Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Tradicinis Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojų ir lietuviškų ansamblių vadovų vasaros seminaras Tauragėje

Tradicinis Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojų ir lietuviškų ansamblių vadovų vasaros seminaras Tauragėje

A. Bartniko nuotraukos

Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, Karaliaučius, www.voruta.lt

Pasibaigus mokslo metams Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai, lietuviškų ansamblių vadovai renkasi į tradicinį vasaros seminarą, kurį organizuoja Kaliningrado srities regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas. Jis vyksta vis kitame regione, kad būtų galima susipažinti su Lietuva, jos įžymiomis vietomis. Šiemet rinkomės Tauragėje, mieste prie Jūros upės, neseniai atšventusiame 511-ąjį gimtadienį. Seminaro tema – „Tauragės ir Kaliningrado ugdymo įstaigų lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojų bendradarbiavimo ir partnerystės santykių plėtojimas švietimo ir kultūros srityse“.

                      Pirmąją seminaro dieną buvome šiltai priimti Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio ir Švietimo skyriaus vedėjo Egidijaus Šteimanto. Meras papasakojo apie Tauragę, joje puoselėjamą kultūrą, investicijas, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojamą žaliąją energetiką, industrinį parką, miestą, kur rytojus kuriamas šiandien.

                      Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas pademonstravo filmą apie Tauragę, jos istoriją, gamtą, atnaujintas viešąsias erdves, išvystytą mokyklų ir darželių tinklą.

                         A. Bartnikas, dėkodamas už priėmimą, sakė, kad tai 16-oji savivaldybė, kurioje lankomės pažintinio seminaro metu ir 1-oji, kur seminaras prasideda nuo susitikimo su rajono meru. Asociacijos pirmininkas papasakojo apie lietuvybės puoselėjimą krašte, kur lietuvių kalba dėstoma Baltijos I. Kanto universitete, vedamos lietuvių kalbos pamokos, lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvai, veikia trys lietuviško folkloro ansambliai. Kasmet organizuojamos lietuvių kalbos olimpiados, lietuviškos dainos, konkursai, literatūros ir muzikos popietė Tolminkiemyje. Šis kraštas – tai lietuvių raštijos ir kultūros lopšys, todėl stengiamasi išlaikyti tą dvasią.

                      Tauragės rajono meras S. Mičiulis kiekvienam seminaro dalyviui padovanojo po tauragiškio grafiko Alfonso Čepausko darbų albumą.

                      Lankėmės Tauragės moksleivių kūrybos centre, įsikūrusiame pilyje. Direktorė Jolanta Kazlauskienė, dirbanti nuo centro įsikūrimo pradžios, dalijosi neformaliojo ugdymo patirtimi. Centre renkasi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji – mokytojai senjorai. Dirba 20 mokytojų, 14 kitų darbuotojų, būrelius lanko apie 800 moksleivių. Veikia dailės klasės, šiemet išleista 18-oji laida. Jas baigę gauna neformaliojo meno pažymėjimą, dailės studijų programa laisvesnė. Centre veikia įvairūs muzikiniai kolektyvai: vokalinio meno, modernaus folkloro studija „Gervės“, dainavimo studija, šokėjų grupės, „Pilies teatras“, kuriam vadovauja direktorė, amatų, technologijos, kalbų, keramikos, informacinių technologijų, siuvimo-modeliavimo, aerobikos būreliai, fotostudija „Kadras“. Direktorė papasakojo apie organizuojamus renginius, dalyvavimą įvairiuose konkursuose, koncertinius maršrutus, stovyklavietę, kolektyvo tradicijas, vakarėlius ir šventes, apie tai matėme filmą.

                      Lankėmės Tauragės krašto muziejuje „Santaka“, apžiūrėjome ekspozicijas ir parodas, dalyvavome ekskursijoje po Tauragę, klausėmės gidės pasakojimo apie miesto istoriją, pabuvojome prie esančių paminklų, katalikų Šv. Trejybės ir evangelikų liuteronų bažnyčiose.

                      Kitą dieną vykome į Bitėnus, lankėmės M. Jankaus muziejuje, kur p. Laimutė Žemgulienė papasakojo apie muziejų, jo eksponatus, Martyną Jankų, Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėją, publicistą, Tilžės akto signatarą, tautinio sąjūdžio veikėją, spaustuvininką, gimusį Bitėnų kaime, apie jo šeimą. Šis Mažosios Lietuvos patriarchas – Rambyno sergėtojas, rašė ir rengė publicistines ir grožines knygas, kalendorius, eilėraščius, rinko tautosaką, laikė uždraustą lietuvišką spaudą, iš kur knygnešiai ją gabeno į Didžiąją Lietuvą. Jo palaikai iš Vokietijos 1993m. perkelti į Bitėnus. Apžiūrėjome paveikslų sodą, kur vyksta dailininkų plenerai.

                      Atvykome į Bitėnų kapinaites, kur mus lydėjo M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Prie kapinių pasitinka užrašas „Spindulys esmi šviesos begalinės“. Direktorė papasakojo apie Bitėnus, kapinaites, kurių projektą kaip Mažosios Lietuvos panteoną parengė architektai Marija ir Martynas Purvinai, papasakojo apie čia besiilsinčius krašto šviesuolius. Pabuvojome prie kenotafo K. Donelaičiui, Valterio Kristupo Banaičio, Jono Vanagaičio, Elenos Grigolaitytės Kondratavičienės, Martyno Jankaus, Vydūno ir kitų kapų. Prie Vydūno kapo ne tik klausėmės p. Liudvikos pasakojimo apie žymaus rašytojo, dramaturgo, filosofo, kultūros veikėjo gyvenimą, jo nuopelnus lietuvių tautai, bet sudainavome dvi jo dainas.

                      Grožėjomės nuo Rambyno atsiveriančiu kraštovaizdžiu, Nemuno vingiu. Papietavę kavinėje „Senasis Rambynas“, atvykome į Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centrą, klausėmės pasakojimo apie jo veiklą, vykdomas edukacines programas: duonelės kepimą, medžio drožybą, pinikus, pynimą iš vytelių ir karklų, audimą staklėmis, karpinius, karoliukų, gintarų vėrimą, mokėmės vilnos vėlimo paslapčių, ragavome senovinio žemaitiško šiupinio, giros ir kitų valgių.

                      Paskutiniąją seminaro dieną praleidome „Šaltinio“ progimnazijoje, kur buvome labai šiltai sutikti. Direktorė Jūratė Lazdauskienė papasakojo apie mokyklą, kur puoselėjamas tautiškumas, meno saviveikla, grojo pučiamųjų instrumentų orkestras, mokiniai dainavo liaudies dainas, grojo, šoko, vietos tarme pasakojo padavimus. Apžiūrėjome mokyklą, jos kabinetus, bendravome su mokytojais ir moksleiviais. Švietimo skyriaus vedėjas E. Šteimantas sakė, kad tai geriausia mokykla šiame regione.

                      Vakaronėje mokytojai ir ansamblių vadovai aptarė aktualius darbo klausimus, maloniai bendravo. Greitai prabėgo trys dienos, buvo apibendrintas seminaro darbas, dalyviams įteikti pažymėjimai.

                      Seminarą finansavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, jo programą ruošė Tauragės pagalbos mokytojų ir mokinių centro direktorė Vida Mejerienė, kuri visas seminaro dienas mus lydėjo, rūpinosi sklandžia jo eiga. Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono merui Sigitui Mičiuliui ir Švietimo skyriaus vedėjui Egidijui Šteimantui, „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenei, „Santakos“ muziejaus ir Tauragės moksleivių centro darbuotojams už priėmimą, gražias bendravimo akimirkas ir visiems, prisidėjusiems prie seminaro organizavimo. Ačiū asociacijos pirmininkui už įspūdingą seminarą ir patirtus įspūdžius.

 

Naujienos iš interneto