Pagrindinis puslapis Sena Voruta Mažesnieji broliai Lietuvoje

Mažesnieji broliai Lietuvoje

2009 m. spalio 2-4 dienomis vyks mokslinė konferencija, skirta Pranciškonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejui (1209–2009)
 
Lietuvos nacionalinis muziejus Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija
 
P r o g r a m a:
 
2009 m. spalio 2 d. 

Lietuvos nacionalinio muziejaus salė, Arsenalo g. 3, Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija

 
Spalio 2 d., penktadienis
 
9.00 – Konferencijos atidarymas
 
BIRUT Ė KULNYTĖ, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė
B r. kun. ASTIJUS KUN GYS OFM, Mažesniųjų brolių ordino
Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas
B r. kun. JU LIUS SASNAUS KAS OFM, Mažesniųjų brolių ordino
Lietuvos šv. Kazimiero provincija
 
9.30 – Br. dr. MARE K ADA M DETT LAFF OFM Conv. (Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) Šventojo Kazimiero provincinė atstovybė Lietuvoje)
 
Pranciškonų pradžia Lietuvoje XIII–XV amžiuje
 
Dr. LIUDAS JOVAIŠA (Vilniaus universitetas)Pranciškonai Lietuvoje: žmonės, dvasia ir darbai
 
10.30–11.00 – Kavos pertrauka
 
11.00 – dr. IRENA VAIŠVI LAIT Ė (Vilniaus universitetas) Lietuviai pranciškonai JAV : veikla, dvasingumas, palikimas
 
D r. (hp) RŪTA JANONIEN Ė (Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas) Lietuvos bernardinų provincija: istorija ir paveldo likimas
 
Mgr. GABIJA SURDO KAIT Ė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius) Pranciškoniškosios Rūpintojėlio ištakos Lietuvoje
 
12.30–14.00 – Pietūs
 
14.00 – prof. dr. (hp) TO MAS SODEI KA (Vilniaus universitetas) Bonaventūro Sielos vadovas į Dievą: simbolinė kelionė
 
15.00 – Diskusijos
 
Pranciškonų ordino 800 metų jubiliejui skirti renginiai Vilniuje
 
Spalio 2 d., penktadienis
 
16.00 – Parodos Mažesnieji broliai Lietuvoje, skirtos Pranciškonų ordinoįsteigimo 800 metų jubiliejui, atidarymas (Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1, Vilnius)
 
2009 m. spalio 2 d. – 2010 m. sausio 17 d.
 
18.30 – šv. Mišios Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje
 
Spalio 3 d., šeštadienis
 
11.30 – Šv. Pranciškaus padėkos rytmetys Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje
 
17.00 – šv. Mišios Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
 
18.30 – Šv. Pranciškaus Asyžiečio perėjimo į amžinąjį gyvenimąpaminėjimas (Tranzitas) Vilniaus Šv.  Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Misterija-koncertas „Neturtėlio giesmės“
Dalyvauja grupė Hora decima (Abruzzo, Italija), kuri atliks XIII a. pranciškonų giesmes
 
Spalio 4 d., sekmadienis, Šv. Pranciškus Asyžietis
 
10.30, 13.00, 17.00 – šv. Mišios Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
 
14.30 – Naminių gyvūnėlių šventinimas Vilniaus Sereikiškių parke (Bernardinų sode)
 
18.30 – Bernardinų jaunimo teatro studijos spektaklis Dievo neturtėlis (pagal to paties pavadinimo N. Kazantzakio romaną)Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

Vilniaus arkivyskupijos naujienų grupė

Naujienos iš interneto