Skaudi žinia iš Čikagos pasiekė Lietuvą – į amžinybę išėjo Indrė Tijūnėlis

Skaudi žinia iš Čikagos pasiekė Lietuvą – į amžinybę išėjo Indrė Tijūnėlis

Šiemet rugsėjo 15 d. iškeliavo į Amžinybę ponia Indrė Tijūnėlis (Tijūnėlienė). Užuojauta jos vyrui Donatui, visai šeimai ir artimiesiems, ,,Saulutės” bendražygiams ir bendražygėms. Kartu su vyru Donatu išaugino 4 vaikus, rūpinosi ir džiaugėsi anūkais.

Šviesios atminties I. Tijūnėlis buvo Lietuvos našlaičių globos būrelio ,,Saulutė” prie Pasaulio lietuvių bendruomenės (1993 m.) steigėja ir ilgametė ,,Saulutės” pirmininkė. I. Tijūnėlis su kitais Amerikos lietuviais pasisakė už Lietuvos laisvę, rinko parašus, organizavo eitynes. Nuo 1993 m. I. Tijūnėlis vadovaujama ,,Saulutė” bendradarbiavo su Lietuvos vaikų fondu: vystė individualaus vaiko rėmimo programą, pagal galimybes rėmė įvairias organizacijas, paramos reikalingas šeimas, siuntė paramos konteinerius į Lietuvą. Atsiradus rėmėjams organizavo paramą studentams lietuviams iš Punsko.

Siekdama surinkti daugiau lėšų ,,Saulutės” paramai I. Tijūnėlis su kitomis narėmis organizavo įvairius vakarus, koncertus, labdaros muges. Ji kviesdavo menininkus iš Lietuvos, kartu su kitais ,,Saulutės” rėmėjais rūpindavosi menininkų priėmimu Čikagoje, organizuodavo koncertus ir kitose vietovėse. Ji puoselėjo jaunųjų menininkų augimą, paramą jiems. Taip buvo remiama mažoji Neringa Nekrašiūtė, žuvusio rašytojo Vaidoto Daunio 4 dukros, susibūrę į ansamblį “Regnum Musicale” ir kiti.

Indrė, Romanas, Raminta ir sesuo Pat. 2000 Kryžių kalnas

Kartu su Lietuvos vaikų fondu, ,,Saulutė” skyrė metines stipendijas jautriuose aplinkose gyvenantiems vaikams jaunuolius – nuo 1993 m. ši parėmė pasiekė beveik 600 vaikų ir jaunuolių Lietuvoje.

Karantino metu, Lietuvos vaikų fondas, padedamas ištikimo rėmėjo – Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” nupirko ir padovanojo beveik 100 kompiuterių.

I. Tijūnėlis buvo tikra vaikštanti istorija – ji tiek daug žinojo, tiek domėjosi Lietuvos naujienomis. Ją prisimins kiekvienas bent kartą su ja bendravęs. Kiekvieną sykį, kai ji su Donatu lankydavosi Lietuvoje, Lietuvos vaikų fondas susitikdavo ir aptardavo bendradarbiavimą, kitus rūpimus klausimus, lankydavosi vaikų namuose ir šeimose.

Su I. Tijūnėlis, seserimi Pat ir Raminta Marchertiene, Lietuvos vaikų fondo direktorė Romualda Navikaitė vyko į Kryžių kalną, Šiluvą, perdavė  už ,,Saulutės” aukas pirktą autobusą mokyklai. Kaskart grįžusi į Ameriką I. Tijūnėlis, aprašydavo savo keliones ir įspūdžius.

Prezidentūroje. Velykų šventė

Valdui Adamkui tapus Lietuvos Respublikos Prezidentu, I. Tijūnėlis pavasarį lankėsi Lietuvoje ir kartu su Prezidentu ir p. Alma dalyvavo pirmoje Velykų šventėje Prezidentūros kieme.

Tegul ilsisi ramybėje!

LVF vadovė Romualda Navikaitė

Naujienos iš interneto