Pagrindinis puslapis Lietuva Nemokamas muziejų lankymas: ar bus sukurtas ilgalaikis finansavimo modelis?

Nemokamas muziejų lankymas: ar bus sukurtas ilgalaikis finansavimo modelis?

 

Istorinėje prezidentūroje, Jovitos Jankauskienės fotografija

www.voruta.lt

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir visa muziejų bendruomenė teigiamai vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytas iniciatyvas, skatinančias muziejų prieinamumą įvairaus amžiaus socialinėms grupėms. Konstruktyvus muziejininkų bendruomenės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dialogas lėmė, kad Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonės „Moksleivių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas“ parengiamasis etapas startavo sėkmingai.

Lietuvai minint Valstybės atkūrimo šimtmetį 17 Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų pakvietė moksleivius iki š. m. liepos 1 d. nemokamai lankytis nuolatinėse ekspozicijose. Kultūros ministerija nemokamo moksleivių lankymosi muziejuose užtikrinimui skyrė 600 tūkst. eurų.

2018 metais Lietuvos muziejų asociacija dalyvaus Kultūros ministerijos inicijuotoje Nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimo darbo grupėje, kuri kartu su Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, įvertindama kultūrinius visuomenės poreikius, turėtų sukurti ilgalaikį ir tvarų nemokamo muziejų lankymo modelį, tenkinantį socialinius ir kultūrinius šalies piliečių poreikius ir orias muziejų veiklos finansavimo sąlygas.

Lietuvos muziejų bendruomenė taip pat tikisi, kad bus pradėti vykdyti ir kiti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti kompleksiniai Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų bendrieji darbai, susiję su moksleivių ugdymo muziejuose programomis: „Ugdymo kultūra ir menu programa“, „Kultūros pasas“ ir kt. Numatyti svarbūs ir permainas lemiantys darbai pareikalaus Vyriausybės ir visų švietimo, kultūros ir mokslo sričių institucijų sinergijos.

„Norime ir galime bendradarbiauti rengiant naujus kultūros srities strateginius dokumentus, turime labai konkrečių pasiūlymų programoms įgyvendinti“, – Lietuvos muziejų asociacijos poziciją išsakė valdybos pirmininkas Raimundas Balza.

Naujienos iš interneto