Pagrindinis puslapis Lietuva Pranas Žižmaras ir Vilniaus skautai

Pranas Žižmaras ir Vilniaus skautai

Spalio 26 d. Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje, buvo paminėtos prieškario Vilniaus lietuvių skautų draugovės įkūrėjo Prano Žižmaro bado mirties Sibiro lageriuose 70-tosios metinės. Minėjimo organizatoriai – aktorė ir režisierė Eglė Tulevičiūtė bei dailininkas Kristijonas Siparis.

Šv. Mikalojaus bažnyčioje, kuri prieškario Vilniuje buvo lietuvių dvasios ir tikėjimo sergėtoja, aukotos rytmetinės Mišios. Jose dalyvavo ne tik skautai, bet ir gausus būrys vilniečių, „Vilniaus ainiai“ bendrijos nariai. Prasmingą pamokslą pagal tos dienos Evangeliją sakė ir apie skautišką Prano Žižmaro veiklą Vilniuje kalbėjo kunigas Aušvydas Belickas. Po Mišių buvo pagerbtas laisvės kovotojų, tarp jų ir Pr. Žižmaro, kenotafas Naujųjų Rasų kapinėse.

Po to Šlapelių muziejaus kiemelyje buvo pakelta trispalvė, o parodų salėje parengta ekspozicija, skirta Pr. Žižmaro asmenybei ir prieškario Vilniaus lietuvių skautijai. E. ir K. Sipariai parengė tragiškųjų metinių minėjimo scenarijų, kuriame aktyviai dalyvavo jaunieji Vilniaus skautai. Be to, Siparių filmuotoje medžiagoje prisiminimais apie Praną Žižmarą dalijosi okupuoto Vilniaus laikotarpio jaunoji skautė, šiandien jau šimtametė kaunietė Birutė Verkelytė-Federavičienė. Ji pasakojo, kaip skautai 1
927 m. vasario 16-tąją dalyvavo tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus laidotuvėse, kaip švęsdavo Sekmines…

Įdomių faktų apie dėdę Praną pateikė jo dukterėčia, teatrologė Gražina Mareckaitė, medžiagą, surinktą iš archyvų, tėvų ir giminių prisiminimų, panaudojusi knygose „Debesų karžygys“, „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“.

Šlapelių muziejaus salėje susirinkusieji buvo įtraukti į renginį „Popietė su skautais“. Vyresnieji skautai supažindino su šiandieninės Vilniaus skautijos veikla ir su mažaisiais skautukais, dar tik žengiančiais į skautų pasaulį su šūkiu „Dievui, artimui, Tėvynei“

A. Ž.-P.

Bernardinai.lt, Gražinos Mareckaitė nuotr.