Pagrindinis puslapis Sena Voruta Šventasis Tėvas pavasarį lankysis Portugalijoje

Šventasis Tėvas pavasarį lankysis Portugalijoje

Spaudos konferencijoje pristatyta popiežiaus Benedikto XVI kelionės Portugalijoje programa, vyksiančios 2010 metų gegužės 11–14 dienomis.

Tris pagrindinius Šventojo Tėvo kelionės etapus – Lisaboną, Fatimą ir Porto – iliustravo monsinjoras Carlos Azevedo, vienas iš kelionės pagrindinių koordinatorių.

Gegužės 11 dieną popiežius atvyks į Lisaboną. Tądien Benediktas XVI bus iškilmingai pasitiktas valdžios ir vietinės Bažnyčios vadovų, apsilankys Portugalijos prezidento rūmuose, o vakarop aukos šventąsias Mišias vienoje iš miesto didžiųjų erdvių.

Gegužės 12 dienos pirmąją pusę popiežiaus laukia du susitikimai. Viename Šventasis Tėvas susitiks su Portugalijos kultūros ir mokslo pasaulio atstovais. Antrajame apaštalinės nunciatūros rūmuose Lisabonoje popiežius susitiks su Portugalijos premjeru.

Tos pačios dienos popietę Benediktas XVI sraigtasparniu vyks į Fatimos šventovę, garsią Marijos apsireiškimu trims piemenėliams. Čia popiežius susitiks su vienuoliais, kunigais ir seminaristais. Vėliau kalbėsimai Rožinio maldai ir žvakių procesijai vadovaus Šventojo Tėvo artimas bendradarbis, Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone.

Gegužės 13 dieną popiežius Benediktas XVI Fatimoje aplankys trijų Fatimos regėtojų kapus. Verta priminti, kad jo kelionė į Portugaliją sutampa su dviejų regėtojų, Pranciškaus ir Jacintos, beatifikacijos dešimtosiomis metinėmis, ir trečiosios regėtojos, sesers Liucijos mirties penktosiomis metinėmis. Tos pačios dienos vakare Šventasis Tėvas dviejuose susitikimuose susitiks su socialinėje srityje dirbančių katalikiškų organizacijų atstovais, o vėliau su visais Portugalijos vyskupais.

Gegužės 14 dieną, ryte, popiežius atvyks į Porto miestą ir čia aukos šventąsias Mišias. Pasibaigus joms, po atsisveikinimo ceremonijos, Benediktas XVI ir jo palyda lėktuvu išskris atgal į Romą.

2010 metų popiežiaus kelionių grafikas bus gana įtemptas. Jau yra patvirtintos kelionių į keturias Italijos vietoves datos, taip pat kelionės į Maltą ir Portugaliją. Autoritetingi asmenys taip pat patvirtino, kad kalbama dėl kelionių į Kiprą ir Didžiąją Britaniją programų.

 
 
Nuotraukoje: Lisabona, Portugalija