Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Vilniaus „Ryto“ progimnazijos muziejui – 20 metų

Vilniaus „Ryto“ progimnazijos muziejui – 20 metų

Vilma RIABOVIENĖ, Vilniaus „Ryto“ progimnazijos muziejaus vadovė, kraštotyros neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė, www.voruta.lt

2016 metų rudenį mokykla šventė 40 metų jubiliejų.  Mokyklos kraštotyros būrelio veikla prasidėjo dar 1978 m., kaip mokyklos istorijoje minima, jog tais metais mokykloje atidarytas kraštotyros muziejus. Nuo minėtų iki 1986 m. vadovavo istorijos mokytojas ekspertas Kazimieras Blažys (muziejus buvo įkurtas istorijos kabinete). Mokytojas taip pat vadovavo ir kraštotyros būreliui. Jo sukaupta medžiaga kruopšiai saugoma mokyklos muziejuje.

1990-1992 metais kraštotyros būreliui vadovavo istorijos mokytoja Jūratė Blažytė – Lukoševičienė. Jos surinkta kraštotyrinė medžiaga „Kalendorinės, šeimos ir religinės šventės“ aktuali ir šiandien. Nuo 1993 metų vasario 1d. būreliui vadovauja istorijos mokytoja Vilma Riabovienė.

 Garbinga mokyklos praeitis saugoma 1997 metų gegužės 1 d. įkurtame mokyklos muziejuje, kuris šiemet švenčia savo įkūrimo 20-metį. Per 20 metų muziejaus veiklos laikotarpį į kraštotyros būrelio bei jaunųjų muziejininkų veiklą įsitraukė per 300 aktyvių dalyvių. Savo fonduose muziejus turi sukaupęs apie 400 eksponatų, kurie panaudojami parodų, pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu. Mokyklos muziejuje rengiamos parodos, vyksta pamokos. Mokyklos muziejus apdovanotas apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomu, tarp Aukštaitijos regiono mokyklų apžiūroje laimėjo I-ąją vietą.

Prabėgo 20 metų nuo 1997 metų. Pasikeitė kartos, mokykla iš vidurinės tapo progimnazija ir muziejininkų būrelį lanko tik 5-8 klasių mokiniai. Jie taip pat keičiasi: vieni ateina, kiti išeina, baigia mokyklą, tačiau gautos žinios būrelio veikloje, edukacinės išvykos, tautosakos festivaliai, susipažinimas su Vilniaus miesto bei respublikos muziejais, renginiai, išlieka atmintyje, leidžia tobulėti, pažinti savo gimtąjį kraštą, puoselėti meilę Tėvynei.

Todėl visai neatsitiktinai būrelio nariai yra įvairių parodų, konkursų, projektų iniciatoriai ir dalyviai.

Kuo mes patrauklūs?

►   Skatiname moksleivius domėtis krašto istorine praeitimi, kultūriniu ir dvasiniu tautos paveldu;

►   Mokome moksleivius suvokti tautos kultūrinio palikimo reikšmę, gebėti vertinti jo poveikį įtaką šiandieniniam tautos, asmenybės formavimuisi;

►   Padedame pažinti gimtinę, jos kultūrą, remiantis konkrečiais savo aplinkos pavyzdžiais, įprasminant juos kasdienine veikla, darbais ir nuostatomis;

►   Puoselėjame moksleivių tarpe lietuvių liaudies tradicijas, papročius, šventes.

►   Mokome  fiksuoti kraštotyrinę medžiagą

►   Skatinam moksleivius puoselėti ir tęsti liaudies, šeimos tradicijas, papročius, šventes.

Per 20 metų į kraštotyros, etnokultūrinę bei muziejininkystės veiklą įsijungė per 300 dalyvių, dabar jau žinomų šalyje žmonių: tai ir TV3 sporto redaktorius Saulius Nalivaika, teisininkai Kornelija Bogniukaitė, Agnė Karaliūtė, Rasa Kanapickaitė geriausia mokyklos mokinė vyr. transporto vadybininkė Liucija Apanavičiūtė, dizaineriai Lukas Juodis ir Aušra Krapavičiūtė, archeologė Eglė Marcinkevičiūtė, gydytojai Agnė Juozaitytė ir Justas Kantoravičius, Vytis Kazlauskas architektė Milda Žekonytė,  informacinių technologijų specialistas Šarūnas Ledas, Agnė Zenevičiūtė, dirbanti Europos Komisijos padalinyje Italijoje, pačios šauniausios dainininkės ir šokėjos, eilę metų garsinusios mokyklą: Karolina Jurgulytė, Gabrielė Vasiliauskaitė, Diana Girba, Patricija Zarankaitė ir daugelis kitų, kurie eilę metų atidavė kraštotyros būreliui, muziejininkystei. Prisiminimuose išlieka šaunios būrelietės Diana Olševskaja, Daiva Kalkytė, Loreta Pašulevičiūtė,  Rokas Mažeika, Markas Bogdanovas ir daugelis kitų. Jų atlikti darbai ne kartą garsino mokyklą, miestą, Lietuvą. Kai kurie dar studijuoja ir apsilankydami savo mokykloje didžiuojasi mokyklos muziejumi.

Muziejus turi savo emblemą, kurią kūrė Lukas Juodis ir Sigita Pupšytė, 2007 m. laimėdami šalies LJTC organizuotą konkursą „Mokyklos muziejaus emblema“. Būreliečiai – ilgamečio projekto „Senolių godos“, vykstančio jau 10 – i metai, nugalėtojai ir prizininkai. Per  šiuos metus mokykloje ir už jos ribų buvo vykdomi šie projektai“:

„Močiutės skrynią pravėrus“,

„Tautos dvasios beieškant“,

„Kuo mes patrauklūs sau ir Europai“?,

„Praeiti žemę išdidžiai ramiu žingsniu (A. Mačernis), „Sausio 13-toji – Lietuvos dvasios pergalė“,

„Nupinsim Lietuvai vainiką“,

„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ konkurse, kur tampa laureatais, laimi prizines vietas.

Mokyklos muziejininkai ruošė parodas: „Mokytojas kitaip“, „Sodžiaus menas“, „Eik ten, kur eina laisvė“, „Lietuva, aš Tavo glėbyje gimiau“, kasmet muziejuje eksponuojama 5- 6 klasių kūrybinių darbų paroda, atviručių paroda“Atvirlaiškis į Sibirą arba su Kalėdom Viktorija“, kurią iniciavo „Misija Sibiras -15“ komanda. Paroda „Viduramžių pilys“, skirta  Lietuvos valstybingumui.  „Palinkėjimai Lietuvai“  „Lietuvos piliakalniai“ir kitos.

►   „ Lietuvos mokyklinė muziejininkystė: raida, asmenybės, perspektyvos. Idėjų mugė”. Džiugu, jog įvertinus paskutiniųjų penkerių metų veiklą tarp 15 respublikos geriausių mokyklinių muziejų yra ir mūsų mokyklos muziejus, kuris apdovanotas Padėkos raštu ir „ Dionizo Poškos Baubliu”. Apdovanojimai skirti už geriausią edukacinį projektą, unikaliausią muziejaus ekspoziciją, indėlį į mokyklos muziejaus kūrimą.

►   Mokyklos muziejus laureatu tapo ir 2014 m. Apdovanojimo konferencija vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre.

Mokiniai šalies konkursų, kuriuos organizuoja LMNŠC laureatai ir prizininkai. Kuriami filmai, spektakliai, švenčių scenarijai, kurie pristatomi netik mokyklos, miesto bei ir šalies mastu. Tai filmas

  • apie Lietuvos laisvės gynėjąD. Gerbutavičių „Trumpa, bet įvykdyta misija žemėje“,
  •  partizaną J. Ramanauską – Vanagą,
  • Paminklinius akmenis, kurie lėmė Lietuvos istorijos įvykius,
  •  Vilniaus getas .

Spektakliai:

„Liublino unija – lūžis Lietuvos istorijoje,

 „Pinkas turi akis“, skirtas Vilniaus geto sunaikinimo 70-mečiui.

„Mindaugas – Lietuvos karalius“.

Mokyklos muziejuje lankėsi 1990 m. kovo 11-osios akto signatarai, vienas paskutinių renginių buvo paminklinės lentos, skirtos buvusiam mokyklos mokiniui, Laisvės gynėjui D. Gerbutavičiui atminti, atidengimas. Minint Sausio 13-osios 25 – tąsias metines mokyklos mokiniai apjuosė televizijos bokštą, vyko pilietinė pamoka „Eik ten, kur eina laisvė“. 2014 m. sausio 13 d. vydant pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“kartu su mokiniais žvakeles uždegė ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji taip pat lankėsi mokyklos muziejuje, apžiūrėjo parodą bei pasirašė svečių knygoje. Garbingų svečių sulaukiame pastoviai, nes bendradarbiaujame su Tarptautine komisija, Gyventojų genocido ir rezistencijos centru, tremtiniais, Nepriklausomybės gynėjų sąjungosatstovais, Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ „Misija Sibiras“ komanda.

 Mokyklos muziejus-mūsų mokyklos pasidžiavimas. Ne kartą tapęs šalies mokyklų muziejų apžiūros konkurso laureatu, apdovanotas ŠMM, LMNŠC Padėkomis ir Diplomais. Jaunieji mokyklos muziejininkai inicijuoja ne vieną įdomią iniciatyvą, patys organizuoja renginius, pilietines akcijas, dalyvauja konkursuose, rengia parodas, vyksta į edukacines išvykas.

20 metų  – daug ar mažai? Istorijoje labai nedaug, gyvenime – pakankamai. Iš ties galime didžiuotis atliktais darbais. Ir tai, kad muziejaus vadovė pernai mokykloje buvo išrinkta geriausia mokytoja ir Garbės dienoje apdovanota dviem statulėlėmis bei 2016 m. Vilniaus jaunųjų turistų centro apdovanota Diplomu bei prizu „Metų bitutė“. Vadovės atlikto darbo rezultatai įvertinti ŠMM Pagyrimo raštais, o mokyklos muziejus bei jaunieji muziejininkai Diplomais.

Mokykloje ir muziejuje lankėsi garbūs svečiai. Kai kurių iš jų mintys:

Dėkoju visiems, kas puoselėja Atminimą mūsų laisvės atminime, ir tuos, kurie paaukojo savo gyvybę.

                                                LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2014-01-13

Šaunioji „Ryto“ progimnazija, mokykla, kurioje mokiausi, atminkit, kad, komanda, tave ar mokykla stipri tiek, kiek stipri silpniausia jos grandis.

                                                Lenktynininkas Benediktas Vanagas, 2016-10-21

Nors jau 40 metų, bet linkiu ir toliau drąsiai atverti naują puslapį vedantį į dar neatrastas galimybes.

                                                Kunigas Algirdas Toliatas, 2016-10-21

Nerealu sugrįžti, gyvuokit ir būkite sveiki. Jūs patys geriausi.

                                                Su meile Saulius Nalivaika TV3 sporto redaktorius, 2014-10-21

Geriausi prisiminimai, puikiausi metai. Savos sienos šildo labai stipriai.

                                                Kornelija Bogniukaitė 2004 m. laida, 2016-10-21

Kiekvienas darbas prasideda nuo žiežirbos – ji uždega žmones prasmingai veiklai, gražioms idėjoms, bendrystei. Linkime neprarasti entuziazmo, įkvėpimo, sėkmės.

                                                Regina Skaržinskienė, Kristina Blynienė

                                                Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, 2016-11-07

Labai džiaugiuosi, jog muziejaus veiklai pritaria mokyklos administracija. Visada malonu bendrauti su direktorės pavaduotoja ugdymui Roberta Juodeliene, lietuvių kalbos mokytoja Remigija Karaliene, informacinių technologijų mokytoja Natalija Maklakova, pradinių klasių mokytojomis Kristina Mišeikiene, Dalia Polikaitiene, Galina Subočiene. Tačiau daugiausia triūsia jaunųjų muziejininkų būrelio nariai, kurių yra pakankamai daug ir nuveikti darbai tikrai matomi. Galima kiekvienam iš jų nuoširdžiai padėkoti.

Aktyviausi būrelio nariai – 7 klasių mokiniai: Erikas Abent,  Enrik Lištvan, Emilija Armonaitė,  Rugilė Kučinskaitė, Simona Strelkovaitė, Livija Šilinskaitė, Diana Bogdanaitė, Gintarė Maskoliūnaitė ir Aušrinė Stasiūnaitė, Irmantė Česnulevičiūtė, Gabriella Elizabetch Snipes, Kotryna Andrijanovaitė ir jaunesniosios grupės nariai: Arnas Davidovičius, Rusnė Januševičiūtė, Benas Karkauskas, Giedrius Klerauskas, Magarita Mateikaitė, Mantas Meškonis, Dainius Svirnelis, Rūta Valytė.

Kviečiame nepraeiti pro šalį ir užsukti į mūsų mokyklos muziejų, kuriame visada esate laukiami.