Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje pagerbtas R. Kalantos ir visų kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje pagerbtas R. Kalantos ir visų kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje pagerbtas R. Kalantos ir visų kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas

E. Lukoševičiaus nuotraukos

Ernestas Lukoševičius, Čikaga, JAV, www.voruta.lt

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse taip pat esama daug didžių paminklų. Žymiausias jų – pirmasis pasaulyje paminklas Romui Kalantai, pastatytas 1979 m. Jo autorius – Ramojus Moziliauskas, dotuotas jis Šaulių sąjungos.

Ant paminklo parašyta „Romui Kalantai ir visiems, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovoje prieš Raudonąjį tironą“. Būtent čia gegužės 15 d ir įvyko jau tradicija tapęs R. Kalantos žūties 49- ųjų metinių paminėjimas ir pagerbimas. Jį organizavo Lietuvos Šaulių Sąjunga Išeivijoje. 1974 m. JAV lietuvių laikraštis Dirva rašė: „kai liepsnose išnyksta lietuvio kūnas, jis jau niekada nebeišdils iš tautiečių atminties ir nedings iš tautos istorijos puslapių.“

1979 m. paminklo R. Kalantai atidengimas ir pašventinimas. Paminklo statybą ir lėšas jam inicijavo Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje. Jis kainavo net 20 000 dolerių. Ketvirtas iš kairės – paminklo autorius skulptorius R. Moziliauskas. Pirmas  iš dešinės – LŠST vadas K. Milkovaitis. Nuotrauka  VDKM archyvas

Deja šiais laikais mes esame liudininkai įvairių procesų, kurie trina mūsų atmintį ir nori kurti žmogų be atminties su visai kitomis vertybėmis. 1972 m. milicininkai ir okupantai spardė gėles R. Kalantos žūties vietoje, bet negalėjo sutrypti laisvės troškimo. Turime teisę ir pareigą tas vertybes, dėl kurių kovojo ir aukojosi R. Kalanta,  puoselėti ir saugoti Lietuvai ir ateities kartoms. Džiugu konstatuoti, kad ir už Atlanto jos nepamirštamos, jas puoselėja ir saugoja Lietuvos šauliai, ištikimi duotai priesaikai.

LŠSI vadas J.R Butkus tą pačią dieną pažymėjo savo 85 metų jubiliejų. Nuoširdžiai sveikiname su šauliška pagarba.

LŠSI nariai ir svečiai sveikina LŠSI vadą gimtadienio proga. Bendra nuotrauka