Pagrindinis puslapis Uncategorized Rugsėjo pirmoji Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje

Rugsėjo pirmoji Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje

Greta MICHALKEVIČIŪTĖ, III g klasės mokinė, Šalčininkai, www.voruta.lt

Šių metų Rugsėjo pirmoji, Mokslo ir žinių diena, prasidėjo Šalčininkų Švento apaštalo Petro bažnyčioje. Visi:mokiniai, tėveliai, mokytojai – susirinko pasiklausyti šventųjų mišių, paprašyti Dievo pagalbos būsimaisiais mokslo metais. Kunigas pašventino pirmokų kuprines, palaimino mišių dalyvius.

Vėliau mokiniai susirinko mokykloje ir dar spėjo pasveikinti savo mokytojus su švente. Šiek tiek pasikalbėję su draugais ir pasidaliję praėjusios vasaros įspūdžiais išskubėjome į mokyklos kiemą. Po įžanginių vedėjų sveikinimų dvyliktokų vedami „atžygiavo“ pirmokai. Šiemet mažųjų yra net trys klasės. Jie augs ir mokysis didžiulėje mūsų gimnazijoje.

Kai kieme susirinko ir svarbiausi – patys vyriausi ir patys mažiausi – mokiniai, iškilmingą kalbą pasakė mūsų gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius. Buvo pakelta Lietuvos vėliava ir sugiedotas himnas. Mus pasveikino LR Seimo narys Andrius Kubilius ir Šalčininkų šaulių 11-osios kuopos vadas Eimantas Tamulynas. Mūsų mokykla didžiuojasi, kad joje apsilankė tokie garbingi svečiai.

Po svečių kalbų buvo įteikti pirmokėlių pasai. Buvo labai smagu žiūrėti, kaip skambant muzikai pirmokai eina atsiimti savo pirmojo dokumento. Jie buvo gana drąsūs ir neišsigando net deklamuodami eilėraštukus apie rudenį ir mokyklą.

Po šių svarbių ir mielų ceremonijų savo žodį tarė buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Jis palinkėjo mums gerų, turiningų bei įdomių naujųjų mokslo metų ir su mokytojais bei abiturientais išlydėjo pirmaklasius į mokyklos sodą, kur vaikai, tęsdami gražią gimnazijos tradiciją, pasodino vyšnaitę. Vyresni mokiniai išskubėjo į pirmąją pamoką. Klasių auklėtojai ir mokytojai džiugiai pradėjo mokslo metus, nustebindami kokiomis nors idėjomis, leisdami vaikams pasidalyti vasaros prisiminimais, papasakodami apie laukiančias naujoves. Susitikę su pasiilgtais draugais bei mokytojais, pabuvę gimnazijoje, visi išsiskirstėme dar pailsėti prieš rimtus darbus.

Štai taip linksmai ir įdomiai praėjo mūsų Rugsėjo pirmoji. Tikiuosi, kad ir šie mokslo metai bus tokie linksmi ir įdomūs.