Pagrindinis puslapis Autoriai Amerikoje išeivijos lietuviai minėjo Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną

Amerikoje išeivijos lietuviai minėjo Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną

Amerikoje išeivijos lietuviai minėjo Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną

Pilotas, lėktuvų modeliuotojas Antanas Mataitis su paties modeliuotu lėktuvu prieš iškeliant jį į padangę. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

“Dirvos” korespondentė Živilė GURAUSKIENĖ, JAV, Lemontas, IL, www.voruta.lt

Š. m. liepos 6-ąją, švenčiant Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Lemonte, Zitos ir Vytauto Geštautų namuose, susirinkę išeivijos Lietuviai, netoliese esančiame parke sugiedoję Lietuvos valstybės himną, negalėjo atsigrožėti piloto, lėktuvų modeliuotojo Antano Mataičio pakeltomis į padangę radijo bangomis valdomomis skraidyklėmis, įspūdingai sklandančiomis virš šventės svečių.

Šventės svečiai sustojo sugiedoti Lietuvos valstybės himno. Iš kairės į dešinę: Vytautas Geštautas, Rūta Kapočius, Romanas Duba, Zita Geštautas, Vidmantas Stankus, Antanas Mataitis, Živilė Gurauskienė, Rimantas Kunčas-Žemaitaitis. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Parke, į kurį įvažiavimas buvo pažymėtas Lietuvos Respublikos bei Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavėlėmis, nepaisydami alinančio karščio rinkosi išeivijos lietuviai, kur, iškėlus Rimanto Kunčo-Žemaitaičio pastangomis atkurtą Lietuvos valstybės istorinę vėliavą, buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Vėliau, nuo tądien nepakeliamo, 34 laipsn. Celsijaus, karščio gindamiesi gaiviaisiais gėrimais susirinkusieji stebėjo vieną paskui kitą kylančius A. Mataičio modeliuotus lėktuvus, kurių, pasak šventės dalyvių, modeliuotojas savo kolekcijoje turi per 200.

Besileidžiančią iš padangės Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavą pagavo Rimantas Kunčas-Žemaitaitis (viduryje). Nuotraukos kairėje – modeliuotojas Antanas Mataitis, dešinėje – Vytautas Geštautas. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

A. Mataičiui iškėlus paties modeliuotą “Lituanica”, S. Dariaus ir S. Girėno sumažintą lėktuvo kopiją, padangėje suplevėsavo prie jo prisegta Trispalvė, kurią, besileidžiančią ant žemės, pagavo Romanas Duba ir, lydimas aplodismentų, bėgdamas ilgai skraidino pakilimo taku. Taip iš padangės buvo paleista Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava, kuria pagavo Rimantas Kunčas-Žemaitaitis ir Vytauto Geštauto sukurti marškinėliai “Mindaugas Lietuvos Karalius 1251–1263“, atitekę juos pagavusiam Romanui Dubai.

 

Vytauto Geštauto sukurti marškinėliai “Mindaugas Lietuvos Karalius 1251–1263“ atiteko juos pagavusiam Romanui Dubai. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Renginiui baigiantis visi žavėjosi A. Mataičio pakeltu į padangę milžinišku drakonu – iš aitvaro sukonstruota radijo bangomis valdoma skraidykle, įspūdingai plevenusia virš besilinksminančių svečių.