuvos priklausymą tam tikram Europos valstybių politiniam vienetui, kaip Šv. Jurgio-Slibino ordino ženklo, kelias link Vyčio, kaip valstybės ženklo, kas iki šiol nėra pakankamai atskleista. Bus parodoma Vyčio, kaip antraeilio simbolio, reikšmė kilmingų šeimų, valstybinių įstaigų ar Krikščioniškosios Rytų ir Vakarų apeigų bažnyčios Lietuvoje heraldikoje bei valstybės vėliavoje ir valstybinių įstaigų atspauduose jų turinį, liudijantį Lietuvos valstybės tarptautinį politinį statusą, pateikiant lietuvių kalba. Tyrimų centre bus nagrinėjamas Vyčio atsiradimas kitų valstybių heraldikoje, pvz., Krokuvos universiteto Lenkijoje, įkurto 1400 m. karaliaus Jogailos, kaip savarankiškos Lietuvos valstybės švietimo įstaigos, atspaude, kas nėra pakankamai tyrinėta.

 

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Braiso kanjono nacionaliniame parke (Bryce Canyon National Park) iškėlęs Lietuvos valstybės vėliavą. Nuotraukos iš asmeninio Rimanto Kunčo-Žemaitaičio archyvo

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis yra skaitęs paskaitas Lietuvos Edukologijos universitete, Lietuvoje, Jaunimo Centre (eksponatais prisidėjus Balzeko lietuvių kultūros muziejui), Čikagoje, ir Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte; yra rengęs ne vieną parodą ir skaitęs paskaitas  Mokslo ir kūrybos simpoziumų metu bei išleidęs tam skirtą katalogą „Lietuvos kartografinio vaizdo vystymosi bruožai XVI–XVIII a.“.  Žemėlapių paroda buvo pristatoma organizuojant renginius Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, Lietuvių skautų sąjungai bei paskaitų metu dėstant Pedagoginiame lituanistikos institute. 2018 metais jis skaitė  paskaitų ciklą “Heraldikos ir kartografijos vaidmuo Lietuvos istorijoje”, skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio publikacijas kviečiame skaityti Klivlande (Cleveland) leidžiamo laikraščio “Dirva” rubrikos “Kartografijos vaidmuo pasaulio istorijoje” bei Voruta.lt puslapiuose.

Artimiausiu metu Lietuvos žemėlapių paroda, susijusi su Lietuvos kartografinio vaizdavimo istorija  bei juose atsispindinčių valstybinių ženklų istorija, keliaus į Lietuvą ir visus, kurie nėra abejingi, prašome prisidėti prie šios ir kitų centro įkūrėjų idėjų. Veikla susijusi su mokslu ir kultūra niekada nebuvo ir nebus pelninga, jai reikalinga finansinė parama. Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis, vykdydamas kultūrinę misiją – minėtas publikacijas, nekomercines parodas, nemokamus renginius bei leidinius rengia savo lėšomis, kas, suprantama, neatsiperka. Gautą paramą ir rėmėjus autorius skelbs leidžiamuose leidiniuose bei garsins žiniasklaidoje. Jums pageidaujant pateiks detalesnę informaciją apie būsimą parodą, publikacijas bei rengiamą katalogą, atsižvelgs į Jūsų pageidavimus ir pastabas bei el. paštu prašo suteikti galimybę išreikšti padėką už Jūsų paramą rimantaskuncas@gmail.com .