Pagrindinis puslapis Uncategorized Padėka Tautos fondui už paramą Lietuvos mokykloms

Padėka Tautos fondui už paramą Lietuvos mokykloms

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko moksleiviai pina sodus Dzūkijos krašte. Tautos fondo nuotraukos.

Vida LELKAITIENĖ, Tautos fondo Lietuvos atstovybės reikalų tvarkytoja, www.voruta.lt

   Kiekvienais metais Amerikoje esantis Tautos fondas aukomis paremia Lietuvoje skurstančias mokyklas ir užribio lituanistines mokyklėles bei lietuviškas draugijas. Jų parama labai didelė. Vien šiais metais Lietuvą pasiekė per 70 tūkstančių dolerių paramos. Daugiausia remiamos Vilnijos ir Vilniaus krašto mokyklos.

  Tautas fondas labai daug prisidėjo, kad būtų atidarytos naujos ikimokyklinės lietuviškos grupės, kurių labai trūksta Vilnijos ir Vilniaus rajonuose. Švietimo ministerija suranda, apmoka patalpas, bet Tautos fondas padeda įsigyti baldus, patalynę, lavinimo priemones ir t.t. Jau yra atidaryta 40 naujų ikimokyklinių lietuviškų grupių. Tai sukelią pasididžiavimo jausmą, kad vis daugiau mokinukų pradeda lankyti lietuviškas mokyklas.  Vien šiais metais yra skirta Tautos fondo 5 tūkstančiai dolerių. Tai Buivydiškių pagrindinės mokyklos Čekoniškių ir Karvio skyriaus ikimokyklinėms grupėms. Padėta atidaryti Lavoriškių gimnazijos naujai ikimokyklinei grupei.

Karaliaučiaus Malūnėlis, Rūtelė ir Narduvėlė folkloro koncerte Kaune

  Viena iš  didžiausių paramų yra skiriama ikimokyklinukų ir pradinukų mokinukų kuprinėms.  Tai puiki dovana mūsų mažiesiems ikimokyklinukams ir pradinukams. Ši akcija vykdoma nuo 2006 metų. Iš viso iki šių metų Tautos fondas nupirko ir įteikė 9000 kuprinių ir jų priedų (kuprinės pripildytos mokymosi priemonių nuo pieštukų, sąsiuvinių dažų ir t.t. iki saldainiukų mažiesiems). Prie kuprinių pritvirtintas atšvaitas su Lietuvos kontūru ir lietuviškos vėliavos spalvomis ir užrašu „Tautos fondas“. Šiais įteikta 750 kuprinių. 2018 m. Tautos fondas skyrė 15 tūkstančių dolerių kuprinėms ir Kalėdinėms dovanėlėms. Nuo 2011 metų išdalinta 13978 Kalėdinės dovanėlės. 2018 m. bus įteikta 2600 Kalėdinių dovanėlių su gražiomis spalvotomis vaikiškomis knygutėmis. Labai smagu vaikams gauti Kalėdines dovanėles, aplankomi net ir atokiausi darželiai ir ikimokyklinės grupės.

Butrimonių pagrindinės mokyklos įrengta vaikų žaidimo aikštelė

  Labai dėkojame Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkui p. Algimantui Masaičiui už pagalbą išvežiojant ir įteikiant kuprines ir Kalėdines dovanėles, bei knygutes.

  Nepamirštama paremti ir užribyje gyvenančius lietuvaičius. Tai ir Gudijos Apso ir Ūsonių lituanistinės mokyklos, Lydos bendruomenei „Rūta“ ir lituanistinei mokyklai iš viso skirta 2250 dolerių parama. Karaliaučiaus krašto bendruomenėms, ansambliams 3500 dolerių parama. Sienų „Žiburio“ gimnazijai, Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugijai , Lenkijos kultūros draugijos leidžiamam laikraščiui „Aušra“ skirta 2500 dolerių.

Rudaminos Ryto g-jos 1b k. mokinė Gabrielė Grigaliūnaitė

Šalčininkų rajono Butrimonių pagrindinei mokyklai skirta 1000 dolerių įrengti vaikų žaidimo aikštelei. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijai skirta 2000 USD nupirkti ant langų žaliuzes. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijai skirta 1000 USD supažindinti vaikus su Lietuvių tautiniu kostiumu, keletą pasiūti. Kalesninkų Mykolo Rudžio pagrindinei mokyklai skirta 800 USD pasiūti dviems dzūkų tautiniams  kostiumams. Lavoriškių gimnazijai skirta 1200 USD, aplankyti Mažąją Lietuvą. Vilniaus r. Nemėžio  šv. Rapolo Kalinausko gimnazijai skirta 750 USD, aplankyti Lietuvos piliakalnius. Švenčionių Pabradės „Ryto“ gimnazijai skirta 500 USD, įsigyti sporto priemonėms. Tarkų  Paluknio „Medeinos“ gimnazijai skirta 700 USD padėti vaikams patiems atremontuoti laisvalaikio patalpas. Šalčininkų 1000-mečio gimnazijai skirta 1000 USD, Dainų šventei „Šalčios aleliumai“. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinei mokyklai skirta  1200 USD įrengti specializuotą kabinetą specialių poreikių vaikams. Buivydiškių pagrindinei mokyklai įsigyti priemonių ikimokyklinukų įgūdžių stiprinimui skirta 750 USD. Šalčininkų Dieveniškių „Ryto“ gimnazijai organizuoti konkursus, ekskursijas ir t.t. Lietuvos 100-mečiui paminėti skirta 300 USD.

Karina Mickevičiūtė, I vietos laimėtoja,Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos IIIG klasės mokinė

  Tautos fondo remiamos naujos ikimokyklinės grupės. Šiais metais paskirta Buivydiškių pagrindinės mokyklos Čekoniškių ir Karvio skyriams 3000 dolerių, Lavoriškių gimnazijos naujai ikimokyklinei grupei 2000 dolerių.

  Nemažos gaunamos lėšos mokykloms, bet tik dažnai pamirštama padėkoti geradariams, kurie deda visas pastangas, kad aukos pasiektų Lietuvą.

     Tautos fondas skiria stipendijas gerai besimokantiems ir materialiai stokojantiems studentams. Yra dvi grupės stipendijų. Viena yra vardinės stipendijos sukauptos palikimo lėšos ir skirtos tam tikrų aukštųjų mokyklų studentams ir yra Tautos fondo skiriamos stipendijos gabiems ir neturtingiems studentams.

  2018 m. suorganizuotas Tautos fondo rašinių konkursas „Ką man davė Lietuvos 100-metis?“ Buvo išrinkti 3-trys laureatai: I-mos vietos laimėtoja Karina Mickevičiūtė iš Nemenčinės Gedimino gimnazijos, jai buvo skirta 300 eurų premija. II vietos laimėtoja  Ieva Gaidytė, Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos mokinė, jai skirta 200 eurų premija. III-čios vietos laimėtoja Evelina Širinskytė, tai Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokinė, jai skirta 100 eurų premija.

Šokiai stovykloje Kintuose

   Šiais metais Amerikos Tautos fondas suorganizavo stažuotes užsienio šalyse studijuojantiems studentams, kad vasarą jie galėtų atlikti stažuotę Vilniuje. Tai galimybė  svetur besimokantiems studentams grįžti dirbti į Lietuvą. Tam buvo skirta 7213 USD.

  Labai dėkojame visiems pasišventusiems Tautos fondo Tarybos, Valdybos, Paramos skirstymo, Revizijos, Finansų komisijos nariams, visiems aukotojams suteikusiems vaikams džiaugsmą. Linkime geros sveikatos, laimės ir gerų darbų!