Pagrindinis puslapis Istorija Pristatyta knyga ,,Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai.“

Pristatyta knyga ,,Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai.“

www.voruta.lt

Kaišiadorių r. , Guronių rekolekcijų namuose, pristatyta  knyga „Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai“, kurią išleido viešoji įstaiga ,,Vorutos“ fondas. Knygoje publikuoti interviu su kardinolu V. Sladkevičiumi, taip pat – su kitais vyskupais: Juozu Matulaičiu, Juozu Žemaičiu. Atspausdintos kardinolo pasakytos kalbos, sveikinimai, pasakojimai apie kardinolo butą – muziejų Kaune, Birštono sakralinį muziejų, apie Guronių kaimo Rožinio slėpinių kelią ir vienuolyną. Knyga gausiai iliustruota.

Pristatymas prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Juozapo koplyčioje, kurias aukojo vyskupas Juozas Matulaitis, kurijos kancleris generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius ir Darsuniškio  kleb. kan. Petras Linkevičius. Per pamokslą vyskupas Juozas Matulaitis priminė dalyvaujantiems  šv. Mišiose  kardinolo gyvenimą, darbą, veiklą ir pasiaukojimą Lietuvos Bažnyčiai.

Po šv. Mišių visi susirinko Guronių rekolekcijų namuose. Vysk. J. Matulaitis papasakojo, kas jau padaryta, įamžinant kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimą. Patys rekolekcijų namai bei Rožinio slėpinių kelias yra prasmingiausias kardinolo atminimo pagerbimas ir įprasminimas. Kartu vyskupas pasidžiaugė, kad ,,Vorutos“ fondas išleido publicistikos knygą ,,Kardinolas Vincentas Sladkevičius“, kurioje matome platų kardinolo bendradarbiavimo su žiniasklaida ir tauta spektrą: pokalbiai, pasisakymai, sveikinimai, kalbos .

Knygos sudarytojas,  ,,Vorutos“  laikraščio vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius,  prisiminė savo susitikimus su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi Kaišiadoryse bei papasakojo apie knygos atsiradimo istoriją, interviu su kardinolu, kuriuos jam teko rašyti. Prisiminimais apie kardinolą dalijosi LR ministro pirmininko patarėjas ambasadorius Antanas Vinkus, ministras Jonas Biržiškis, dailininkas, skulptorius prof. Antanas Kmieliauskas, Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Kaišiadorių savivaldybės meras Romas Urmilevičius, Kaišiadorių urėdas  Stasys Truskauskas, architektas  Stasys Petrauskas.

Viktoras  KIERAS

Autoriaus nuotr.

Naujienos iš interneto