Pagrindinis puslapis Kultūra Naujos knygos „Praeitis tarp mūsų: Alytaus kolekcininkų klubui – 15 metų“ sutiktuvės bei Trečioji Alytaus kolekcininkų paroda

Naujos knygos „Praeitis tarp mūsų: Alytaus kolekcininkų klubui – 15 metų“ sutiktuvės bei Trečioji Alytaus kolekcininkų paroda

Naujos knygos „Praeitis tarp mūsų: Alytaus kolekcininkų klubui – 15 metų“ sutiktuvės bei Trečioji Alytaus kolekcininkų paroda

Šarūnas Šimkevičius, www.voruta.lt

2021 m. gegužės 7 d. Alytaus Kraštotyros muziejuje vyko knygos „Praeitis tarp mūsų: Alytaus kolekcininkų klubui – 15 metų“ sutiktuvės bei Trečiosios Alytaus kolekcininkų parodos atidarymas. Istorijoje 15 metų – vienas mirksnis, žmogui – gyvenimo etapas.

2006 m. kovo 26 d. (įregistruotas liepos 14 d.) Alytuje įsteigtas (mano teigimu, jis buvo atkurtas, bet apie šią problemą ir naujus iššūkius pabandyt tai įrodyti ir pagrįsti – kiek vėliau) kolekcininkų klubas. Jo steigimo dokumentų tvarkytojais tapo fanatiškai pamėgę kolekcionavimą alytiškiai: Zenonas Gramackas, Algirdas Tatulis ir Irena Giedrienė. Klubo steigime taip pat aktyviai dalyvavo: Birutė Andrijauskienė, Vytautas Adukevičius, Algimantas Antanevičius, Robertas Balkauskas, Vytas Dusevičius, Juozas Geležiūnas, Petras Grėbliauskas, Jonas Juravičius, Juozas Kazlauskas, Kęstutis Krivas, Alvydas ir Petras Leitonai, Gintaras Lučinskas, Alvyras Miškinas, Virginijus Oželis, Antanas Pocevičius, Kęstutis Rimkus, Ramūnas Simanavičius, Šarūnas Šimkevičius, Ramūnas Tatulis, Jonas Vaicekauskas, Gintaras Urbonas, Romualdas Zdanavičius, Algimantas Zubavičius. Metai po metų klubo narių vis daugėjo ir 2021 m. pradžioje jų buvo 81. Tačiau per tą laiką turėjome ir netekčių – 11 narių jau Anapilyje.

Kolekcininkų klubas vienija Alytaus regiono kolekcininkus – ne tik iš Alytaus, bet ir iš Druskininkų, Varėnos miestų bei Daugų, Krokialaukio, Santaikos, Vaisodžių (Alytaus r.).

Kolekcionavimo kryptys pačios įvairiausios: numizmatika (monetos), bonistika (banknotai), bukinistika (senos knygos ir spauda), faleristika (ženkliukai ir medaliai), filatelija (pašto ženklai), filokartija (seni atvirukai ir nuotraukos), militaristika, sporto ir olimpizmo istorija ir t. t.

Per 15-os metų laikotarpį klubo nariai organizavo parodas, susitikimus, savo kolekcijų ir knygų pristatymus, nuo 2017 m. pavasario prie PC „Lankava“ suorganizavo „Kolekcininkų sueigas“ (iki tol vyko „blusturgiai“), kuriose alytiškiai ne tik gali įsigyti jiems reikalingų daiktų, bet ir pagilinti savo žinias. Klube yra ne vienas, kuris yra išleidęs net po kelias knygas, tad žinių – užtektinai. Informacija apie kolekcionavimo naujienas pateikiama regioninėje spaudoje, interneto svetainėse: www.alytauslaikas.lt ir www.gintarinesvajone.lt bei Facebook paskyroje „Alytaus kolekcininkų klubas“, kurioje daugiau nei 300 dalyvių.

Alytiškiai Zenonas Gramackas, Algirdas Tatulis ir Romualdas Zdanavičius yra Lietuvos olimpinės kolekcininkų asociacijos (LOKA) nariai. Zenonas Gramackas dar dalyvauja Lietuvos muziejininkų asociacijos valdybos veikloje.

Klubo nariai Bronislovas Geležiūnas, Zenonas Gramackas, Petras Grėbliauskas, Juozas Kazlauskas, Rimas Marčiulynas, Gintaras Potelis, Algirdas Tatulis, Alvydas Vakauskas, Romas Zdanavičius savo kolekcijas pavertę privačiais muziejais.

Dzūkijos kolekcininkai bendradarbiauja su kolegomis iš Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Utenos, Vilkaviškio ir Vilniaus. Keletą kartų dalyvavo išvykose į tarptautinius kolekcininkų susibūrimus Rygoje (Latvija), Gdanske (Lenkija) bei Vokietijoje.

Kartais juokais kolekcionavimas pavadinamas lengvu pamišimu. Ir iš tiesų, kolekcionavimas įtraukia taip stipriai, kad ištrūkti iš jo „žabangų“ nėra jokios vilties. Dažniausiai viskas prasideda nuo nekalto noro surinkti nedidelę kolekciją kokių nors teminių daiktų. Kolekcionuojant atsiranda daugiau žinių ir kolekcija įgauna visai kitą prasmę. Tai jau ne padrikas vienos rūšies daiktų kaupimas, bet nuoseklus pasirinktos temos vystymas ir plėtojimas. Kolekcininku gali tapti visi, kurie yra neabejingi praeičiai, kuriems svarbu įgyti daugiau žinių. Jau kelerius metus kolekcininkai tradiciškai renkasi kiekvieną sekmadienį Alytaus miesto stadiono administracijos patalpose. Durys į kolekcininkų klubą atviros visiems.

Šioje knygoje apžvelgiama Dzūkijos regiono kolekcionavimo raida: nuo ištakų iki šių dienų, prisimenama apie Alytaus kolekcininkų organizuotas parodas (1-oji – 1993 m., 2-oji – 2009 m.). Aprašomos pažintinės ir edukacinės parodos, prie kurių parengimo esmingai prisidėjo kolekcininkai. Pateikiama informacija apie klubo dokumentaciją ir atributiką. Foto nuotraukose ir spaudos publikacijose atsispindi klubo narių knygų leidyba bei visuomeninė veikla.

Knyga turėtų sudominti ne tik kolekcionavimo objektų „pavergtuosius“, bet ir platesnį skaitytojų ratą, taip prisidedant prie kolekcionavimo kultūros populiarinimo.

Kai kam gali kilti klausimas, kodėl tik trečioji Alytaus kolekcininkų paroda? Čia reikia pastebėt, kad dalis klubo narių yra surengę tikrai ne vieną asmeninę savo kolekcijos parodą ir dalyvavę bendrose parodose Lietuvoje ir užsienyje. Tačiau kolekcininkai norėjo pratęst pirmosios parodos, vykusios 1993 metais idėją ir suteikt jai tęstinumą. Tuo labiau, kad visos šios trys parodos – tai bendras didelis alytiškių darbas renkant ir populiarinant savo kolekcijas. Ir visų trijų parodų vieta ta pati – Alytaus kraštotyros muziejus. Tiesa, iš pirmosios parodos dalyvių šioje naujausioje parodoje nedalyvavo nė vienas. Žinoma, dalis jų dalyvavo kaip parodos lankytojai. Mačiau parodoje apsilankiusius kolekcininkus Algimantą Antanevičių ir Joną Uosaitį. Ši trečioji paroda griežtos tematikos neturėjo, bet buvo darbo ir temų pasidalijimas. Nes nenorėta, kad dubliuotųsi temos ir eksponatai. Kai gavau iš parodos organizatorių kvietimą joje dalyvauti, tai pasisiūliau eksponuoti dokumentus iš savo kolekcijos. Tačiau sužinojęs, kad dokumentus pristatančių bus – iš karto pasiūliau kitą temą – senosios atminimų knygelės. Nes kai kurie jau žino, kad pastaruoju metu aš susidomėjau įvairiais rankraščiais ir dokumentais. Tad senąsias atminimų knygeles aš vertinu, taip pat turiu ir užrašų knygelių. Taip pat į asmeninę kolekciją pasidedu ir dalį senųjų kalendorių, kuriuos žmonės naudodavo kaip užrašų knygeles arba net ir dienoraščius. Apie vieną tokių dienoraščių kalendoriuje net ruošiausi parašyt publikaciją, bet kol kas tai dar tik projektas. Trečiojoje Alytaus kolekcininkų parodoje savo rinkinius pristatė: Mindaugas Astrauskas, Zenonas Gramackas, Petras Grėbliauskas, Juozas Kazlauskas, Virginijus Oželis, Juozas Parulis, Gintaras Potelis, Nerijus Skauranskas, Šarūnas Šimkevičius, Kęstutis Tamulevičius, Algirdas Tatulis, Gintaras Urbonas, Alvydas Vakauskas, Romualdas Zdanavičius. Apie kiekvieną iš šių 14 kolekcininkų ir jų rinkinius neimsiu pasakot, nes apie daugumą jų buvo rašyta spaudoje, o kai kurie yra išleidę ir knygas apie savo rinkinius. Visus šiuos 14 asmenų vienija bendras kolekcionavimo pomėgis ir tai, kad visų jų asmeninės kolekcijos yra tikrai solidžios. Ir tie eksponatai, kuriuos jie pristato parodoje tikrai įdomūs, todėl ateikit patys, pažiūrėkit, vertinkit. Aš asmeniškai neišskirsiu kurio nors vieno rinkinio, tačiau galiu pateikt parodos lankytojų atsiliepimus. Pavyzdžiui, parodoje apsilankęs kolekcininkas Algimantas Zubavičius teigė, kad jam labiausiai patiko Gintaro Potelio uniforminių kepurių kolekcija. Taip pat yra palankių atsiliepimų  internete. Tad geriau paliekam parodą vertint lankytojams.

Dar trumpam grįžtam prie naujosios knygos „Praeitis tarp mūsų: Alytaus kolekcininkų klubui – 15 metų“. Knyga parengta profesionaliai ir išleista į pasaulį graži, tad aš jai neabejingas ir vertinu palankiai. Ir kas svarbu ir ką reikia pasakyt. Paprastai rašantys apie naujas knygas kviečia jas nusipirkti, ieškoti knygynuose. O čia – nieko panašaus. Neieškokit, nevarkit, negaiškit laiko. Nes negausit. Nes knyga buvo išgraibstyta ir visi egzemplioriai išparduoti pristatymo dieną. Kaip karštos bandelės. Tiražas nedidelis – 100 egzempliorių ir visiems tikrai neužteko. Na, nebent knygos sudarytojas Kęstutis Tamulevičius išleis papildomą tiražą.

Straipsnio pradžioje minėjau, kad aš esu šalininkas senesnės Alytaus kolekcininkų klubo įkūrimo datos. Tačiau knygos redaktorius Gintaras Lučinskas paskelbė šioje knygoje Algimanto Antanevičiaus straipsnį „Kolekcionavimas Alytaus krašte ir pirmoji Alytaus kolekcininkų paroda“. Algimantas Antanevičius rašo: Netgi atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – oficialus Alytaus kolekcininkų klubo pavadinimas buvo Lietuvos filatelistų sąjungos Alytaus skyrius. Tai rodo ir mano 1991 m. šio skyriaus nario bilietas“.

Todėl man teks dar padirbėt, norint įrodyti ir pagrįsti, kad Alytaus kolekcininkų klubas egzistavo ir anksčiau, prieš 2006 metus. Pagrindinis mano koziris būtų kolekcininkas Vytautas Ruminas, jei sutiktų duoti interviu. O kuo aš remiuosi, bandydamas įrodinėt Alytaus kolekcininkų klubo egzistavimą ir anksčiau? Aš esu matęs 1987 metais spaudos kioskuose reklaminius kvietimus, kurie kvietė apsilankyti tuometiniame Alytaus kolekcionierių klube. Tada aš ir nusprendžiau pirmą kartą jame apsilankyti. Taip pat aš remiuosi ir Vlado Stasiukyno publikacijomis spaudoje, jis rašo apie plataus profilio klubą ir įvardija būtent taip – Alytaus kolekcionierių klubas. Net ir Algimantas Antanevičius naujausiame minėtame savo straipsnyje aprašo senojo klubo veiklą: „Tiesa, jau Sąjūdžio laikais ir ypač pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais Alytaus kolekcininkai tapo gerokai aktyvesni, rinkosi gausiau. Sueigose atsirado daugiau kolekcionavimo objektų: numizmatika, faleristika, ženklai, apdovanojimai ir kt., tačiau ir toliau tarp kolekcininkų jautėsi ankstesnis atsargumas ir nepasitikėjimas. Rimtesni kolekcininkai, kurie galėjo ir turėjo ką parodyti – arba iš viso nedalyvavo klubo veikloje, arba pasirodydavo tik epizodiškai. “

Todėl dar laukia tolimesni senojo Alytaus kolekcininkų klubo istorijos tyrinėjimai. O kol kas sveikiname knygos autorius ir leidėjus su puikia knyga. Kviečiam pasižiūrėt įdomią kolekcininkų parodą. Atidarymo metu Kolesnikovų ir Tamulevičių šeimos miestui padovanojo po paveikslą tikėdami, kad mieste atsiras paveikslų galerija. V.Vencius Kęstučiui padovanojo kolekcinį peiliuką knygoms ir vokams. Įvairių dovanų gavo ir kiti knygos autoriai ir parodos organizatoriai.