Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Valstybinis apdovanojimas Martyno Jankaus vaikaitei Evai Jankutei

Valstybinis apdovanojimas Martyno Jankaus vaikaitei Evai Jankutei

Eugenijus SKIPITIS, Bitėnai, Pagėgių sav.

Valstybės dienos proga, 2011 m. liepos 6-ąją, už nuopelnus Lietuvai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje valstybiniais apdovanojimais Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Lietuvos bei užsienio valstybių piliečius.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi buvo apdovanota Eva Milda Jankutė-Gerola (Ieva Jankutė), Mažosios Lietuvos dukra, savo gyvenimą paaukojusi šio krašto kultūrai propaguoti ir puoselėti.

E. M. Jankutė gimė 1924 m. birželio 24 d. Bitėnuose (Pagėgių apskr.). Karo audrų blaškoma atsidūrė Vokietijoje, 1952 m. atvyko į Čikagą. Čia įsijungė į visuomeninę veiklą išeivijoje, buvo Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio (JAV) vicepirmininkė, Mažosios Lietuvos fondo valdybos narė, Mažosios Lietuvos Enciklopedijos garbės rėmėja, spaudos ir leidinių apie Mažąją Lietuvą mecenatė, Martyno Jankaus kultūros paveldo saugojimo ir puoselėjimo premijos steigėja. E. M. Jankutė yra Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko ir Lietuvos Respublikos Valstybės Tarybos nario M. Jankaus vaikaitė.

Grįžusi gyventi į Lietuvą E. M. Jankutė įsikūrė Klaipėdoje, įsiliejo į Mažosios Lietuvos lietuvininkų bendrijos veiklą. Ji išsaugojo didelę dalį M. Jankaus archyvo. Šią medžiagą perdavė saugoti Klaipėdos universiteto bibliotekai. E. M. Jankutės lėšomis 2010 m. sutvarkytos Bitėnų-Šilėnų kapinaitės, kuriose ji artimiausiu metu ketina pastatyti paminklą savo protėviams.

E. M. Jankutės senelio M. Jankaus nuopelnai Valstybei tai pat įvertinti. 1928 m. jis buvo apdovanotas DLK Gedimino 3-čiojo laipsnio ir Italijos karūnos 3-čiojo laipsnio ordinais, o 1938 m. – Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu.

Valstybės tarybos nario Martyno Jankaus vaikaitę Evą M. Jankutę valstybės apdovanojimui teikė organizacijos: Pagėgių savivaldybė, Rambyno regioninio parko direkcija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vydūno draugija, Mažosios Lietuvos reikalų taryba, Pagėgių krašto draugija „Sandūra“, VšĮ „Vorutos“ fondas ir Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redakcinė kolegija.

Danos Buinickaitės-Zacharevičienės nuotr.

Nuotraukose: Apdovanojimo dieną

Vaizdo medžiaga: http://www.youtube.com/watch?v=c47Xhh_04Cw

Voruta. – 2011, liep. 23, nr. 14 (728), p. 1.