Pagrindinis puslapis Kultūra „Rugiuose prie bedugnės“ vertėjas Povilas Gasiulis

„Rugiuose prie bedugnės“ vertėjas Povilas Gasiulis

„Rugiuose prie bedugnės“ vertėjas Povilas Gasiulis

Džeromo Selindžerio knygos „Rugiuose prie bedugnės“ (vertė Povilas Gasiulis, dail. E. Katilius, 2 leid., Vilnius: Vaga, 1970) viršelis

www.voruta.lt

Vienas žymiausių Lietuvoje vertėjų, verčiančių iš anglų kalbos, Povilas Gasiulis gyvena ir dirba Biržuose. „Voruta“ nori jį pristatyti savo skaitytojams.

Na jau, na jau. Nei vienas žymiausių, nei ką, nebent kai kam šiek tiek žinomas. Be to, ne profesionalas, mėgėjas. O pomėgį, manau, tik iš dalies galima laikyti darbu, tiesa?

Nuo ko, Povilai, viskas prasidėjo? Kada pasukote į vertimus?

Vertimu susidomėjau studijuodamas Vilniaus universitete. Buvau dėst. A. Dantaitės vadovaujamo vertėjų būrelio narys. Vertėme D. E. Stainbeko (John Ernst Steinbeck) „Bėrąjį ponį“. Kai knygutė buvo išleista, savo verstos dalies, pasidarbavus redaktorei, beveik neatpažinau… Savarankiškai išverčiau E. P. Koldvelio (Erskine Preston Caldwell) novelę „Vyras ir moteris“. Ji buvo išspausdinta universiteto laikraštyje „Tarybinis studentas“. Paskui nudrožiau į Valstybinę grožinės literatūros leidyklą, vėliau pasivadinusią „Vaga“, ir pareiškiau norą versti… knygą! Ir tas noras išsipildė, kai mano atliktas bandomasis vertimas buvo neįtikėtinai ir, kaip man atrodė, nepelnytai gerai recenzento J. Subatavičiaus įvertintas.

Regis, pirmas Jūsų vertimas buvo D. D. Selindžerio (David Jerome Salinger) romanas „Rugiuose prie bedugnės“?

Taip. Redagavo G. Zolubienė. Bendradarbiavimas su ja man buvo gera mokykla. (Beje, dėl šito vertimo likau nebaigęs universiteto. Pašalintas dėl akademinių įsiskolinimų.)

Kodėl pasukote prie E. Hemingvėjaus (Ernest Hemingway) kūrybos ir kokius dar kūrinius esate išvertęs?

Pats nepasukau – leidykla pasiūlė versti „Fiestą“, o vėliau ir dar porą E. Hemingvėjaus romanų. (Tarp kitko, studijuodamas išverčiau trumputę jo novelytę ir nunešiau į „Lietuvos pionierių“, bet ji nebuvo išspausdinta.) Taupumo sumetimais kūrinių neminėsiu, manau, pakaks tik autorių. Tai D. Storis (David Storey), D. Džoisas (James Joyce), K. Vonegutas (Kurt Vonnegut), D. R. Dos Pasosas (John Roderigo Dos Passos), E. M. Forsteris (Edward Morgan Forster),  N. K. Maileris (Norman Kingsley Mailer), A. Džonsonas (Adam Johnson), T. Daltonas (Trent Dalton)[1].

Žinau, kad dabar irgi esate užsiėmęs vertimu. Gal galite pristatyti, ką verčiate?

Jau išverčiau ir atidaviau leidyklai. Kol knyga neišėjo, pristatinėti nedrąsu. Ką žinai, ims pandemija ir sumaišys kortas…

Povilas Gasiulis Trakuose, 2010 m. liepa. Iš kairės: Felicija Karpalova, Valerija Gasiulienė, Marija Karpalova, Povilas Gasiulis. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Ar sudėtinga versti iš anglų kalbos? Juk, regis, mokėtės ne anglų, o lietuvių kalbos?

Įstojau studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros, bet po pirmo semestro perėjau į anglistiką. Dėl sunkumo – kaip čia pasakius… Problemos dvi: arba neįkandu žodžio, frazės, sakinio prasmės (būna, kad nepadeda joks žodynas ar žinynas), arba nesugebu minties, nors ir aiškios, adekvačiai ir sklandžiai perteikti lietuvių kalba. Problemą išspręsti pavyksta – džiaugiesi, nepavyksta – liūdi… C‘est la vie[2], kaip sako prancūzai.

Gal galėtumėte pasakyti, kas ruošia anglų kalbos vertėjus Lietuvoje? Ar daug jų ruošiama?

Ko nežinau, tai nežinau.

Esate gavęs Metų vertėjo krėslą[3]. Už kokius nuopelnus Jums suteiktas šis apdovanojimas?

Už D. R. Dos Pasoso romano „Manhatano stotis“ vertimą.

Ar vaikai nepasuko vertėjų keliu? Kuo jie užsiima?

Abu, Aistė ir Gediminas, gerai valdo žodį. Aistė anglistė, išvertė L. Chaney knygą „Chanel. Intymus gyvenimas“. Dabar pasuko mamos, mano žmonos Valerijos, pėdomis: yra finansų valdymo magistrantūros studentė. Dirba administratore. Gediminas – komunikacijos konsultantas.

Jūsų tėvelis Povilas Gasiulis buvo Lietuvos pasienietis Antano Smetonos laikais. Gal galėtumėte papasakoti apie savo tėvus? Jie, regis, gyveno Medenių kaime, netoli Utenos.

Tėvai buvo valstiečiai, vėliau kolūkiečiai. Taip, tėtis tarnavo pasieniečiu, o valstiečiu tapo po to, kai bevaikis dėdė jam užrašė žemę Medenių kaime. Buvo mažakalbis, apie save nemėgo pasakoti, jei pasakodavo, tai, kaip tuomet man, kvailiui, atrodė, nereikšmingas smulkmenas. Tačiau svarbiausia, kad nesistengiau klausinėti ir užrašyti jo prisiminimų. Mama Aldona Gasiulienė turėjo gerą balsą, jaunystėje giedojo bažnyčios chore, mokėjo daug dainų, dainuodavo ne tik prie vaišių stalo, bet ir šiaip triūsdama apie namus. Mokėjo vaizdingai pasakoti, turėjo įgimtą kalbos jausmą. Versdamas knygas, ieškodamas tinkamo žodžio ar posakio, dažnai klausdavau savęs: „O ką tokiu atveju sakytų mama?“ Ir tas žodis ar posakis, žiūrėk, imdavo ir išnirdavo iš atminties.

Linkime gerų vertimų ir knygų.

Kalbėjosi Juozas VERCINKEVIČIUS

Šaltinis – Lietuvos istorijos žurnalas „Voruta“, Nr. 4 (870), 2020 m. gruodis, p. 78–79

[1] Povilo Gasiulio vertimai iš anglų kalbos (knygos): J. D. Salinger, Rugiuose prie bedugnės: romanas, Vilnius: Vaga, 1966, 1970, 1986; Alma littera, 1999, 2000, 2003–2010 kasmet, 2013, 2014, 2016; E. Hemingway, Fiesta: (saulė taipgi teka…): romanas, Vilnius: Vaga, 1967, 1977; Žaltvykslė, 2006; D. Storey, Toksai sportinis gyvenimas: romanas, Vilnius: Vaga, 1969; E. Hemingway, Kam skambina varpai: romanas, Vilnius: Vaga, 1972, 1980, 1991; Alma littera, 2002; Žaltvykslė, 2007; Baltos lankos, 2015; K. Vonnegut, Skerdykla Nr. 5, arba Vaikų kryžiaus žygis; Čempionų pusryčiai, arba Sudie, juodasis pirmadieni!: romanai, Vilnius: Vaga, 1981; E. Hemingway, Salos vandenyne: romanas, Vilnius: Vaga, 1982; Žaltvykslė, 2006; J. Joyce, Dubliniečiai: apsakymai, Vilnius: Vaga, 1985, 2008; Baltos lankos, 2013; J. Joyce, Menininko jaunų dienų portretas: romanas, Vilnius: Vaga, 1989; J. D. Passos, Keturiasdešimt antroji paralelė: romanas, Vilnius: Vaga, 1998; E. Morgan Forster, Kur nedrįsta žengti angelai; Kelias į Indiją: romanai, Vilnius: Vaga, 2000; Lietuvos rytas, 2006; K. Vonnegut, Čempionų pusryčiai, arba Sudie, juodasis pirmadieni!, Kaunas: Kitos knygos, 2006; K. Vonnegut, Skerdykla Nr. 5, arba Vaikų kryžiaus žygis, Kaunas: Kitos knygos, 2006, 2008; K. Vonnegut. Galapagai: romanas, Kaunas: Kitos knygos, 2007; K. Vonnegut, Sveiki atvykę į beždžionyną: apsakymai, Kaunas: Kitos knygos, 2009; K. Vonnegut, Telaimina jus Dievas, pone Rouzvoteri, arba Perlai kiaulėms: romanas, Kaunas: Kitos knygos, 2012; J. D. Passos, Manhatano stotis: romanas, Vilnius: Baltos lankos, 2012; A. Johnson, Našlaičių prižiūrėtojo sūnus: romanas, Vilnius: Baltos lankos, 2014; N. Mailer, Nuogieji ir mirusieji: romanas, Vilnius: Kitos knygos, 2017; T. Dalton, Berniukas nuryja visatą: romanas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. Red. pastaba.

[2] Liet. Toks gyvenimas!

[3] Vertėjui Povilui Gasiuliui taip pat įteikti šie apdovanojimai: 2013 m. Šv. Jeronimo premija už ištikimybę amerikiečių literatūros meistrams Džonui Roderigui Dos Pasosui ir Kurtui Vonnegutui, už puikiai perteiktą originalą, individualizuotą įvairių socialinių sluoksnių kalbą, žargoną, 2014 m. Adamo Džonsono knyga „Našlaičių prižiūrėtojo sūnus“ išrinkta vertingiausia metų verstine knyga. Red. pastaba.

 

Naujienos iš interneto