Pagrindinis puslapis Lietuva Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai

www.voruta.lt

Buvusi Klaipėdos autobusų parko vadovė J.Daugininkienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės valdomos UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ buvusi generalinė direktorė bei valdybos pirmininkė Jelizaveta Daugininkienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad 2014-2016 m. J.Daugininkienė šioje bendrovėje priiminėjo sprendimus dėl savo pačios darbo eigos. Per šį laikotarpį ji išleido 25 įsakymus dėl komandiruočių, pasirašė septynis įsakymus dėl kasmetinių atostogų. Ji taip pat dalyvavo bendrovės valdybos posėdyje sprendžiant klausimą dėl bendrovės vadovo darbo apmokėjimo, o vėliau pati su savimi pasirašė darbo sutarties pakeitimus. Tyrimo duomenys taip pat rodo, jog J.Daugininkienė 2014-2017 m. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ sprendė ir savo dukters darbo eigos klausimus: pasirašinėjo jos darbo sutarties pakeitimus, vizavo prašymus išleisti atostogų, išleido įsakymų dėl dukters komandiruočių Lietuvoje ir užsienyje, keitė jos darbo užmokestį. Pažymėtina, kad dėl suėjusio senaties termino VTEK nevertino aplinkybės, kai 1998 m. šioje bendrovėje J.Daugininkienė su savo dukra pasirašė darbo sutartį – VTEK turi teisę vertinti tik pastarųjų trejų metų duomenis.

VTEK nenustatė, kad buvusi UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinė direktorė būtų teikusi nusišalinimus nuo interesų konfliktą jai kėlusių klausimų sprendimo jos vadovo funkcijas įgyvendinusiai bendrovės valdybai. Pareigas šioje bendrovėje J.Daugininkienė ėjo iki 2017 m. rugpjūčio.

Tyrimą VTEK atliko Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu.

– Buvęs Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinės mokyklos direktorius E.Mališauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktorius Eimutis Mališauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 7 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ 2017 m. gruodžio 12 d. publikacijos „Eimutis Mališauskas vietoj savęs kūno kultūros mokytoju įdarbino sūnų“ pagrindu. Tiriant nustatyta, kad 2014-2017 m. E.Mališauskas nuolat sprendė savo sūnaus darbo eigos minėtoje mokykloje klausimus: kelis kartus priėmė į pareigas ir iš jų atleido, nustatinėjo darbo užmokestį, suteikdavo papildomų darbų. Pirmąjį kartą savo sūnų mokykloje E.Mališauskas įdarbino 2007 m., tačiau VTEK turi teisę vertinti tik pastarųjų trejų metų duomenis. VTEK neturi duomenų, kad buvęs mokyklos direktorius būtų vengęs interesų konflikto ir teikęs nusišalinimą savo vadovo funkcijas įgyvendinančiam subjektui – Rokiškio rajono savivaldybės tarybai, – kaip tai numato įstatymas.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys pareigas privalo atlikti nešališkai, tinkamai ir objektyviai, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengdami interesų konflikto, ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių dėl jų veiklos skaidrumo.

– Nutraukti tyrimą dėl buvusio Tytuvėnų urėdijos vyr. miškininko V.Gasiūno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl buvusio VĮ „Tytuvėnų miškų urėdija“ vyriausiojo miškininko Valdo Gasiūno elgesio. VTEK aiškinosi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tirdama VTEK nenustatė pakankamai duomenų, sietinų su V.Gasiūno privataus intereso buvimu. Pavaduodamas urėdą, 2017 m. buvęs vyriausiasis miškininkas pasirašė tris įsakymus, kuriais suteikė savo sutuoktinei kasmetines atostogas. Tačiau, VTEK duomenimis, pirmasis dokumentas buvo parengtas įgyvendinant anksčiau paties urėdo pasirašytą kasmetinių atostogų grafiką, o likusiais dviem dokumentais buvo suteikta po vieną darbo dieną atostogų dėl sveikatos problemų. Nenustačiusi V.Gasiūno asmeninio suinteresuotumo ar neobjektyvumo šioje situacijoje bei vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo kriterijais, VTEK tyrimą nutraukė.

– Atidėti gauto pranešimo nagrinėjimą dėl VšĮ „Pirmoji kava“ vadovo J.Morkūno elgesio

Siekdama patikslinti pirminius duomenis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienai savaitei atidėjo Seimo nario Naglio Puteikio atsiųsto pranešimo nagrinėjimą dėl, jo teigimu, VšĮ „Pirmoji kava“ valdančio Jogailos Morkūno elgesio.

Politikas prašė patikrinti, ar J.Morkūnas deklaruoja privačius interesus, kaip to reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šis teisės valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų ir valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

N.Puteikis taip pat prašė ištirti, ar J.Morkūnas nepažeidė minėtojo teisės akto, kai galbūt priėmė sprendimus dėl savo draugų valdomos UAB „TV Play“ jai laimint įstaigos organizuotus viešuosius pirkimus LRT eteryje rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis.

– Tirti Prienų rajono savivaldybės mero A.Vaicekausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Gautame pranešime nurodoma, kad A.Vaicekauskas savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie sūnaus vadovaujamą UAB „Martins ir Co“ bei žento vadovaujamą UAB „Ego motor“. Esą, 2016 ir 2017 m. savivaldybės taryba sprendė klausimus dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. Taip pat teigiama, kad A.Vaicekauskas, būdamas pajininku bei paskolos gavėju, nėra deklaravęs ryšio su kredito unija „Prienų taupa“ kooperatine bendrove. O savivaldybės tarybai 2015-2017 m. sprendžiant klausimus dėl savivaldybės ir minėtosios unijos ilgalaikio turto nuomos sutarties keitimo bei nutraukimo, meras šiuose posėdžiuose nenusišalino. Pranešime taip pat minima, kad meras yra sudaręs paskolos sandorį su AB „Swedbank“, tačiau 2016 m. nenusišalino savivaldybės tarybai balsuojant dėl savivaldybės paskolų šiam bankui grąžinimo termino pratęsimo.

Be kita ko pranešta, kad A.Vaicekauskas nedeklaravo narystės Prienų ūkininkų sąjungoje, dėl kurios taip pat galėjo spręsti klausimus 2015 m. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje, o taip pat nedeklaravo vykdomos ūkininko veiklos sandorių. Pranešime teigiama, kad meras neužtikrino ir tinkamos kontrolės, jog Prienų rajono Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, Stakliškių gimnazijos direktorius Vygantas Kornejevas ir VšĮ Jiezo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Povilas Rimkus nustatyta tvarka ir terminais deklaruotų privačius interesus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

– Tirti Vilniaus lopšelio-darželio „Bildukas“ vadovo pavaduotojos T.Mišinos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Bildukas“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Tatjanos Mišinos elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pranešė, jog T.Mišina, laikinai eidama darželio direktorės pareigas, sprendė savo dukters darbo eigos klausimus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija