Pagrindinis puslapis Istorija Rainių žudynės

Rainių žudynės

2013 m. birželio 25 dieną sukanka 72 metai, kai įvyko Rainių žudynės.

Rainių žudynės buvo vienas iš daugelio Raudonosios armijos nusikaltimų Lietuvoje. Jos buvo vykdomos Rainių miškelyje ties Telšiais. 1941 m. birželio 25 naktį rusai nukankino 73 lietuvių intelektualus, teisininkus, politikus ir kitokius „liaudies priešus“. Žudynės pasižymėjo išskirtiniu žiaurumu.

Artėjant frontui, birželio 23 d., kalinius norėta išvežti, bet negavus transporto priemonių, NKGB darbuotojai sumanė juos išžudyti. Birželio 24 d. rytą Telšių kalėjimas buvo apsuptas raudonarmiečių. Rainių miškelyje buvo iškastos duobės. NKGB Telšių apskrities pareigūnai kartu su Telšių vykdomojo komiteto pirmininku peržiūrėjo bylas ir formaliai patvirtino mirties nuosprendžius. Raudonarmiečiai iš kamerų kalinius vedė į sargybos būstinę. Čia jiems buvo surištos rankos ir užkimštos burnos. Juos vieną ant kito guldė sunkvežimiuose. Švintant birželio 25-ajai, mašinos su kaliniais pasuko Rainių miškelin. Kas vyko toliau, nežinoma, nes neliko nė vieno gyvo liudytojo.

Birželio 28 d. suradus ir atkasus duobes paaiškėjo, kad visi žmonės buvo žiauriai nukankinti. Kai kuriems jų nupjautos ausys, išbadytos akys, 35 žmonėms sužaloti lyties organai. Dauguma galutinai nužudyta sutriuškinus galvas arba subadžius durtuvais. Tik 10 kalinių buvo sušaudyti. Dėl sužalojimų 46 lavonai taip ir nebuvo atpažinti. Artimieji apie jų nužudymą sužinojo tik po laidotuvių.

Rainių miškelyje rasti 75 kalinių palaikai. Netoli užkasimo vietos buvo rasti užkasti 3 raudonarmiečių palaikai su šautinėmis žaizdomis pakaušyje.

Parengė sb, punskas.lt

LCVA nuotr.

www.punskas.pl

Nuotraukoje: 1941 m. naktį iš birželio 24 į 25 d. Rainių miškelyje nukankintų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai

Naujienos iš interneto