Pagrindinis puslapis Istorija Zigmas Tamakauskas. Atminties išsaugojimo paminklas

Zigmas Tamakauskas. Atminties išsaugojimo paminklas

Zigmas Tamakauskas. Atminties  išsaugojimo  paminklas

Prie Kauno Vytauto Didžiojo karo  muziejuje eksponuotos skulptūros stovi (iš kairės į dešinę): D. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas, plk. Gediminas Macijauskas, mjr. Gediminas Reutas. Nuotraukos autorė – Aušra Jurevičiūtė.

 

Zigmas Tamakauskas, šaulys, LLKS štabo  viršininko pavaduotojas, LLKS Tarybos narys, www.voruta.lt

Daug kas mūsų krašte su didžia pagarba mini Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko – Vanago vardą. Šis vardas žinomas ir užsienyje gyvenantiems  lietuviams, neatitrūkusiems nuo savo tautinių šaknų, nuo savo tautos istorijos.  Jis galėtų tapti vykusio    Lietuvos partizaninio karo, ginklu kovojusios Lietuvos prieš sovietinį okupantą  tikru simboliu. 

       Adolfo Ramanausko-Vanago vardą Kaune įamžino skulptorius Stasys Žirgulis 2012 metais sukūręs atminimo žymenį A. Ramanausko-Vanago ir jo žmonos Birutės Mažeikaitės- Ramanauskienės suėmimo vietoje Kampo ir Kalniečių gatvių sankryžoje.

          Po penkerių metų  – 2017 metais  Adolfo Ramanausko-Vanago simbolinis abstraktaus stiliaus paminklas buvo pastatytas Lazdijų miesto aikštėje.  Jį sukūrė skulptorius Jonas Jogėla.

         Skulptoriaus Tado Gutausko sukurtas paminklas Adolfui Ramanauskui – Vanagui stovi Nemenčinėje  jo vardo kovinio rengimo centro teritorijoje.

         Partizaninio karo Vado gyvenimo kelio žingsnius primena ir daug kur įrengtos Atminimo lentos.

        Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus Didžiojoje salėje  nuo balandžio 26 dienos buvo eksponuota  Merkinės miestui skirta skulptoriaus Gintauto Lukošaičio sukurta išraiškinga A. Ramanausko –Vanago skulptūra. Ji sukurta pagal 1947 metais Merkinės Bingelių kaime darytą partizanų Vado nuotrauką, kurioje jis yra nusifotografavęs  su vanagėliais ant pečių.

         Jos pervežimo į Merkinę išvakarėse – birželio 10 dieną, norėdami    pagerbti Lietuvos partizaninės kovos Ginkluotųjų pajėgų Vadą, 1949 m. vasario 16 dienos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijos signatarą, 1941 metų Birželio sukilimo dalyvį, brigados generolą Adolfą Ramanauską –Vanagą,  muziejuje apsilankėme   kartu su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių bei Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovais  šauliais – Lietuvos karininkų ramovės vedėju pulkininku Gediminu Macijausku ir  LLKS štabo viršininku  majoru Gediminu Reutu.

        Prie Vado skulptūros drauge su muziejaus darbuotoja dr. Aušra Jurevičiūte, dar kartą   prisiminėme Adolfo Ramanausko gyvenimo žingsnius, jo šviesią asmenybę, pasiaukojamą kovą  dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

      Pasidžiaugėme, kad Merkinė  viena seniausių Lietuvos gyvenviečių,   Rusijos carų valdymo laikais platinusi uždraustą lietuvišką spaudą, kovojusi prieš žmonių lenkinimą ir rusinimą , sovietinės okupacijos metais išgarsėjusi Merkio rinktinės partizanų mūšiu su NKVD karinėmis pajėgomis,  dabar,  greta Kryžių kalnelio, įrengto     veiklaus kraštotyrininko bei muziejininko Juozo Kaupinio iniciatyva, turės  taip pat įtaigų gražų paminklą  Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui, primenantį ir raginantį šių laikų sūkuriuose išlaikyti buvusių laisvės kovų  idealus, savo tautos gyvybingumą, tą didžiulę ir svarbią Atmintį.