Pagrindinis puslapis Autoriai Česlovas Iškauskas. Tarpukalėdžio ženklai

Česlovas Iškauskas. Tarpukalėdžio ženklai

Česlovas Iškauskas. Tarpukalėdžio ženklai

Česlovas Iškauskas, apžvalgininkas, www.silales-artojas.lt ir www.iskauskas.lt

Esame Tarpukalėdyje. Tai laikotarpis tarp šv. Kalėdų ir Trijų Karalių. Šios dvi savaitės – pusiau šventės, o vakarai – šventvakariai. Žemaitijoje šis laikas vadinamas bernelių laikotarpiu. Mažosios Lietuvos laukininkai laiką nuo Kalėdų iki Naujųjų metų vadino atšventėmis, Rytų Lietuvoje Naujųjų metų išvakarių vakarienė buvo vadinama Kūčialėmis. Tarpukalėdžio dienomis jaunimas, susirinkęs į vienus namus, dainuodavo, rengdavo vakaruškas, išsidūkdavo už visus metus. Ypač linksmai šį laiką leisdavo aukštaičiai, pasakoja viena mokslinė interneto svetainė.

Bet mums šis metas įdomus ir kita, geopolitine prasme. Lygiai prieš 30 metų iširo Sovietų Sąjunga, kuri beveik pusę amžiaus savo gniaužtuose laikė ir Lietuvą. 1991 m. gruodžio 25 d. pirmas ir paskutinis SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas neteko savo įgaliojimų. Tą patį vakarą virš Kremliaus buvo nuleista SSRS vėliava ir pakelta Rusijos Federacijos. O kitą dieną Aukščiausiosios Tarybos Respublikų Taryba priėmė deklaraciją dėl Sovietų Sąjungos likvidavimo. Taip ši imperija, kuri buvo įkurta irgi šventiniu laikotarpiu, 1922 m. gruodžio 31 d., ir egzistavusi be kelių dienų 69-rius metus, suskilo į keliolika nepriklausomų valstybių.

Sovietų sąjunga per šį laikotarpį turėjo septynis lyderius. Gi su septintuoju, paskutiniuoju irgi susiję mistiniai ženklai.

Sakoma, kad rusiškame Šventojo Rašto leidime, Kaino išpažintyje yra tokia pranašystė: „…и седмым будет святой Михаил с отметиной на лбу…“ („…ir septintasis bus šventas Michailas su žyme ant kaktos…“). Nežinia, kiek tame pranašiškos tiesos, tačiau M. Gorbačiovas išties turi įgimtą dėmę prie kaktos ir iš tikrųjų buvo septintasis SSRS lyderis. Kaip rašoma portale Calend.ru, šventasis Michailas Arkangelas buvo karys gynėjas, jis saugojo Rojaus vartus kelyje į Gyvybės medį, o sumoderninus – gynė liaudį jos laisvės siekiuose. Kažin kaip tai galima sieti su M. Gorbačiovo politinio pakilimo ciklu, tačiau gal verta patikėti jo ryžtu ir nuoširdžiu nusiteikimu pakeisti sovietinę imperiją, „adaptuoti“ ją prie Šaltojo karo rūbą nusimetusio pasaulio. Dabar, kai „perestroikos“ lyderiui jau devyniasdešimt ir jis tegali vaikščioti su vaikštyne, toks apibūdinimas yra su dideliu avansu.

Ko gero, nė vieno sovietinio lyderio neįtarsi pamaldumu ar bent dešimties Dievo įsakymų laikymusi. Nebent Josifas Stalinas (Džiugašvilis) paauglystėje mokėsi kunigų seminarijoje, kad gautų stipendiją, kurią atimdavo geriantis tėvas. Bet čia jis pradėjo skaityti Karlo Marxo komunistų manifestą ir 1899 m. buvo iš seminarijos pašalintas. Dabartinis Rusijos lyderis Vladimiras Putinas irgi dedasi uoliu cerkvės lankytoju, besižegnojančiu televizijos jupiterių šviesoje, tačiau šv. Raštą jau seniai pakeitė vieninteliu mokymu – atkurti SSRS buvusiose jos sienose. 2005-aisiais jis SSRS griūtį pavadino „didžiausia amžiaus geopolitine katastrofa“. Vėliau jis ne sykį patvirtino, kad „SSRS žlugimas buvo didele klaida“. O klaidas reikia taisyti. Juo labiau, kad dirva tam palanki.

Neseniai televizija „Current Time“ paskelbė, kad 62 proc. apklaustų rusų tikisi, jog SSRS bus atkurta. Žinoma, tai ne tie 75 procentai kaip 1991 m. kovo 17 d., kai vyko referendumas, ir iš 148,5 mln. tuometinės imperijos gyventojų už SSRS „kaip atnaujintos lygiateisių suverenių respublikų“ išsaugojimą balsavo 113,5 mln.

Tiesą sakant, jau dabar, 21-uosius metus valdant V. Putinui, galima sakyti, kad imperiniai atributai išsaugoti. „Kuomet po kelių šimtų metų istorikai aprašinės Rusiją 2021-aisiais, jie bus įsitikinę, kad mes ir toliau gyvename Sovietų Sąjungoje. Aišku, formaliai SSRS paleista 1991 metais, ir jos pagrindu kilo naujas politinis darinys, tačiau ar jūs dažnai taip pat galvojate apie Bizantiją? Ar ji buvo išsaugojusi savo valstybingumo simbolius ir valdančiąją dinastiją išformavo kada tai bebūtų nutikę, iki tol, kol galutinai nekrito didysis Konstantinopolis?“, – feisbuke rašė žurnalistas, filosofijos mokslų daktaras Kirilas Martynovas, kuris 2014 m. sausį buvo aktyvus Maidano šalininkas, pasisakęs prieš Krymo aneksiją.

JAV interneto leidinys „The American Spectator“ rašo, kad prieš 30 metų iširusi Sovietų Sąjunga tapo gana netikėta ir laukta dovana visam pasauliui. Simboliška, rašoma jame, kad ateizmu grįsta imperija žlugo būtent tuomet, kai gimė Jėzus. Bet paskui jis priduria: netikėkime Aukščiausiojo logika, nes tai buvo paprasčiausias sutapimas.

Taigi, vis dėl to būkime realistai: visi Tarpukalėdžio ženklai, netgi jei jie pasirodė prieš mums istoriškai svarbius tris dešimtmečius, tėra iliuzija ir mūsų noras matyti norimą vietoj esamą.