Pagrindinis puslapis Autoriai Trakų krašto leidėjas, redaktorius, žurnalistas

Trakų krašto leidėjas, redaktorius, žurnalistas

Trakų krašto leidėjas, redaktorius, žurnalistas

Juozo Vercinkevičiaus knygos „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ pristatymo Trakų viešojoje bibliotekoje dalyviai (iš kairės): Irma Stadalnykaitė, mons. Vytautas Pranciškus Rūkas, habil. dr. Kazimieras Garšva, Juozas Vercinkevičius. Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

 

Nuostabus tas mūsų Trakų kraštas, ne tik ežerais, puikia gamta, šimtmečius skaičiuojančia Lietuvos istorija, bet ir darbščiais, savo Tėvynę mylinčiais ir garsinančiais, garbingus jubiliejus mininčiais kraštiečiais. Kiekvienas jų įneša savo indėlį į bendrą dvasinį aruodą, kiekvienas savaip ugdo, moko, akumuliuoja jaunąją kartą, rodydamas ir ugdydamas meilę Tėvynei savo veiklos pavyzdžiais.

Kasmet su bundančia pavasarine gamta Blovieščiaus (Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, gandrinių) išvakarėse savo brandžios veiklos metus skaičiuoja ir apibendrina, o mus visus naujomis knygomis ir straipsniais, Trakų viešajai bibliotekai skirtomis dovanomis džiugina „Trakų žemės“ ir „Vorutos“ laikraščių steigėjas, leidėjas, vyr. redaktorius ir savininkas VšĮ „Vorutos“ fondo kūrėjas ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius. Tai bene vienas iš ištikimiausių Trakų viešosios bibliotekos draugų, ši draugystė ir bendradarbiavimas trunka jau ilgus metus. Leidėjas visada skuba pasidalyti kultūros naujienomis, visada reguliariai atiduoda išleistų knygų privalomus egzempliorius Trakų viešajai bibliotekai (toliau – TVB) (nemokamai pateikia knygų ir bibliotekos filialams) organizuojamose parodose, globėjiškai duoda patarimų ir pasiūlymų, o jo dovanotų TVB (bei draugams ir gerbėjams!) spaudinių kiekis šiandien skaičiuojamas jau ne dešimtimis, bet šimtais. Tai ir autoriaus knygos su autografais ir įrašais, „Vorutos“ fondo išleistų knygų egzemplioriai, laikraščių „Trakų žemė“ ir „Voruta“ komplektai, su kuriais kviečiame susipažinti Trakų viešojoje bibliotekoje veikiančioje parodoje „Trakų krašto šviesuolis ir švietėjas“. Joje pristatomas Juozo Vercinkevičiaus brandžios leidybinės ir kūrybinės veiklos derlius – išleistos knygos, kalendoriai, atvirukai, straipsnių Trakų rajoninėje spaudoje bibliografinė rodyklė, biografijos epizodai ir veiklos akimirkos, pradedant Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikla, Baltijos kelio, knygų pristatymų Trakų viešojoje bibliotekoje momentais ir baigiant veiklos įvertinimu – pagerbtas Baltijos Asamblėjos padėka už išskirtinius nuopelnus Baltijos keliui, Vasario 16-osios akto signataro D. Malinausko premija, apdovanotas Valdovų rūmų paramos fondo, prel. J. Prunskio krikščioniškos spaudos premija, lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ įsteigta S. Rapolionio premija už Pietryčių Lietuvos kultūros ir švietimo sklaidą.

Ir nors visiems gerai žinomas posakis, kad savame krašte pranašu nebūsi (o kraštiečiu, kaip teigė naujos redaktoriaus knygos „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ pristatymo metu TVB direktorė D. Banevičienė, J. Vercinkevičių nori turėti Širvintų rajonas), Jūs, Redaktoriau, esate vienas iš tų, kurie sėkmingai padarė išimtį šioje taisyklėje. Būdamas neabejingas krašto kultūrai, istorijai, pats aktyviai dalyvavęs ir dalyvaudamas istorijos virsme, ruošdamas ir ugdantis jauną žurnalistų kartą, daug dėmesio skirdamas lietuvių kalbos išsaugojimo ir puoselėjimo problematikai, Vilnijos krašto istorijai, tapote gerų idėjų skleidėju, rašydamas ir kalbindamas kraštiečius ir kraštiečiais tapusius, savo pašaukimą vykdančius ir tarnaujančius Trakų kraštui ir Lietuvai nusipelniusius asmenis, iš užmaršties prikeldamas neteisėtai ir nepelnytai užmirštus, Lietuvos ir Trakų krašto istorijai reikšmingus žmones ir įvykius, puikiai įvertinantis jų svarbą ir aktualumą šių dienų kontekste, gvildenantis aktualius Trakų kraštui politikos, istorijos, kultūros klausimus, išsaugantis ir puoselėjantis demokratijos vertybes, suteikdamas „Trakų žemėje“ galimybę išsakyti savo nuomonę įvairioms partijoms ir judėjimams, ir lyg primenantis, kad niekas neatsiranda tuščioje vietoje, kad galioja kartų dėsnis – kokią praeities kertelę atversim, tokią dabartį ir ateitį turėsime ir kursime.

Atkreiptume dėmesį, kad „Vorutos“ leidyklos yra didelis nuopelnas, leidžiant knygas apie Vasario 16-osios akto signatarus. Jau yra dvi „Vorutos“ išleistos solidžios knygos apie Vasario 16-osios akto signatarą Donatą Malinauską (Raimundas Lopata, Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas, Trakai–Vilnius: Voruta, 1997; Viktoras Jencius-Butautas, 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas, Trakai: Voruta, 2011). Beje, šių knygų leidybą rėmė Trakų r. savivaldybė, Kultūros rėmimo fondas, Donato Malinausko vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga ir autorius su žmona Žiedūna Jenciuviene. Taip pat reikia paminėti išleistą Viktoro Aleknos knygą „Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas Petrulis, Voruta: Trakai–Vilnius, 1996. Būtų nedovanotina pamiršti paties leidėjo draugystę su garsiuoju Lietuvos kunigu Vaclovu Aliuliu, kurio knyga Palūšės bažnyčia ir parapija buvo išleista 1996 m. Vaclovas Aliulis šią istorinę apybraižą parašė 1954 m., būdamas Palūšės parapijos klebonu ir rankraštis išgulėjo iki 1996 m.

Negalėtume pamiršti ir leidėjo, redaktoriaus, žurnalisto publicistinės veiklos. Čia reikėtų paminėti 2005 m. išleistą gražią knygą apie mons. Vytautą Pranciškų Rūką (Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, sud. Juozas Vercinkevičius, Trakai: Voruta, 2005); 2010 m. išleistą knygą Kur dunkso Trakų pilys, o 2015 m. pasirodė knyga Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais. Skaitytojams norime priminti, kad pirmas leidinys su autoriaus pavarde išėjo dar 1978 m., tai turistams skirta knygelė Trakai, anglų ir vokiečių kalbomis; 1981 m. – Trakų rajonas ir Trakai (rusų kalba), 1988 m. – Kernavė.

Gražios sukakties proga Trakų VB sveikina leidėją, redaktorių, žurnalistą, linkėdama Trakų Švč. Mergelė Marijos globos, stiprios sveikatos, prasmingo abipusio bendradarbiavimo ir… atrasti dar neatrasta, įgyvendinti suplanuota, dalytis sukaupta ir begaliniame judėjime rasti malonių poilsio akimirkų jėgoms atgauti ir toliau puoselėti bendražmogiškas vertybes, dalytis jomis su savo ištikimais skaitytojais.

Paroda „Trakų krašto šviesuolis ir švietėjas“, kurioje, be TVB kraštotyros fondo ir archyvo, eksponuojami ir asmeniniai Juozo Vercinkevičiaus pristatyti „Vorutos“ ir „Trakų žemės“ komplektai, veiks iki balandžio 18 d.

                                                           

Rasa SELICKAITĖ,

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė  

Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“, Nr. 13 (907), 2016 m. balandžio 1 d., p. 7.

Naujienos iš interneto