Pritarta Pluoštinių kanapių įstatymo projektui

Pritarta Pluoštinių kanapių įstatymo projektui

 

Seimas po svarstymo pritarė patikslintam naujos redakcijos Pluoštinių kanapių įstatymo projektui Nr. XIIIP-3195(2), kuriuo nustatoma veiklos, susijusios su pluoštinių kanapių auginimu, priežiūros ir veiklos, susijusios su pluoštinių kanapių produktų gavimu ir gaminių gamyba, jų tiekimu rinkai, importu, priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų importo licencijavimo tvarka Lietuvos Respublikoje.

„Mes turime išplėsti, suteikti galimybę mūsų verslui eiti pačiu pažangiausiu keliu, gaminti aukščiausios kokybės, tai yra aukščiausią pridėtinę vertę kuriančius produktus, kad mes, tiek ūkininkai, tiek verslas galėtų tikrai uždirbti, o ne vien tiktai auginti žaliavą, tarkim, kitų šalių perdirbimui ir produkcijai“, – pritarti projektui ragino Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė Virginija Vingrienė.

Svarstomu teisės aktu siūloma apibrėžti, kas būtų laikoma pluoštinėmis kanapėmis – tai būtų kanapinių (Cannabaceae) šeimos sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.) rūšies veislių augalai, kurių išdžiovintoje medžiagoje tetrahidrokanabinolio yra ne daugiau kaip 0,2 procento ir pluoštinėmis kanapėmis sodininkystei – jomis siūloma laikyti pluoštines kanapes, agrotechniniais ar fitosanitariniais tikslais auginamas tarp kitų sodo ar daržo augalų arba šalia jų.

Pluoštinių kanapių produktais siūloma laikyti pluoštines kanapes ar bet kurias jų dalis.

Pluoštinių kanapių gaminiais būtų laikomi galutiniam vartojimui skirti iš pluoštinių kanapių produktų pagaminti maisto gaminiai, pašarai, kosmetika ir kiti gaminiai, turintys pluoštinių kanapių produktų.

Galutiniam naudojimui ir vartojimui skirti pluoštinių kanapių gaminiais siūloma laikyti galutiniam vartojimui skirtus pluoštinių kanapių maisto gaminius, pašarus ir kitus pluoštinių kanapių gaminius, skirtus galutiniam tiesioginiam žmogaus ar gyvūno vartojimui ar naudojimui.

Numatoma, kad pluoštines kanapes būtų leidžiama auginti pluoštinių kanapių produktų ir pluoštinių kanapių gaminių gamybai, sodininkystei arba moksliniais eksperimentiniais, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo tikslais šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

Įstatyme siūloma nustatyti šiuos privalomus reikalavimus pluoštinių kanapių augintojams:

1) auginti pluoštines kanapes tik atvirame grunte. Mokslinių tyrimų institutai, kaip jie apibrėžti Mokslo ir studijų įstatyme, pluoštines kanapes, auginamas moksliniais eksperimentiniais, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo tikslais, gali auginti uždaruose gruntuose ar laboratorijose;

2) auginti tik įteisintų veislių augalus, sėjai naudodami tik žemės ūkio ministro patvirtintus aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos privalomuosius kokybės reikalavimus atitinkančią pluoštinių kanapių sėklą. Ši nuostata netaikoma auginant pluoštines kanapes moksliniais eksperimentiniais, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, tikslais;

3) nustatyta tvarka teikti informaciją Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) apie numatomą pluoštinių kanapių auginimą, pasėtus plotus ir informuoti apie pluoštinių kanapių žydėjimą;

4) deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlių plotus;

5) produkciją laikyti tik deklaruotuose sandėliuose, laikymo ar klojėjimo vietose arba, pasėlius palikę žiemoti laukuose nenupjautus, informuoti apie tai Tarnybą;

6) teikti Tarnybai išaugintų ir parduotų pluoštinių kanapių ar jų dalių kiekių ataskaitas;

7) teikti Tarnybai informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimą;

8) laikytis šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų nuostatų, reglamentuojančių pluoštinių kanapių auginimo reikalavimus.

4. Tarnyba, vadovaudamasi Auginimo priežiūros tvarkos aprašu, privalo teikti informaciją Lietuvos Respublikos policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

5. Mėginius THC kiekiui kanapėse nustatyti, vadovaudamasi įteisintais THC kiekio kanapėse nustatymo tyrimo metodais, tiria Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija.

6. Tarnyba privalo iš ne mažiau kaip 30 proc. deklaruotų pluoštinių kanapių plotų, išskyrus pluoštines kanapes sodininkystei, lauko imti mėginius THC kiekiui kanapėse nustatyti, vadovaudamasi patvirtinta mėginių ėmimo metodika.

7. Pluoštinių kanapių sodininkystei augintojas gali auginti pluoštinių kanapių augalus ne didesniame kaip 0,1 ha žemės valdos plote, sėdamas iki 20 šių augalų vienetų į 0,01 ha, turi pateikti Tarnybai sėklų pakuotės etiketes.

Šis įstatymas nebus taikomas pluoštinių kanapių gaminiams, kurie Farmacijos įstatyme apibrėžti kaip farmacijos produktai.

Projektui po svarstymo pritarė 57, prieš balsavo du, susilaikė 23 Seimo nariai.

Numatyta, kad pataisos įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d.

Naujienos iš interneto