Pagrindinis puslapis Istorija 1918 m. lapkričio 11 d. pradėjo dirbti pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1918 m. lapkričio 11 d. pradėjo dirbti pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1918 m. lapkričio 11 d. pradėjo dirbti pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pirmoji Lietuvos Respublikos vyriausybė. Iš kairės: Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas, Teisingumo ministras Petras Leonas, Ministras Pirmininkas, Užsienio reikalų ministras, Krašto apsaugos ministras Augustinas Voldemaras, Finansų, prekybos ir pramonės ministras, Susisiekimo ministras Martynas Yčas, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis, Vidaus reikalų ministras bei laikinai einantis Maitinimo ir darbų ministro pareigas Vladas Stašinskas. Vilnius, 1918 m. LCVA, P-12987-1, P-12987-2.

www.archyvai.lt

1918 m. lapkričio 11 d. pradėjo dirbti pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Svarbiausias pirmosios Vyriausybės uždavinys buvo įtvirtinti Lietuvos valstybės egzistavimą tiek tarptautiniu lygiu, tiek ir pačiame krašte. Vyriausybei reikėjo megzti diplomatinius ryšius, kurti savivaldą, organizuoti policiją, atkurti ūkio funkcionavimą.

Ji per itin trumpą savo veikimo laiką (pusantro mėnesio) nespėjo atlikti daugumos šių darbų, tačiau pradėjo kurti Lietuvos valstybės organizacinius pamatus: įsteigė Lietuvos kariuomenę, pradėjo kurti savivaldą, organizuoti kitas valstybines įstaigas.