Pagrindinis puslapis Istorija Atminimo lenta 1831 m. sukilimui

Atminimo lenta 1831 m. sukilimui

Atminimo lenta 1831 m. sukilimui

Virgilijus Poviliūnas, buvęs Trakų Rotary klubo prezidentas, www.voruta.lt

Šiais metais sukanka 190 metų, kai Lietuvoje prasidėjo 1831 m. sukilimas. Tai buvo pagalba Lenkijos sukilėliams prieš carinę Rusiją. Sukilime aktyviai dalyvavo bajorija, dvasininkija, miestiečiai ir valstiečiai. Šio pasipriešinimo tikslas buvo atkurti Lietuvos ir Lenkijos konfederaciją, panaikinti baudžiavą.

1831 m. sausio mėn. Vilniuje susikūrė Vyriausiasis sukilimo komitetas. Sukilimas, prasidėjęs Raseiniuose, išplito po visą Lietuvą. Po atkaklių kovų jis pralaimėjo. Nemaža dalis sukilėlių, vadovaujamų kunigaikščio brigados generolo Antano Gelgaudo (1792–1831) pasitraukė į Prūsiją. Caro valdžia numalšinusi sukilimą įvedė cenzūrą, uždarė Vilniaus universitetą, daugelį vienuolynų, panaikino Trečiąjį Lietuvos Statutą.

Minint 1831 metų sukilimo sukaktį, Trakų Rotary klubas nutarė įamžinti šį svarbų Lietuvai ir Lenkijai įvykį. Šią idėją iškėlė Trakų Rotary klubo prezidentas Kšyštof Narkevič, kai sename Lietuvos kariuomenės topografijos skyriaus žemėlapyje „Aukštadvaris–Trakai“, išleistame 1937 m., ties Drabužninkų kaimu rado pažymėtą užrašą „1831 m. sukilėlių kapai“. Visuotinu klubo narių sutarimu palaikėme šią idėją ir kreipėmės į UAB „Metalo forma“ direktorių Antaną Vaičekauską dėl atminimo lentos pagaminimo. Suderinus projektą buvo pagaminta atminimo lenta, kurios centre abiejų valstybių herbai – Lietuvos Vytis ir Lenkijos Erelis. Aplink 1831 m. sukilėlių šūkis lietuvių ir lenkų kalbomis: „UŽ MŪSŲ IR JŪSŲ LAISVĘ / ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ”.

Konkreti atminimo lentos pastatymo vieta buvo suderinta su Aukštadvario regioninio parko direktoriumi Remigijumi Noreika ir Aukštadvario seniūnu Laimiu Kvedaravičiumi.

1831 m. sukilimo atminimo lentos atidengimo Drabužininkuose dalyviai (iš kairės): Algirdas Vaičekauskas, Ema Stanulionienė, Antanas Vaičekauskas, Arūnas Dzigas, Laimis Kvedaravičius, prof. dr. Adas Jakubauskas, Rita Balsevičiūtė, Stasys Žukauskas, Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė, Marija Puč, Jaroslav Narkevič, Kšyštof Narkevič, Dainius Mardosa, Robertas Volosevičius, Vladimiras Juškys

2021 m. birželio 29 d. netoli Drabužininkų pilkapių, Trakų Rotary klubas atidengė atminimo lentą, skirtą 1831 metų sukilimui atminti. Iškilmėse dalyvavo Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, laikinai einanti savivaldybės mero pareigas Marija Puč, Aukštadvario seniūnas L. Kvedaravičius, Aukštadvario regioninio parko atstovė vyr. kultūrologė Rita Balsevičiūtė ir vyr. Lankytojų centro administratorė Ema Stanulionienė, prof. dr. Adas Jakubauskas, Vievio bibliotekos vedėja Irena Senulienė, Trakų Rotary klubo prezidentas K. Narkevič ir Lietuvos lenkų sąjungos filialo Trakų rajono skyriaus pirmininkas Jaroslav Narkevič, broliai rotariečiai, UAB „Metalo forma“ direktorius A. Vaičekauskas su bendradarbiais. Sveikinimo kalbą pasakė Trakų Rotary klubo prezidentas. Trumpą 1831 m. sukilimo eigą papasakojo Virgilijus Poviliūnas. Po oficialių kalbų buvo atidengta atminimo lenta. Renginio dalyviai pagerbė sukilėlių atminimą, padėjo gėlių ir prie atminimo ženklo padarė bendrą nuotrauką.

Lietuvos ir Lenkijos istorijos bei kultūros mylėtojams atsirado dar viena nauja atminimo vieta, kuri pritrauks abiejų šalių turistus. Drabužininkai dabar bus garsūs ne tik VI–XII a. pilkapiais, bet 1831 m. sukilimo atminimo vieta.