Pagrindinis puslapis Lietuva S. Lozoraičio premija paskirta žurnalistui A. Aleksandravičiui (

S. Lozoraičio premija paskirta žurnalistui A. Aleksandravičiui (

Arnoldas Aleksandravičius | kaunozurnalistai.lt nuotr.

Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Vertinimo komisija, vadovaujama žurnalistės Liudvikos Pociūnienės, 2015 metų aukščiausią LŽD apdovanojimą už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ – paskyrė laikraščio „Ūkininko patarėjas” informacijos skyriaus vedėjui Arnoldui Aleksandravičius.

Šiuo garbingu apdovanojimu įvertinta jo aktyvi ilgametė žurnalistinė veikla atspindint Lietuvos nepriklausomybės siekius, įtvirtinant mūsų šalies valstybingumą ir ugdant pilietiškai mąstančią visuomenę.

Premija 18-ajam LŽD premijos laureatui bus įteikta 2016 m. sausio 9 d. 11 val. Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune (Vilniaus g. 33).

Arnoldas Aleksandravičius gimė 1963 m. Kaune. Jo šeimą skaudžiai palietė sovietų okupacija: tremtyje Sibire mirė seneliai ir jų kapas nežinomas, 24-erių tesulaukęs žuvo dėdė Juozas Bacevičius-Briedis, „Tauro“ apygardos partizanas, kiti artimieji buvo išblaškyti po pasaulį.

Baigęs 15-ąją vidurinę mokyklą Arnoldas Aleksandravičius studijavo Kauno politechnikos instituto (dabar Technologijos universitetas) Elektrotechnikos fakultete. Dirbo Kauno centriniame pašte ryšių operatoriumi.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, Arnoldo analitinis mąstymas bei gebėjimas raštu sklandžiai, aiškiai ir nuosekliai išdėstyti mintis, gilios istorinės, politinės bei kultūrinės žinios pakreipė jo gyvenimo kelią į žurnalistikos sritį. Buvo ilgametis Lietuvos Sąjūdžio leidinio „Kauno aidas“ bendradarbis, rašė straipsnius laikraščiams „XXI amžius“ ir „Kauno laikas“ – šiame leidinyje 1992-1994 m. dirbo korespondentu. Paskui perėjo į laikraštį „Ūkininko patarėjas“, dabar vadovauja informacijos skyriui.

Greta įvykinių, apžvalginių bei publicistinių straipsnių A. Aleksandravičius reiškiasi ir grožinėje kūryboje: rašo apsakymus, apysakas, pjeses. 1991 m. laimėjo premiją Kazio Almeno paskelbtame istorinės apysakos konkurse, pastaraisiais metais Arnoldo kūriniai publikuojami „Ūkininko patarėjuje“.

Lietuvos žurnalistų draugijos premija buvo įsteigta 1998-aisiais  tuometės LŽD Centro valdybos pirmininkės Romos Grinbergienės iniciatyva. Ši premija, pagerbiant diplomato bei politiko Stasio Lozoraičio (1924-1994) atminimą, buvo pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

Pirmajai laureatei – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistei, įspūdingojo TV laidų ciklo „Mūsų miesteliai“ kūrėjai Nijolei Baužytei ši premija įteikta 1998 m. vasarą.

Antrajam laureatui Vaidotui Žukui premija paskirta už 1999 m. transliuotas aktualias radijo laidas. Nuo tada premija įteikiama po Naujųjų metų, maždaug apie Trijų Karalių šventę.

Vėlesniais metais šia premija pagerbti šie iškilūs žiniasklaidos atstovai: Kazys Požėra, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Viktoras Alekna, Roma Grinbergienė (po mirties; tikroji pavardė – Danutė Marija Šapokaitė), Vaclovas Aliulis, Liudvika Pociūnienė, Vanda Ibianska, Antanas Seikalis,  Julius Sasnauskas, Edmundas Simanaitis, Andrius Navickas, Zenonas Mikalauskas, Marytė Kontrimaitė, Kastantas Lukėnas ir Vitalijus Karakorskis.

Ilgametis S. Lozoraičio premijos mecenatas yra Kauno rajono ūkininkas, buvęs žemės ūkio ministras, Seimo narys Kazys Starkevičius.