Pagrindinis puslapis Lietuva Pasiūlymai mokytojams ir moksleiviams

Pasiūlymai mokytojams ir moksleiviams

Pasiūlymai mokytojams ir moksleiviams

www.voruta.lt

Dalijamės informacija, aktualia lietuvių kalbos mokytojams ir mokiniams, padėsiančia šiuo ypatingu nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu:

📚Konkursas „Mano žodynas“, kviečiantis sukurti savo unikalų žodyną ir laimėti puikių prizų: http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-konkurse-mano-zodynas/

📚 Žaidimai, padėsiantys vaikams geriau pažinti lietuvių kalbą:

Testas „Išsiburk savo būrą“ pagal Kristijono Donelaičio kūrinį Metai: https://duomenys.ugdome.lt/burai/index.php

Žaidimas „Kristijonas Donelaitis. Rašyba“: http://zaidimai.lki.lt (be registracijos), http://mokymai.lki.lt/user/policy.php (su registracija)

Žaidimas „Tadas Blinda. Kirčiavimas“ (demonstracinė versija): http://www.kalbosnamai.lt/index.php…

Žaidimas „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“: http://mokymai.lki.lt/mod/page/view.php?id=467

Žaidimas „Gyvūnų spalvos“: http://www.kalbosnamai.lt/gyvunu_spalvos/

📚 Skaitmeniniai ištekliai:

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema (joje rasite 16-a vienakalbių ir dvikalbių e. žodynų, 6-ias e. kartotekas, 4-ias duomenų bazes, e. mokymus, šriftą „Palemonas“ ir kt.): http://lkiis.lki.lt

Lietuvių kalbos žodynas: http://www.lkz.lt

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: http://lkiis.lki.lt/dabartinis;jsessionid=7FCC6E4C38456E666…

Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: http://bkz.lki.lt

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas: http://naujazodziai.lki.lt

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė: http://lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/Default.aspx?pid=1

Vietovardžių žodynas: http://vietovardziai.lki.lt

Istorinių vietovardžių duomenų bazė: http://tevi.lki.lt

Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis: http://prusija.lki.lt/

Publicistikos tekstynas (Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas): http://publicistikos-tekstynas.lki.lt/

Tarmių tekstynas: http://tarmiuarchyvas.lki.lt/pradinis.php?sutrump=bnd

Tarmių archyvo duomenų bazė: http://tarmes.lki.lt

Interaktyvus lietuvių tarmių žemėlapis: http://www.tarmes.lt

Senųjų raštų duomenų bazė (Danielius Kleinas, Grammatica Litvanica, 1653, Antanas Baranauskas, Kalbomokslis lietuviškos kalbos, 1896 ir kt.): http://seniejirastai.lki.lt/home.php

Kalbos konsultacijų bankas: http://kkb.lki.lt

Skolintų terminų ir jų atitikmenų duomenų bazė: http://sta.lki.lt

Kanceliarinės kalbos patarimai: http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/

Daugiau lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių: http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/

📚 Mokslo žurnalai:

„Acta Linguistica Lithuanica“ (straipsniai, susiję su lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais, lyginamosios ir bendrosios kalbotyros problemomis, naujausiomis lingvistikos kryptimis ir metodais, pvz.: Romos Bončkutės „Daukantiškas Granausko alsavimas“ (Nr. 81), Giedriaus Alkausko „Kalba poezijoje: filologija vs. biofilija“ (Nr. 81), Lauros Geržotaitės „Jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės gimtinės vaizdiniai“ (Nr. 81), Janinos Švambarytės-Valužienės „Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės“ (Nr. 80) ir kt.: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica/

„Bendrinė kalba“ (iki 2014 m. vadinosi Kalbos kultūra) – žurnalo straipsniuose nagrinėjamas lietuvių kalbos (ir kitų kalbų) variantiškumas, kalbos politikos, teorijos, tvarkybos, vartosenos ir kiti su bendrine kalba bei jos tarmėmis susiję aspektai: http://lki.lt/bendrine-kalba-kalbos-kultura/ ir http://journals.lki.lt/

„Archivum Lithuanicum“ (lietuvių, vokiečių, lenkų, amerikiečių ir kitų tautų mokslininkų darbai, analizuojantys senuosius lietuviškus tekstus, tyrinėjantys lietuvių raštijos istoriją, lietuvių kalbos standartizacijos idėjų istoriją, lietuvių raštijos tyrinėjimų istoriją, senųjų lietuviškų tekstų vertimo ar redagavimo istoriją, pvz.: Mindaugo Šinkūno „Pirmieji lietuviški Kauno paminėjimai“ (Nr. 17), Birutės Triškaitės „Lietuviškas XVII amžiaus pabaigos laiškas: Michaelio Richterio skundas dėl bandomojo pamokslo vertinimo (1698)“ (Nr. 17) ir kt.: http://lki.lt/l…/periodiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/

„Terminologija“ (lingvistinės terminologijos straipsniai, pvz.: Alvydo Umbraso „Terminologija Lietuvių kalbos žodyne“ (Nr. 26), Aušros Rimkutės-Ganusauskienės „Naujieji avalynės pavadinimai“ (Nr. 26), Palmiros Zemlevičiūtės „Medicinos terminija prieš 100 metų“ (Nr. 25) ir kt.: http://lki.lt/terminologija/

📚 Elektroninės publikacijos: http://lki.lt/e-publikacijos/

Ramunės Vaskelaitės mokslo studija „Simboliniai pavadinimai: samprata, grupės sudėtis, rašymas“ (2019)

Jurgitos Jaroslavienės, Jurio Grigorjevo, Jolitos Urbanavičienės, Inesės Indričānės mokslo monografija su garsinėmis iliustracijomis „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas“ (2019)

Jolitos Urbanavičienės, Inesės Indričānės, Jurgitos Jaroslavienės, Jurio Grigorjevo mokslo monografija su garsinėmis iliustracijomis „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas“ (2019)

📚 Vaizdo ir tekstinė medžiaga:

Kuo kalbotyros tyrimai svarbūs kitoms mokslo šakoms?: https://www.youtube.com/watch?v=Y0FBjJOIidU

Kiek iš viso lietuvių kalboje žodžių?: https://www.youtube.com/watch?v=r0P6GBOgJfk

Ar laikui bėgant tarmės supanašėja viena su kita?: https://www.youtube.com/watch?v=PRddQcNJ2DE

Pokalbis apie tarmes: https://www.lrt.lt/…/10-12-pokalbis-mokslininke-tarmems-isn…

Pokalbis apie prūsų kalbą, baltistikos tyrimus: https://www.lrt.lt/…/gyvoji-istorija-prarastos-kalbos-beies…

Vietovardžių laiškai mums ir vaikaičiams: http://alkas.lt/…/f-kavoliute-vietovardziu-laiskai-mums-ir…/

Paskaita „Vietovardžių metų prasmė“: https://www.lrt.lt/…/2…/radijo-paskaitos-vietovardziu-metai…

Pokalbis „Koks kultūrinis, istorinis palikimas slypi mūsų vietovardžiuose?“: https://bit.ly/2SItp58

Vietovardžių metams skirta mokslo sklaida žodžiu apie krikščioniškus Lietuvos vietovardžius: http://www.marijosradijas.lt/…/149304-2019-08-28-08-00-aktu…

Lituanistikos docentas Prahoje: šiuolaikinis čekas apie Lietuvą nutuokia žymiai mažiau nei XIX amžiuje: https://www.lrt.lt/…/nezinoma-cekijos-lietuva-lituanistikos…

Lietuvių kalba – tautos šaknys, auginančios Lietuvos valstybę: http://lituanistusamburis.lt/rita-miliunaite-lietuviu-kalb…/

Lietuvos mokslininkai. Susitikimas su kalbininke Danguole Mikulėniene: https://www.lrt.lt/…/lietuvos-mokslininkai-susitikimas-su-k…

Visos tarmės gražiausios: http://www.bernardinai.lt/…/2013-03-03-danguole-mikul…/96496