Pagrindinis puslapis Sena Voruta Valdovų rūmų muziejaus rinkinius papildė 4 vertybės

Valdovų rūmų muziejaus rinkinius papildė 4 vertybės

Per pirmuosius du 2010 m. mėnesius Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų rinkinius papildė keturios unikalios vertybės.
 
Gautos trys dovanos, o vienas unikalus paveikslas perduotas ilgam laikui saugoti ir eksponuoti.
 
Vilkaviškio vyskupijos katedros kanauninkas, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ilgametis dėstyto jas, docentas, teologijos daktaras Algimantas Vincas Kajackas padovanojo nežinomo Lietuvos dailininko XVIII a. pabaigoje sukurtą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės papulkininkio Anupro Prozoro portretą.
 
Tai jau antroji kan. A. V. Kajacko dovana Valdovų rūmams: 2009 m. mecenatas dovanojo XVII a. nežinomo dailininko meistriškai sukurtą Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero Vazos portretą.
 
Lietuvos urbanistikos istorijos tyrinėtojas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, profesorius, habilituotas daktaras Algimantas Miškinis taip pat yra ir garsus kolekcininkas. Daugumą savo rinkinių jis yra skyręs Kauno miestui. Šis mecenatas Valdovų rūmų muziejui padovanojo dvi itin vertingas dovanas. Tai iš Rytų Prūsijos kilusio, Karaliaučiuje studijavusio bei šiame mieste ir Kaune, Vilniuje bei Torunėje dirbusio garsaus istoriko, Prūsijos, Lietuvos ir Lenkijos praeities bei lietuvių kalbos tyrinėtojo, Mato Pretorijaus bendradarbio Christopho Hartknocho (1644–1687) parengta knyga „De Republica Polonica duobus libris illustrata“.
 
Spėjama, kad antroji akademiko dovana Valdovų rūmų muziejui – žymaus olandų dailininko Pieterio Nasono (1612–1688) sukurtas Fryzlando, Groningeno ir Drentės vietininko kunigaikščio Wilhelmo Friedricho von Nassau-Dietzo (1613–1664) portretas.
 
Itin aukštą dailininko meistriškumą liudijantis kūrinys papildys užsienio šalių, su kuriomis Vazų dinastijos valdovai palaikė glaudžius ryšius, valdovų portretų galeriją. XVI−XVII a. ji buvo sukaupta Vilniaus rezidencijoje, vėliau išblaškyta po įvairias šalis, o šiuo metu yra vėl renkama ir bus eksponuojama vienoje iš atkurtų Valdovų rūmų salių.
 
Vienas iš žymiausių Lietuvos kolekcininkų Edmundas Armoška Valdovų rūmų muziejui ilgam laikui saugoti perdavė unikalų XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailės kūrinį – paveikslą „Švč. Dievo Motina su Kūdikiu“, kuris buvo eksponuojamas Lietuvos tūkstantmečio programos parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ ir E. Armoškos dailės kolekcijos parodoje.
 
Šį itin vertingą paveikslą numatoma eksponuoti Valdovų rūmų gotikinėje antikameroje. 
 
Apie 2009 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams dovanotas ar perduotas vertybes rasite čia.