Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Sveikinimai Klaipėdai iš tolimos Čikagos

Sveikinimai Klaipėdai iš tolimos Čikagos

Sveikinimai Klaipėdai iš tolimos Čikagos

Ernesto Lukoševičiaus nuotraukos

Ernestas Lukoševičius, Čikaga, JAV, www.voruta.lt

Sveikinimai Klaipėdai iš tolimos Čikagos. Klaipėdos  krašto ( Mažosios Lietuvos) prijungimo prie Lietuvos 98 metų sukaktis tradiciškai pažymėta žygiu.

Atminties ir pagarbos žygis Waterfall Glen ( Lemont,Illinois)  miškelyje iš labo ryto sutraukė daug dalyvių – ir jaunų, ir vyresnių mūsų tautiečių ir jų draugų. Žygeiviai sėkmingai įveikė 5 km snieguotą kelio dangą, drąsesni  ir stipresni nubėgo 15 km atstumą. Toliau bendravimas tęsėsi prie vaišių  stalo su karšta arbata ir šauliška koše, kuri visiems pakėlė  nuotaiką.

Tenka pastebėti, kad Klaipėdos sukilimo žygdarbis atliktas ne dėl garbės, apdovanojimų, bet dėl laisvės ir vieningos valstybės. Buvo prisiminti ir pagerbti sukilimo vadai ir dalyviai, tarp jų ir JAV  lietuviai, kurie aktyviai rėmė ir dalyvavo to meto įvykiuose – J. Žilius- Jonila, S. Darius, A. Yvas – Ivaškevičius, A. Martus – Matusevičius, J. Dainauskas.

Džiugu, kad šiomis nepaprastomis sąlygomis JAV galėjome laisvai  pažymėti ir šią garbingą sukaktį. Pagarba ir padėka  Lietuvos Šaulių Sąjungai Išeivijoje, Čikagos bėgikų klubui, Čikagos klaipėdiečių bendrijai ir visiems geros valios  tėvynainiams. Iki kitų susitikimų čia ir Klaipėdoje pasitinkant Klaipėdos sukilimo  100-metį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos iš interneto