Pagrindinis puslapis Autoriai Česlovas Iškauskas. Kaip įveikti Velnio pagundas?

Česlovas Iškauskas. Kaip įveikti Velnio pagundas?

Česlovas Iškauskas. Kaip įveikti Velnio pagundas?

Česlovas Iškauskas. Asmeninio archyvo nuotr.

Česlovas Iškauskas, apžvalgininkas, www.silales-artojas.lt

Prabėgo niūrios ir lietingos lapkričio pradžios šventės – Visi Šventieji ir Vėlinės arba amerikietiškai – helovinas. Beje, mūsų kalbininkai jį siūlo vadinti Vaiduoklių švente arba Šiurpnakčiu, o šiaip angliškai Halloween yra sudaryta iš „All Hallows’ Eve“ ir nereiškia ko nors baisaus, o tik „Visų Šventųjų vakarą“…

Surūkyti Taikos pypkę

Bet politikoje – savi dėsniai. Nepaisant, kad praėjusią savaitę pagerbėme mirusiuosius, jų vėles, linkėjome ramybės gyviesiems, tarp S. Daukanto, V. Kudirkos ir Nepriklausomybės aikščių pliekėsi žaibai. Tarsi Prezidentūra, Vyriausybė ir Seimas tūnotų skirtingose barikadų pusėse ir netarnautų vienai valstybei, kurios vardu LIETUVA šiaip jau mėgstame didžiuotis.

Vengdamas šališkumo, į kurį labai lengvai nuslysta visas tuntas politikų, politologų ir įvairaus masto žiniasklaidininkų, priminsiu tik psichologų patarimą. Kai šeimoje vyrauja nesutarimai, jie pataria įveikti savo ambicijas ir kartu susėdus išsakyti vienas kitam visas pretenzijas, išsiaiškinti visus aštrius kampus. Vienu žodžiu – kalbėtis, nenutylėti, į tuos pokalbius įtraukti netgi vaikus, kurie labiausiai jaučia nesantaikos atmosferą ir, užslėpę savyje nerimą, paskui kažkur jį išskleidžia nederamu elgesiu.

Taigi, patarimas, kurį išsakė ne vienas protingas žmogus: Prezidente ir Premjere, įveikite savo dar nuo rinkimų kampanijos užsistovėjusią priešpriešą ir paduokite vienas kitam rankas – net ne kumščiais sveikinkitės, vaidindami besisaugoją nuo viruso, o, jeigu įstengsite, apsikabinkite, nusišypsokite, išgerkite kartu kavos ar ko nors stipresnio (kaip žmonės sako, Velnias neims) ir nors kartą per savaitę aptarkite būtiniausius reikalus. Šitaip jūs vienysite tautą, sutelksite ją, priartėsite prie jos nors per sprindį, sumažinsite niekam nereikalingų protesto mitingų pavojų.

Žinoma, dar lieka Seimas, ši keista, užnuodytas strėles link Prezidento belaidanti valdančioji dauguma. Bet jeigu Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė – duok Dieve! – kada nors sukirs rankomis, tai išblės ir konservatorių įkarštis visus šunis karti ant šalies vadovo. Visų nesutarimų tai nepašalins, tačiau atsiras pragmatiško bendravimo efektas, kurio tikslas – įveikti visas valstybei kylančias negandas. Kita vertus, opozicija tyliau žvangins savo kalavijais, ir socdemai su Vilija Blinkevičiūte nepuoselės tokių vilčių pigiai pasinaudoti dabartine situacija.

Tūlas tautietis pasakytų: niekus kalbi, juk žmogiška prigimtis lemia, kad joje daugiau Velnio negu Dievo. Bet tuomet atsakykime mūsų rinkėjui: kodėl mes renkame į valdžią tokius apsėstuosius politikus, kurie net tautos vardan nesugeba įveikti savyje Nelabojo? Italų religijos tyrinėtojo, kapučinų teologo ir egzorcisto Paolo Carlino veikale „Eik šalin, šėtone!“, kuris 2019 m. buvo išverstas ir į lietuvių kalbą, primenama, kaip piktadariška šėtono veikla buvo nutraukta – jis tiesiog buvo išvarytas iš Rojaus.

Galbūt ši dangiškoji alegorija ir netikusi, bet ji parodo, kas Žemėje laukia tų, kurie trukdo pasiekti santarvę, gerovę ir klestėjimą. O Lietuvoje, kaip sakoma, juk dar ne viskas prarasta…

Ramybės drumstėjai

Anapilin išėjusiųjų pagerbimo metą gerokai sujaukė kitas įvykis. Spalio pabaigoje Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyko knygos ,,Nacio anūkė: kaip aš sužinojau, kad mano senelis — karo nusikaltėlis“ pristatymas bei diskusija. Į Lietuvą atvykusios Čikagoje gyvenančios lietuvių kilmės amerikiečių pedagogės, žurnalistės ir rašytojos Silvijos Foti (Silvia Foti, mergautinė Kučėnaitė) knyga lietuvių kalba bus pristatyta 2022 m. vasario mėnesį numatomos Vilniaus Knygų mugės metu atnaujintu pavadinimu „Vėtra lietaus šalyje”.

Dabar ši Jono Noreikos – generolo Vėtros anūkė nutarė vėl sudrumsti šviesų vieno iš rezistencinio judėjimo vadovų atminimą ir prikergti jam nacių kolaboranto ir žydšaudžio etiketę. Ją globoti ėmėsi ne tik žydų bendruomenės vadovai ir Seimo politikai, bet ir kai kuri žiniasklaida, išsijuosusi skleidžianti „kitą požiūrį“ į partizaninio judėjimo lyderius. Nors J. Noreikos tiesioginės sąsajos su žydų naikinimu nėra įrodytos, ši užjūrio veikėja trūks plyš stengiasi pakurstyti antilietuviškas aistras. Gi šalies vadovai nedrįsta vertinti šios šėtoniškos veiklos.

Dar to betruktų, kad aukščiausi šalies pareigūnai priimtų ir spaustų ranką mūsų šalyje šmirinėjantiems antilietuviško judėjimo propagandistams.

O gal mes dar nežinome, kaip veikia Šėtonas?