Pagrindinis puslapis Lietuva Tarptautinė Panevėžio Esperanto klubo „Revo“ šventė

Tarptautinė Panevėžio Esperanto klubo „Revo“ šventė

Donatos Mainonienės nuotraukos

Ona STIŠKIENĖ, Lietuvos kaimo rašytojų, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė, www.voruta.lt

Dar praėjusį  gruodį Panevėžio Esperanto klubo nariai pradėjo ruoštis Trijų karalių šventei. Kruopščiai  parengtas scenarijus, sudėliotos dovanėlės, paruošti prizai, šventiškai papuošta salė, pakviesti kitų rajonų, net Latvijos esperantininkų klubai.

Sausio 6 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vykusiame tarptautiniame Esperanto klubo „Revo“ šventiniame renginyje sulaukta daug svečių. Atvyko Latvijos Esperanto Asociacijos prezidentė Margarita Želvė su seserimi Anita ir dar dviem rygiečiais – Janiu Kalninš bei Vija Jansone. Šventėje Kroatijai atstovavo Vlado Jurkovič iš Zagrebo. Iš Šiaulių atvyko Esperanto klubo „Ruto“ pirmininkas Gediminas Kazlauskas su žmona Reda ir būreliu esperantininkų. Kauno esperantininkai, Panevėžio klubo „Veiklios moterys“ narės.

Kruopštus rengimasis šventei

Pasitikti puikiais Irenos Cemnolonskienės ir jos vyro akordeonų muzikos garsais į salę įžengė pasipuošę karaliai: Merkelis (Povilas Šiaučiūnas), Beltazaras (Vilius Šidlauskas), Kasparas (Vida Kulikauskienė) ir karalienė (Danutė Kriščiūnienė). Jie pasveikino visus susirinkusiuosius. Esperanto kalba bendrai sugiedota giesmė „Tyli naktis“. Karaliai visiems dovanojo po puikią atminimo dovanėlę. Vida Kulikauskienė skaitė Onos Jankevičiūtės-Striškienės eilėraštį „Kūdikėlio lankymas“ Esperanto kalba, pati autorė – lietuviškai.

Karalienė, mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, apdovanodama prizais, visus įtraukė į mįslių minimą. Solo dainavo karalius Baltazaras (Vilius Šidlauskas). Panevėžio literatė Ona Šerėnienė skaitė eilėraštį apie žiemą, džiaugsmą.

Buvo demonstruota vaizdinė medžiaga apie Panevėžio Esperanto klubo „Revo“ renginius, išvykas. Išmoningai surengtas žaidimas „Pasaka apie karalių ir karalienę“. Tai nuostabus pasakojimas Esperanto ir lietuvių kalba, kaip karalius ir karalienė karieta keliavo į puotą. Ir nutykę atsitikimai kelionėje – kelias per tamsų mišką, vadeliotojo raginami arkliai bėgo greitai duobėtu keliu, nukrito lagaminai, liokajus juos rinko, vijosi karietą, nutikimai karaliui ir karalienei ir kita… Žaidžiant šį žaidimą svarbiausia buvo kuo dažniau ir kuo daugiau paminėti veikėjus, kad jie turėtų ką veikti, atidžiai klausydamiesi pasikartotų ir įsimintų kuo daugiau žodžių.

Atvykę į šventę sveikina Trys karaliai ir karalienė

Šventės vedantieji suorganizavo kelių „chorų“ pasirodymą, surengė judrius žaidimus. Panevėžio klubo vadovė Vida Kulikauskienė kvietė visus dar ilgai pabendrauti prie pasidengtų stalų. Kalbėtasi Esperanto, latvių, lietuvių kalbomis – kaip kam buvo patogiau.