Pagrindinis puslapis Lietuva Nuomonės, diskusijos, komentarai Vytautas Landsbergis. Daugumizmo šmėkla klaidžioja po Lietuvą

Vytautas Landsbergis. Daugumizmo šmėkla klaidžioja po Lietuvą

Prof. Vytautas LANDSBERGIS

Ar nevertėjo Seime kautis dėl M.Basčio pašalinimo iš tautos atstovybės?

Manau, kad vertėjo. Žmogus galėjo anksčiau pasitraukti, bet gal turėjo aukštesnę instrukciją priešintis iki galo. Daryti Lietuvai žalos kiek tik galima. Darė. O Seimas darė, kas privalu. Apsivalymas – irgi darbas. Tai nebuvo nei rietynės, nei tuščiai sugaištas laikas. Dabar laukia tolesnės užduotys. Ir statybų, ir valymosi. Teks neišvengiamai kautis prieš latifundinę žemgrobystę, kai viena patriotų šeima susiglemžia vos ne pusę dirbamos žemės. Kautis iki galo, kol sukaustys rankas, nes tai ir kova už demokratiją, laisvę, prieš naują diktatūrą. Senosios tvarkos liekanų arba recidyvų apstu dar ne vienoje politiškai įtakingoje galvoje. Tai pagundos drausti ir persekioti nedrausmingus, galvojančius kitaip nei valdanti viršūnėlė. Yra dalykų reiškiamų turbūt nepagalvojus, bet ne visai dykoje vietoje. Jų šaltinis – blogasis paveldas. Antai dauguma diktuos, o mažuma užsičiaups. Arba bus triuškinama. Viena paviešintų vizijų, kuri rodo, kad naujai sudygusiai daugumai stoka išsilavinimo, kas ta demokratija. Mat anoje sistemoje jau buvome. Nesvajokim apie jos grąžą ir neleiskim grįžti. Neleisk mūsų gundyti, Viešpatie, juk silpni esame. Per konkrečią faktūrą spindi pamatiniai dalykai. Kokia bus Lietuva, europinė ar putininė. Garsusis istorinis Seimo arba seimelio balsavimas, dėl kurio daugeliui seimuojančių turėtų būti gėda, tikriausiai liks šio Seimo neįvertintas. – Mums gėda, mes daugiau taip nedarysim! O ne, neturėkim iliuzijų dėl apvalančios velykinės atgailos. Kunigaikščiai neleistų Seimui nė svarstyti tokios rezoliucijos. Juk įsikarščiavus švystelėjo net moralinė dilema: ar Seimo pirmininkui trauktis, ar Seimui. Užtat ponų Gražulio ir Širinskienės rezoliucijos gali atsidurti darbotvarkėje, prie šios kokybės artėjame. Prisiminkim precedentą – kadaise darbiečių valdomame Seime jau buvo praštampuota Uspaskicho-Graužinienės nuostata, kaire koja trypianti dešiniąją opoziciją. „Teroristai!“ – pasinaudojus nusikaltimu, kuris ligi šiol tyčia netiriamas. Daugumizmo pagunda išties gaji, dabar ji vėl grįžta. Kartu su senais orvelizmais. Apsitarti frakcijose, kokia bendra nuostata, kaip balsuosim, kas aiškiai rekomenduojama, pasirodo, gali būti uždrausta kaip pražanga. Tada Seimas netektų prasmės, nelyginant „liaudies demokratijoje“, bet juk tokių pagundų visai neseniai buvo. Pyktis, kad opozicija nesutiko būti suvirškinta, dar neišblėso. Uždrausti ją! Žiūrėkit, kolegos, kaip sklandžiai dirba Rusijos Dūma –“ne vieta diskusijoms“’. Apsitarti būreliais kokiai diversijai už kampo – tai kas kita, normalu. Ir per lemiamą balsavimą apversti visuomenės lūkesčius bei pasitikėjimą aukštyn kojom. Vieni pasako atvirai – štai mūsų bendra nuostata, mes taip eisim. Kiti (kitas) nurodo saviškiams – nesvarbu, kas viešai kalbėta, o dabar už kampo pasakiau, ir elkitės man sąžiningai. Tai bus „pagal sąžinę“ (sako vadas). Pakanka keliolikos pataikūnų, ir Seimas apdergtas. Štai patobulinta politinė naujakalbė pagal klasikinius orveliško stalinizmo pavyzdžius. Taikomoji sąžinė. Jei dabar bus nurodyta, per vieną ponią, kad šefo žemių politikos ir įgijimų tirti nereikia, tai daugumiečiai balsuos netirti, ir jokių seimelio rietynių. Tvarka bus, tam dabar aukcione šmėžuoja dar viena ministerija. Lietuva kai kur pasivalė, pasitvarkė, ir tai susiję su „valstiečių“ grupuotės atėjimu. Kai kur jie pastūmė šalin senąją komuną. Bet gali ir patys nuslysti, nuskęsti į tradicines godumo ir diktato balas. Tam budi koalicijoj senieji kadrai. Ir senoji visagalio daugumizmo vizija.

https://www.lzinios.lt/lzinios/Komentarai/daugumizmo-smekla-klaidzioja-po-lietuva/262010?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2018-03-22&utm_campaign=TS-LKD+naujienlai%C5%A1kis
© Lietuvos žinios