Dieveniškių ganytojo, klebono kunigo Domo Valančiausko auksinis kunigystės jubiliejus

Dieveniškių ganytojo, klebono kunigo Domo Valančiausko auksinis kunigystės jubiliejus

Klebonas kunigas Domas Valančiauskas. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Juozas Vercinkevičius, Dieveniškės, Šalčininkų raj., www.voruta.lt

Rytų Lietuvoje, Dieveniškių krašte, nuo 1985 m. dirbantis klebonas kunigas Domas Valančiauskas šventė kunigystės 50 – metį. Ta proga garbingasis jubiliatas gavo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimą, kuri čia ir viešiname, o Švč. Mergelės Marijos Rožančinės  parapija savo ganytoją sveikino balandžio 30 d., dalyvaujant Šalčininkų dekanui kun. Ruslanui Vilkel ir Šalčininkų krašto įvairių organizacijų atstovams, vadovams bei Šalčininkų rajono vicemerui Valdemarui Sliževskiui.

Stovi pirmas iš kairės – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Kazėnas, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, Šalčininkų rajono vicemeras Valdemar Sliževski. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Dekanas Ruslanas Vilkel įteikė Popiežiaus pasveikinimą kunigystės jubiliejaus proga. Nuoširdžiausius sveikinimus ir dovanas įteikė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento patarėjas Jonas Vasiliauskas, LR Seimo pirmininko pavaduotojo Pauliaus Saudargo  vardu Vilniaus rajono tarybos narys Gediminas Kazėnas, Dieveniškių Ryto gimnazijos direktorė Lolita Mikalauskienė, Šalčininkų tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius su žmona Gražina, Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemo mokyklos vedėja Ilona Šedienė, Dieveniškių istorinio regioninio parko administracijos patarėja Irena Eidukienė, Gintaro Žagunio pasienio užkardos atstovai, jubiliato giminių atstovas  publicistas Liudvikas Gadeikis.

Dekanas Ruslanas Vilkel (kairėje) ir klebonas kunigas Domas Valančiauskas. J. Vercinkevičiaus nuotr.

„Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus atstovai Alfonsas Petrukevičius, Genovaitė ir  Gediminas Žukauskai bei Nijolė Dlugauskaitė įteikė jubiliatui Popiežiaus pasveikinimą ir kardinolo Sigito Tamkevičiaus sveikinimą… Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktorė Nijolia Bilinskaja, jos pavaduotoja Gražina Giedroic su mokiniais  bei parapijos atstovai Leonarda Šilobrit ir Ana Ščikno įteikė simbolinę lazdą ir perrišo jubiliatą lietuviška juosta su skaičiumi 50 metų. Daug giminių atstovų sakė nuoširdžius žodžius.

Parapijos atstovai jubiliatui įteikia lazdą ir juostą. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Jubiliejaus proga buvo pasakyta daug gražių žodžių ir prisimintas kunigo kelias į Dieveniškių parapiją bei Norviliškių parapiją, kurią kun. Domas aptarnauja… O ir pats jubiliatas padėkos kalboje prisiminė  savo kunigystės kelią į Dieveniškes. Jis sakė, kad turėjo paskyrimus į Eišiškes, Šalčininkus, Vilniaus Aušros vartus, tačiau atvyko į Dieveniškes, tokia jau buvo Dievo valia.

Popiežiaus pasveikinimas. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Visus sveikinusius iš Vilniaus, Kauno sunku net išvardinti, nes nešė gėles, dovanas ir vokelius.  Didelė ir prasminga parapijos šventė baigėsi Elenos Staniulienės kavinėje „Makdonė“. Žemiau spausdiname Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimo tekstą.

Viešpats yra mano Ganytojas, –

man nieko netrūksta.

Žaliose pievose mane paguldo,

prie ramių tvenkinių gano.

Ps 23, 1–2

                Didžiai gerbiamam kunigui Domui Valančauskui

                Su džiaugsmu sveikinu Jus sulaukus garbingo 50 metų Kunigystės jubiliejaus.

Nuoširdžiai dėkoju už ištikimą kunigo tarnystę, už Jūsų pareigingumą ir darbštumą, už ganomiesiems suteiktą meilę, per kurią jie galėjo patirti gailestingumo ir atjautos kupiną Jėzaus Širdies meilę.

Iš visos širdies linkiu Jums sveikatos ir Gailestingojo Jėzaus globos – tegu Jus laimina, teikia savo ramybę ir džiaugsmą.

  + Gintaras Grušas 

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemo mokyklos vedėja Ilona Šedienė. J. Vercinkevičiaus nuotr.
Sveikina mokyklų atstovai. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Šalčininkų dekanas kunigas Ruslanas Vilkel. J. Vercinkevičiaus nuotr.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento patarėjas Jonas Vasiliauskas. J. Vercinkevičiaus nuotr.