Riešės gimnazijoje atidarytas modulinis pastatas ikimokyklinio ugdymo vaikams

Riešės gimnazijoje atidarytas modulinis pastatas ikimokyklinio ugdymo vaikams

Riešės gimnazijos modulinis vaikų darželis. Riešės gimnazijos nuotr.

Sofija Daubaraitė, Riešė, Vilniaus rajonas, www.voruta.lt

Vasario 16-osios išvakarėse LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė lankėsi Riešės gimnazijoje, kur buvo atidarytas modulinis pastatas ikimokyklinio ugdymo vaikams. Jo slenkstį vasario 20 d. peržengė 34 mažyliai.

Atrodytų, kad šis įvykis neturėtų  atkreipti išskirtinio dėmesio gausaus įvairių statybų augimo laikotarpiu. Bet taip nėra. Tai labai svarbu Riešės (Vilniaus r.) gyventojams. Dalis tėvų, kurių vaikai galės lankyti šią ugdymo įstaigą, jaučiasi, lyg nuo jų pečių būtų nukritusi didžiulė našta. Tėvai galės pradėti dirbti, kiti nebedirbs vairuotojais, vežiodami vaikus į miesto vaikų ugdymo įstaigas ar pas giminaičius. Prieš keletą metų čia buvo pastatyti du moduliniai pastatai jaunesniojo amžiaus vaikams, dabar atidarytas trečias. Visuose šiuose pastatuose bus ugdomi 94 vaikai.

Kaip sako Vilniaus rajono Tarybos narys, kontrolės komiteto pirmininkas, buvęs ilgametis Riešės bendruomenės pirmininkas Artūras Želnys, Riešėje ir Didžiojoje Riešėje gyvena per 6 tūkst.gyventojų. Iki modulinių pastatų atsiradimo šioje gyvenvietėje tebuvo viena  120  vietų mažamečių ugdymo įstaiga, įsikūrusi buvusioje bibliotekoje, kuri buvo renovuota ES lėšomis. „Daugelio gyventojų vaikai, kaip ir manieji, neturėjo galimybės lankyti šios paskirties ugdymo įstaigos, – prisimena A. Želnys. Dabar jie jau baigę gimnazijas. Tad tokia sparta sprendžiamos problemos rajone… O juk jau prieš gerą dešimtmetį Vilniaus rajono savivaldybė galėjo palengvinti tėvams naštą.“

Sofijos Daubaraitės nuotr.

Riešėje yra F.Kovalskos pagrindinė mokykla, kuri turėjo  du pastatus. 2014-2016 m. buvo daugybė prašymų viename iš pastatų įkurti ikimokyklinio ugdymo grupes lietuvių kalba. Tada net kunigas ėmė skelbti, kad norima atimti lenkišką mokyklą. O pastatai buvo apytuščiai. Dabar vaikai vežami į šią mokyklą autobusiukais iš kitų kaimų, nors ten yra mokyklos arčiau jų gyvenamosios vietos. Tad apie Vilniaus rajono savivaldybės geranoriškumą sprendžiant  švietimo klausimus rajone ne ką gali pasakyti.

Kitas pavyzdys galėtų būti Ažulaukės mokyklėlė, kuri, nebelikus vaikų, norinčių mokytis lenkų kalba,  ištuštėjo. O gyvenančių lietuvių apylinkėje – padaugėjo. Tačiau patalpomis neleidžiama naudotis, nes, anot Vilniaus rajono savivaldybės, šiose patalpose kuriamas švietimo muziejus. Tiesa, tas muziejus kuriamas jau bemaž dešimtį metų… Tik ŠMS ministerijos dėka 2019 m. Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės filiale atidarytas ikimokyklinio ugdymo skyrius, kurį lanko apie 200 mažamečių. Ir dar dešimtys laukia eilėje… O Vilniaus  rajono savivaldybė teigia, kad nėra vaikų ir t.t.

Grįžtant prie ministrės J. Šiugždinienės apsilankymo Riešėje ir įvykusios spaudos konferencijos, paminėtina, kad  ministrė praėjusių metų spalio mėnesį Seimo Švietimo ir mokslo komitete buvo pranešusi, kad ruošiamasi Vilniaus rajone statyti lietuviškus vaikų  darželius. Ir vienas pirmųjų po šios kalbos yra atidarytas  Riešėje, tai papildinys prie esamų pastatų, kurio atidaryme ir dalyvavo ministrė. Bet tai dar ne viskas – numatoma pastatyti dar du modulinius pastatus toje pačioje Riešėje. Visi  penki pastatai talpintų 180 vaikų.

Sofijos Daubaraitės nuotr.

Ministrė užsiminė, jog ne kartą buvo kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę, bet ledai  nejuda norima kryptimi. Ministrė pažymėjo, jog susidariusi situacija yra nenormali, nes ugdymo tinklo užtikrinimu privalo rūpintis savivaldybės. Ministerija tuo neturėtų užsiimti – statyti darželius, mokyklas. Tai yra savivaldybės funkcija.

Suprantama, Vilniaus r. savivaldybė neigia, kad ji vengia  rūpintis lietuvių visuomene. Ir  sako, jog šioje gyvenvietėje 2023-2024 m. atsiras  120 vietų  darželis. Jeigu ir atsiras šitas darželis, vis vien šioje gyvenvietėje dar trūks tokių įstaigų, nes šiuo metu eilėje laukia apie 280 vaikų. O viso rajone yra apie 7 tūkstančius vaikų iki šešerių metų amžiaus. Taigi, Vilniaus rajono savivaldybei, kaip ir visiems, reikia labai susirūpinti, kaip bus įvykdytas generalinis planas, kuris įpareigoja po poros metų priimti visus ikimokyklinio amžiaus vaikus į darželius, nes kitaip – nelankantys šių įstaigų vaikai labai atsiliks įvairiomis prasmėmis nuo lankančiųjų jas.

Apie tai galima spręsti iš trumpo Riešės gimnazijos ikimokyklinio ir neformalaus švietimo skyriaus vedėjos Paulinos Pinevičės pasakojimo. Vaikai grupėse labai užimti, įtraukti į STEAM programą. Kalbant suprantamiau, vaikai dalyvauja įvairioje veikloje, bet ta veikla yra susijusi viena su kita. Lyg ir turinti bendrą vardiklį. Vaikai mokomi šokti, dainuoti, deklamuoti eiles, yra keramikos užsiėmimai, nelieka nuošalyje ir robotika. Vyresni mokomi rašto, o ką jau bekalbėti  apie bendravimo ugdymą. Dalis tėvų nebeatpažįsta savo vaikų – kaip jie pasikeičia   lankydami ,,vaikystės sodus“. O ir tėvai gali ramiau darbuotis.

Vedėja džiaugiasi, kad įsigytos kėdutės vaikams. Dabar jie galės autobusu keliauti į Vilniaus  ,,Bernardinų sodą“  ir kitur. O dabar, kol vaikams trūksta vietų darželiuose, skyla ir Riešės visuomenė. Vieni norėtų ,,fundamentalių“  pastatų, kiti mano, kad rajono Tarybos  nariai ir visuomeninių organizacijų atstovai nepakankamai  atkaklūs.

Bet, kaip rodo jų darbai, telieka pasakyti, kad ir kiek besibelstum, durys ne visada atsidaro. Taip reikia suprasti beldimąsi į Vilniaus rajono savivaldybę.

Riešės gimnazijos nuotr.

J.Vasiliauskas, Vilniaus rajono Tarybos narys, gerai išmanantis šio rajono specifines ypatybes sako, kad Riešės gyvenvietė prilygsta Raseiniams. Bet jei palygintume šio miesto viešas įstaigas, tuos pačius darželius, statistika pasirodytų negailestinga riešiečių atžvilgiu.

O dabar oficiali statistika: ŠMSM Vilniaus rajone yra pavaldžios  9 mokymo įstaigos ir jų skyriai (visose yra darželio grupės):

 1. Buivydiškių pagrindinė mokykla:
  1. Buivydiškių pagrindinės  mokyklos Sudervės ikimokyklinio ugdymo skyrius
  2. Buivydiškių pagrindinės  mokyklos Čekoniškių ikimokyklinio ugdymo skyrius
 2. Eitminiškių gimnazija:
  1. Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius
  2. Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius
 3. Juodšilių „Šilo“ gimnazija
 4. Lavoriškių gimnazija
 5. Mickūnų vaikų lopšelis  – darželis
 6. Rudaminos vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
 7. Bukiškio progimnazija
  1. Bukiškio progimnazijos Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius
  2. Bukiškio progimnazijos Karvio ikimokyklinio ugdymo skyrius
 8. Riešės gimnazija
 9. Vilniaus agroekologijos mokymo centras

Dabar įsivaizduokime, jei šios mokyklos, gimnazijos, darželiai priklausytų Vilniaus r. savivaldybei. Ar iš viso kai kurios iš jų egzistuotų ir kokia būtų jų plėtra?

Ministrės J. Šiugždinienės buvo paklausta, ar liks aukščiau išvardytos mokymo įstaigos jos vadovaujamos ministerijos pavaldume? Atsakymas buvo: „Taip“.

Kaip jau minėta, Riešėje numatoma  pastatyti dar du modulinius pastatus, taip pat numatoma pradžiuginti Rudaminos gyventojus ir jų vaikus. Čia bus pastatyti moduliniai pastatai, kuriuose bus ugdoma  per 100 vaikų.  Veliučionyse numatoma pertvarkyti turimą ministerijos pastatą. Čia bus priimta iki 20 vaikų. Numatomos investicijos – 800 tūkst. Eur.

Ministrė, apžiūrėjusi naujas ir anksčiau atidarytas patalpas, susitiko su šios mokyklos mokytojais ir aptarė rūpimus klausimus.