Visi vieši užrašai Vilniaus rajone turi būti valstybine lietuvių kalba

Visi vieši užrašai Vilniaus rajone turi būti valstybine lietuvių kalba

LNK nuotr.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS

VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOS

REZOLIUCIJA

 

DĖL VIETOVARDŽIŲ RAŠYMO

2023 m. liepos 20 d.

Vilnius

Lietuvių kalba yra didelė tiek lietuvių tautos, tiek ir viso pasaulio vertybė, išlaikiusi daugiausia indoeuropiečių prokalbės elementų. Dėl to ji yra studijuojama žymiausiuose pasaulio lingvistikos centruose. Lietuvių kalbai teko atsilaikyti prieš įvairias mūsų šalies negandas ir okupacijas. XIX a. pabaigoje lietuvių kalba, kaip ir lietuvių tauta buvo laikoma nykstančia ir greitai išnyksiančia ir tik didelėmis neabejingų ir aktyvių lietuvių pastangomis buvo pasiektas lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas ir lietuvių kalba pradėjo atsigauti. Visgi XX a. istoriniai-politiniai įvykiai neleido lietuvių kalbai sustiprėti ir atsigauti pilna apimtimi.

TS-LKD Vilniaus rajono skyriaus taryba,

  • suprasdami lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos statusą, o tai įpareigoja ją vartoti viešai;
  • pažymėdami, kad lietuvių kalba, kaip valstybinė kalba yra pagrindinis komunikacijos būdas tarp Lietuvos piliečių ir užtikrina lygias galimybes visiems piliečiams tarpusavyje susikalbėti;
  • atkreipiame dėmesį, kad atsakomybė už lietuvių kalbą, jos vartoseną viešame gyvenime, jos išlikimą ir vystymąsi tenka visų pirma politinei valdžiai;
  • prisimindami, kaip ilgus metus Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose buvo nepaisomi lietuvių švietimo, kultūriniai ir socialiniai poreikiai;
  • pabrėždami, lietuvių kalbos vartotojų interesą ir teisę gauti visą viešą informaciją taisyklinga valstybine lietuvių kalba. Todėl visuose viešuosiuose tekstuose kitų kalbų kilmės tikriniai vardai būtų rašomi lietuviškai, kad visi Lietuvos žmonės galėtų juos perskaityti;
  • raginame, gerbti lietuvių kalbos valstybinį statusą, iš to išplaukiančius imperatyvus ir jų laikytis.

Matydami įsiplieskusį ginčą tarp Valstybinės kalbos inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės dėl vietovardžių rašymo Vilniaus rajone, vienareikšmiškai palaikome Lietuvių kalbos inspekcijos viršininko Audrius Valotkos poziciją, kad visi vieši užrašai Vilniaus rajone turi būti valstybine lietuvių kalba.

TS-LKD Vilniaus rajono skyriaus vardu

Pirmininkas                                                                                                                                                                 Gediminas Kazėnas

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.