Pagrindinis puslapis Lietuva Sveikinimai „Vorutos“ žurnalo vyr. redaktoriui Juozui Vercinkevičiui 80-ies metų jubiliejaus proga

Sveikinimai „Vorutos“ žurnalo vyr. redaktoriui Juozui Vercinkevičiui 80-ies metų jubiliejaus proga

Sveikinimai „Vorutos“ žurnalo vyr. redaktoriui Juozui Vercinkevičiui 80-ies metų jubiliejaus proga

Juozas Vercinkevičius. Asmeninė nuotr.

www.voruta.lt

*******************************

 

Buvo laikai – žurnalistas pastumdėliu buvo.

Ačiū Dievui – laikai tie pražuvo.

Žurnalistas šiandieną – viltis ir paguoda:

Dorą žmogų išgydo, jaunam ateitį rodo.

 

Žurnalistui šiandieną – durys atvertos:

Pro jas pamatai, ko pats esi vertas,

Ko vertos viršūnių eitynės,

Pagarba ir grumtynės.

 

Žurnalistu buvai šitiek metų!..

Išbraidęs daugybę verpetų,

Daug ėmęs, daug davęs,

Daug duot pasiryžęs,

Dėl tavęs, dėl manęs

Ištakus – nesudiržęs,

Gyvuok dar ilgai,

Kovok atkakliai,

Lai Dievas Tau duoda sveikatą.

 

Didingo Jubiliejaus proga gerbiamą Juozą Vercinkevičių sveikina

Trakų r. literatų brolija „Aukuras“

*******************************

 

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premijos laureatą (2012), Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ ir Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ leidėją ir vyriausiąjį redaktorių Juozą Vercinkevičių. Džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų atkakliu ir pasiaukojamu darbu, siekiant atrasti ir ateities kartoms perduoti tikrą, nesuklastotą mūsų tautos ir valstybės istoriją. Linkime Jums puikios sveikatos, sėkmės ir ilgų, žvalių metų!

Žiedūna ir Viktoras Jenciai,

Jadvyga ir Tadas Stommos

*******************************

 

Garbingo ir gražaus jubiliejaus proga sveikiname Juozą Vercinkevičių, gimusį kovo 24-ąją, Vorutos leidėją ir vyriausiąjį redaktorių, 2020 m.  S. Lozoraičio premijos ,,Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą“ laureatą.

Ilgamečio plunksnos kolegos darbus spaudoje sunku būtų suminėti. Didžioji gyvenimo dalis buvo ir tebėra neatsiejama nuo rašto žodžio. Pastaruosius 30 metų buvo leidžiamas jo vadovaujama „Voruta“ istorijos ir kultūros leidinys, dabar išaugęs į to paties pavadinimo žurnalą, kuriuo  džiaugiasi skaitytojai.

Sveikiname garbingą Jubiliatą, gimusį kovo mėnesį, kartu su sugrįžtančiais pavasario šaukliais ir pranašais – paukščiais; linkėdami jam nenuilstančio ir tikslingo skrydžio sudėtinguose idėjų ir įvykių sūkuriuose, spausdinto žodžio verpetuose. Ir sakome: Ilgiausių ilgiausių ir kūrybingų metų.

 Lietuvos Žurnalistų draugija

********************************

Didžiai Gerbiamas Juozai Vercinkevičiau,
Didžiuojamės Jumis ir Jūsų puikiu darbu vadovaujant ir puoselėjant „Vorutą“.
Garbaus Jubiliejaus proga linkime geros sveikatos ir daug gražių kūrybinių metų!

Tautos fondo Lietuvos atstovybės darbuotojai

*******************************

Gražaus Jubiliejaus proga sveikiname ir nuoširdžią padėką reiškiame gerbiamam „Vorutos“ steigėjui, leidėjui ir vyriausiajam redaktoriui, Stanislovo Rapolionio premijos laureatui Juozui Vercinkevičiui. Tik Jo dėka 1989 metais gimęs nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“ užaugo, subrendo ir peržengęs 30-ųjų metų slenkstį virto nuostabiu, solidžiu žurnalu. „Vorutoje“ visada būdavo vietos Rytų ir Pietryčių Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenių džiaugsmams ir vargams, o 2015 m. balandį skaitytojai išvydo ir pirmąjį laikraščio priedo „Tėviškės aušra“ – Tautos fondo (JAV) leidinio Lietuvos mokykloms – numerį. Iki šiol leidžiama „Tėviškės aušra“ džiugina Lietuvos ir etninių žemių lietuvių švietimo bendruomenes ir yra tvirta, nenutraukiama jungtis.

Ilgų, gražių ir sveikų Jums metų, telydi juos Viešpaties palaima!

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ vardu – pirmininkas Algimantas Masaitis

*******************************

 

Didžiai gerbiamą Juozą Vercinkevičių

širdingai sveikiname su gražiu jubiliejumi

ir dar vienu jo ilgamečio triūso tinkamu įvertinimu – S. Lozoraičio premija.

Lietuvos istorinės žurnalistikos ąžuolui

linkime ir toliau tvirtai laikytis

nelengvų permainų ir rūpesčių laikais,

sėkmingai vairuojant puikųjį „Vorutos“ leidinį

ir darbuojantis kituose baruose

Dr.Martynas Purvinas ir Marija Purvinienė

***********************************

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys.
Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis.
Tad linkim, kad nuo veido nedingtų niekad šypsena,
O siela visad liktų jaunystės kupina!

Jubiliejaus proga sveikiname gerbiamą visuomenės veikėją, žurnalo „Voruta“  leidėją ir vyriausiąjį redaktorių

Juozą Vercinkevičių!

 

Pagėgių krašto draugija „Sandūra“, 2021-03-24, Rukai

***********************************

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos…

Žurnalo „Voruta“  leidėją ir vyriausiąjį redaktorių

Juozą Vercinkevičių

sveikiname garbingo jubiliejaus proga!

Rambyno regioninio parko direkcijos vardu

direktorė Diana Milašauskienė

Bitėnai, 2021-03-24

***********************************

Gerb. Juozai, visi mes žmonės, visi panašūs, kaip mus atskirtų, jei ne vardai, visi mes gimstame nuogi ir gražūs, kaip mus vadinti nusprendžia tėvai, išrenka vardą gražiausią iš visų ir švelniai pratina mus atsiliepti į jį, na o vėliau mūsų darbai ir siekiai garsina Jį. Su gražiu  vardadieniu, dar gražesniu gimtadieniu! Sveikatos, sėkmės, laimės, džiaugsmo, šypsenos ir dar daug daug nuostabių darbų, tegu Jūsų darbai dar ilgai ilgai puošia mūsų Tėvynę, būkite laimingas.

Nuoširdus Jums ačiū ir  visam Jūsų kolektyvui už Jūsų  nuostabius straipsnius, už lietuvybės puoselėjimą, mes  Jūs esate mūsų šviesuliai ir deimantai.
Pagarbiai
Irena Zaleckienė

*******************************

Garbusis Juozai Vercinkevičiau,

Būk pasveikintas trigubai:

Vardo dienos ir 80-mečio proga,

 Taip pat ir su Lietuvos žurnalistų draugijos

Paskirtąja Stasio Lozoraičio premija

„Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

Tavo įsteigtasis Lietuvos istorijos laikraštis

„Voruta“, išbujojęs į puikų žurnalą, yra

Tikra atgaiva kiekvienam istorijos mylėtojui.

Šiuo metu, kai dalis istorikų „profesionalų“

Išgyvena nesusikalbėjimo ir savotiško sąmyšio

Metą, „Vorutos“ žurnalas ypač reikalingas.

Linkėdamas kuo didžiausios sėkmės –

Gediminas Zemlickas 

*********************************

Siunčiame nuoširdžius sveikinimus iš Pagėgių. Būkite sveikas, būkite laimingas ir, kaip visada, gražius darbus aplinkiniams dovanojantis!

 

Gražios dienos Jums linki

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė

Milda Jašinskaitė-Jasevičienė

**************************************

Žurnalo VORUTA vyr. redaktorių Gerb. Juozą Vercinkevičių sveikinu Jūsų 80-ties metų jubiliejaus proga. Linkiu dar daug gražių kūrybinių žiedų, kuo geriausios sveikatos, Dievo laiminamo gyvenimo kelio su meile atverčiant Lietuvos istorijos garbinguosius puslapius. Gyvuokite!

Pagarbiai, Zigmas Tamakauskas