Pagrindinis puslapis Lietuva „Voruta“ Šiaulių krašte: mokykla, universitetas

„Voruta“ Šiaulių krašte: mokykla, universitetas

2014 m. sausio 21 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje (Šiaulių r.) bei Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Istorijos ir kultūros žurnalo (mėnraščio) „Padubysio kronikos“ pirmojo numerio pristatymas.

„Padubysio kronikos“ išvydo dienos šviesą iniciatorių ir idėjos įgyvendintojų –  signataro, filosofo Romualdo Ozolo, Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio, leidėjo, knygų leidyklos „Saulės delta“ steigėjo, Lietuvos kultūros fondo pirmininko Huberto Smilgio, Romualdo Ozolo paramos fondo „Už teisingumą Lietuvoje“ direktoriaus, istoriko Eugenijaus Skrupskelio, Šiaulių universiteto  rektoriaus prof. Donato Jurgaičio, to paties universiteto profesoriaus emerito menotyrininko Vytenio Rimkaus ir prof. Arūno Gumuliausko – dėka.

Į šio leidinio pristatymą buvo pakviestas dažnas mokyklos svečias ukrainietis vienuolis Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimecas OSBM ir šio straipsnio autorė.

Susitikimas Šiaulių universitete

Prieš renginį t. Pavlo Jachimecas OSBM kartu su straipsnio autore apsilankė Šiaulių universitete. Susitikime su rektoriumi prof. Donatu Jurgaičiu buvo kalbama apie artėjantį 500 metų Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios jubiliejų. O ją (vietoj medinės) 1514 m. pastatė kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis kaip padėką Aukščiausiajam už pergalę prie Oršos. Po 90 m. – 1604 m. į prie bažnyčios buvusį labai apleistą vienuolyną įstojo iš Voluinės Volodymyro į Vilnių mokytis pirklio amato atvykęs Ivanas Kuncevičius. Teigtina, kad jo įstojimą  į vienuolyną pagreitino bulės apie karalaičio Kazimiero paskelbimą šventuoju atvežimas į Vilnių, šventėje vykę vaidinimai, liudiję karalaičio Kazimiero pasiaukojamą, šventą gyvenimą. Vienuolyne Ivanas Kuncevičius pasirinko Juozapato vardą. Kartu su Veljaminu Rutskiu tapo Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino kūrėjais (1617), o Vilnius iškilo kaip šio ordino lopšys. Tai vienintelis ordinas, įkurtas Lietuvoje, 2017 m. minės savo sudėtingos istorijos 400 metų jubiliejų. Tad Oršos mūšis tampa svarbiu įvykiu ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino priešistorei.

Su rektoriumi prof. D. Jurgaičiu kalbėta apie būtinus ir galimus renginius Bazilionų vidurinėje mokykloje ir universitete, minint Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejų. Pasidžiaugta „Voruta“, skiriančia dėmesio šiai nedidelei tačiau toli už Lietuvos ribų garsėjančiai Bazilionų vidurinei mokyklai.

„Padubysio kronikos“ pirmojo numerio pristatymas

„Padubysio kronikos“ pristatymą Bazilionų vidurinėje mokykloje moderavo mokyklos direktorius Rimantas Gorys ir direktoriaus pavaduotoja Irena Vaičiulienė, Šiaulių universiteto bibliotekoje –  prof. Arūnas Gumuliauskas.

Pristatymuose buvo pasakojama leidinio atsiradimo istorija, vaizdžiai iliustruojama nuotraukomis; poetė anglų kalbos mokytoja Eugenija Juodeikienė skaitė savo sukurtas eiles.

Kalbėjo mokyklos direktorius Rimantas Gorys, filosofas Romualdas Ozolas, prof. Arūnas Gumuliauskas, Eugenijus Skrupskelis, prof. Vytenis Rimkus, dr. Aldona Vasiliauskienė, ŠU rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Hubertas Smilgys, doc. dr. Birutė Salatkienė.

Idėją leidiniui atsirasti iškėlė R. Ozolas, ją įvykdyti ėmėsi direktorius R. Gorys. „Jeigu nebūtų tokio direktoriaus kaip Rimantas Gorys – nebūtų ir šio leidinio“, – kalbėjo R. Ozolas. – „Padubysio kronikos“ – leidinys, kuriuo prabilta į Lietuvą iš šios vietos bendrom sutelktom jėgom, pasakyta apie autentiškiausią padėtį“.

„Padubysio kronikos“ tarsi „Nepriklausomybės sąsiuvinių“ (redaktorius R. Ozolas) vaikas.

Šiaulių universiteto rektorius prof. D. Jurgaitis džiaugėsi, kad tame krašte, prie Dubysos: Pašiaušėje, Kražiuose, Padubysyje yra įdomių dalykų. Padubysyje yra daug ąžuolų, kuriuos direktorius Rimantas Gorys geba  paversti meno kūriniais. Tačiau yra ir žmonių – ąžuolų, jų ištisa giraitė: jie ne tik šakoti, bet ir giliai įleidę šaknis. Juos ir vėtros aplenkia. Tai ir prof. Vytenis Rimkus, filosofas Romualdas Ozolas ir daugelis kitų.

Rektorius pasidžiaugė, kad ir mums šiame krašte gera, nes po ąžuolo šakomis randame užuovėją…

„Niekada kultūrai, mokslui, studijoms nebuvo lengva, ypač pastaruoju metu, –   sakė prof. D. Jurgaitis, – tačiau Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio ryžtas, gebėjimas sutelkti žmones, duoda gražių rezultatų: į mokyklą mielai atvyksta vienuoliai bazilijonai bei universitetų mokslininkai iš Ukrainos, Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje darbuotojai, o 2013 m. gruodžio 19 d.  mokykloje vardinės klasės atidarymo metu juostelę perkirpo Ypatingasis ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko. Mokykloje dažnas svečias ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimecas OSBM“.

„Padubysio kronikos“ tai Bazilionų vidurinės mokyklos dar viena iš pastangų išeiti į viešumą. „Padubysio kronikų“ atsiradimas, – pabrėžė direktorius R. Gorys, –  liudija mūsų veiklos tikslingumą ir kryptingumą“.

Tad drąsiai galima teigti, kad Bazilionai tampa regioniniu kultūros centru, o mokykla šiais Šeimos metais geba suburti, įtraukti į mokyklos kolektyvo veiklą gerbiančius ir branginančius savo kraštą, jo kultūrą, kalbą, istoriją – įtraukti į bendrą Šeimą…

Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys ir visas kolektyvas nuoširdžiai dėkoja „Vorutos“ redakcijai už jiems dovanojamą šio Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio prenumeratą. „Tai labai svarbu šiuo metu, kada mus visus jaudina įvykiai Ukrainoje, – sakė direktorius R. Gorys, – o „Voruta“ daug dėmesio skiria šios valstybės istorijai, kultūrai, religijai…“

 

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ,Vilnius

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo:

Susitikimas Šiaulių universitete. Iš dešinės: Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas vienuolis bazilijonas t. Pavlo Jachimecas, Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis ir dr. Aldona Vasiliauskienė džiaugiasi „Vorutoje“  išspausdintu straipsniu

 

 

Prof. Vytenis Rimkus kalba apie „Vorutos“ laikraščio svarbą skleidžiant žinias iš Lietuvos istorijos, religijos, kultūros, akcentuoja, kad svarbus dėmesys skiriamas ir Ukrainai. Iš kairės: Ypatingasis ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko,  jo patarėja Zoja Olejnyk, ŠU prof. emeritas menotyrininkas Vytenis Rimkus, už jo sėdi žmona Česlava Rimkienė, dešinėje –  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas

 

 

Kalbų netrūko ir pasibaigus „Padubysio kronikos“ pristatymui. Iš dešinės: Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys, Loreta Mejerienė, t. Pavlo Jachimecas OSBM ir Šiaulių r. savivaldybės tarybos narys Vidmantas Šulčius

 

 

Linksmi susitikimų prisiminimai. Iš dešinės: ŠU rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimecas OSBM ir leidėjas, knygų leidyklos „Saulės delta“ steigėjas, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys