Pagrindinis puslapis Lietuva Nuomonės, diskusijos, komentarai Siekime būti būt sargiais. Algirdo Patacko atminimui

Siekime būti būt sargiais. Algirdo Patacko atminimui

Algirdas Patackas

Skulptorius Gediminas RADZEVIČIUS, www.voruta.lt

Ta sąvoka: “Valdžia duoda – Lietuva gera… Valdžia neduoda – Lietuva bloga”. Beviltiškai įsisiurbė į mus per tuos sovietmečio laikus ir ligi šiol neapleidžia sąmonės…

Dauguma sako: Valdžia renka mokesčius ir tegu rūpinasi visais mūsų reikalais, nuo materialinės gerovės kūrimo, socialinės rūpybos, kultūros, paminklų statymo ir t.t. Niekur taip mąstydami mes toli nenueisime. Niekas už mus pačius nepasirūpins senovinių tradicijų, savasties, dvasinės, kultūrinės, materialinės gerovės ugdymu ir išsaugojimu. Nesiimdami asmeninės iniciatyvos daugelis bergždžiai galvoja apie “aną krantą”, kuriame “rojaus sodai” noksta ir tik laukia jų, nesulaukia… Po to, apsvaiginti tos susikurtos iliuzijos, masiškai išvyksta iš Lietuvos, palikę čia viską savieigai, puola vergauti kitiems, kurdami ne savo, o kitos šalies gerovę.

Sąvokos “Lietuva” esmės, prasmės reikia ieškoti ne materialinėje, o dvasinėje, vidinėje plotmėje, kad tai būtų svarbiau už gyvybę. Reikia išmokti gyventi kario, kovotojo būsenoje, reikia atkakliau, drąsiau, ryžtingiau sąmoningiau, kūrybiškiau ieškoti būdų pakeisti, pagerinti esamą padėtį, kartu, vieningai kuriant dvasines, materialines gėrybes, stiprinant, turtinant savo Tėvynę vardan jos dabarties ir ateities. Kuo plačiau ir giliau ši sąvoka užvaldys mūsų sąmonę ir pasamonę, tuo būsime stipresni, vieningesni.

Tautos, valstybės jėga, dvasinė ir kūniška galia, materialinė gerovė priklauso nuo vieningo požiūrio į tai, ko mes siekiame ir kuo mes norime būti.

Ugdykime patys save, tapkime kūrybingais, galingais individais, tuo sustiprindami Tautinės visuomenės branduolį, vis giliau atskleisdami Lietuvos esmės, savasties sąvoką.

Kuo ta sąvoka bus gilesnė, prasmingesnė, dvasingesnė, aiškesnė, tuo ir Tauta, visuomenė visapusiškai stipresnė, galingesnė, vieningesnė, sugebanti dvasios galių jėgą panaudoti ne tik tos jėgos puoselėjimui, bet ir materialinės gerovės sukūrimui, užtikrinant orų socialinį Lietuvos valstybės piliečių saugumą, tuo pačiu ir valstybės gebėjimų išsaugoti savo teritorijos vientisumą, politinę, ekonominę nepriklausomybę, būtiną, kaip oras, Tautos išlikimui dabarties ir istorinės ateities verpetuose.

Siekdami eiti tuo keliu, niekada nepamirškime mūsų šių laikų tautos didžiavyrio, šviesuolio, švietėjo, Kovo  11- osios Akto signataro Algirdo Patacko kvietimo neužmiršti Lietuvių tautos sąvasties ištakų, visa savo sąmonės esybe mylėti Lietuvą, kuo giliau leisti šaknis savo žemėje ir būti jos nenuilstamais būtsargiais.

Algirdas Patackas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, mirė 2015 m. balandžio 3 d., eidamas 72-uosius metus.