Sofija Daubaraitė. Šventiesiems Jokūbo metams

Sofija Daubaraitė. Šventiesiems Jokūbo metams

L. Andrikienė ir Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos auklėtiniai ir direktorė R. Blikertienė

Sofija Daubaraitė, www.voruta.lt

LR Seimo narės, signatarės L. Andrikienės ir Ispanijos karalystės ambasados Lietuvoje iniciatyva LR Seimo rūmuose, Laisvės Gynėjų galerijoje buvo atidaryta paroda „Gero kelio! Buen camino! Piligrimystė Šv. Jokūbo keliu“.

„Šv. Jokūbo kelias“ (isp.Camino de Sanjago) – katalikų piligriminis kelias į Kompostelos Santjago katedrą Ispanijoje, kur, manoma, yra palaidotas Apaštalas Šv. Jokūbas. Šis kelias žinomas nuo viduramžių. Jam jau per 1000 metų. Viduramžiais tarp 820 ir 830 m. pačiame Europos Vakarų pakraštyje esančioje Galicijoje buvo aptiktas laidojimo statinys. Netrukus buvo nustatyta, jog jame rasti apaštalo Jokūbo palaikai.

Žinia greitai pasklido po žemyną ir nuo tų laikų per ilgus amžius tūkstančiai piligrimų keliavo ir tebekeliauja į Santjago de Kompostelą aplankyti Apaštalo relikvijų. Tai kelias, kuris veda į Sanjago de Kompostelos katedrą, o ji pastatyta toje vietoje, kur buvo rasti nužudyto Šv. Jokūbo palaikai. Kelias nėra apibrėžtas, juo laikomas visas piligrimo  maršrutas į Katedrą. Tradicinis maršrutas  iš Prancūzijos į Santjagą eina ,,prancūzu keliu“.

1987-ais metais  Europos Taryba paskelbė Santjago de Kompostela deklaraciją, kuria priminė pasauliui, kad Europa nėra tik politinis ir ekonominis darinys. Tai Europos junginys, grįstas vertybėmis, jos bendrystės pagrindas – krikščioniškos Europos šaknys.  Prie Deklaracijos pridėtame žemėlapyje buvo pažymėta ir Lietuva, nors dar tebebuvome sovietų sudėtyje. Tame žemėlapyje buvo pažymėtos dvi Šv. Jokūbo atšakos, kurios ir tapo  pagrindu dabar jau įteisintiems Šv. Jokūbo keliams Lietuvoje.

1993 m. Šv. Jokūbo kelias įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 2012 m. šio kelio idėją pradėjo skleisti Lietuvoje Europos parlamentarė L. Andrikienė. Tada ir buvo pradėtas rengti projektas – Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje. Šio projekto globėju tapo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Dabar Lietuvoje jau turime keturis tarptautinius Šv. Jokūbo kelius: tai Žemaitijos – Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno, Vilniaus Šv. Jokūbo žiedas. Šv.Jokūbo keliai driekiasi per 40 savivaldybių.

Minėtos parodos atidaryme dalyvavo Ispanijos Karalystės  ambasadorė Lietuvoje Maria Nieves Blanco Diaz, Nyderlandų Karalystės, Estijos Respublikos ambasadoriai,  Italijos, Vokietijos diplomatai, LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas  prof.V. Juozapaitis, Alytaus r. savivaldybės meras ir ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas A.Vrubliauskas, Kultūros paveldo departamnto prie Kultūros ministerijos atstovas A. Jomantas, Švėkšnos Šv. Jokūbo parapijos klebonas J.Maškauskas. Dalyvavo ir renginiu pasidžiaugė Trakų r. Onuškio Donato Malinausko, Vilniaus Antakalnio, Šilutės Vydūno ir Švėkšnos ,,Saulės“ gimnazistai, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai.

Parodos atidarymą pradėjo choras ,,Vilnius“, vadovaujamas maestro A.Dambrausko. Choras atliko klasikinius kūrinius.

Ispanijos Karalystės ambasadorė kalbėdama pažymėjo, kad ši paroda skirta šventiesiems Jokūbo metams paminėti ir tai yra išskirtinis reiškinys Ispanijai. Dabar, esant sunkmečiui, svarbu „pažvelgti į mūsų istorinį dvasinį paveldą ir susivokti, ką mes giname, ko siekiame. Mes ES turime skatinti bendradarbiavimą ir brolybę. Tai ypatingos galimybės Ispanijai ir Lietuvai, nors abi šalys Europos Sąjungoje yra geografiškai priešingose pusėse (viena Pietuose, kita Šiaurėje) bet turime tai daryti.  Abi šalys puoselėjame piligrimystės kultūrą ir tikime stipria, solidaria ir vieninga Europa“.

Ambasadorė, tęsdama kalbą, pacitavo ispanų poeto eiles, kuriose kalbama apie kelią, skirtą žmogui, bet tas kelias lyginamas su gyvenimu, kuriame kiekvienas privalo praminti savo taką. Ambasadorė baigė savo kalbą  linkėdama kiekvienam išbandyti Šv. Jokūbo kelią, nes kiekvienam jis yra nepakartojamas. Parodos atidarymo metu kalbėjo Seimo Kultūros komiteto pirmininkas V. Juozapaitis ir kt. Seimo narė, dr. L. Andrikienė, būdama „Šv. Jokūbo kelio“ iniciatorė Lietuvoje ir šios asociacijos vadovybės narė, padėkojo Ispanijos Karalystės ambasadai už eksponuojamus meno kūrinius ir paminėjo, jog ,,Šv.Jokūbo kelias“ – tai daug daugiau nei turizmas, tai Europos seniausias piligrimų sąjūdis. Parodos kūriniai – tai nepaprastas piligrimystės į Santjago de Kompostelą kultūrinis ir dvasinis reiškinys, pabrėžiama jo svarba Europos istoriniam paveldui bei ,,Šv. Jokūbo kelių“ reikšmė Lietuvai, kurią broliškais ryšiais jie susieja su likusia Europa.

Kalbant apie ,,Šv,Jokūbo kelio“ parodos atidarymą, būtų galima sakyti, jog tai simbolinis renginys, tai LR Seimo narės, dr. Laimos Andrikienės atsisveikinimas  su visuomene, ji išvyksta dirbti į Europos audito rūmus.Tai gi tai savotiškas ,,Šv.Jokūbo kelio“ tęsinys.

Paroda galima aplankyti iki lapkričio 21 dienos, penktadieniais 9:00 – 17:00 val.

Sofijos Daubaraitės nuotraukos

Naujienos iš interneto