Pagrindinis puslapis Lietuva Lietuvių tautos didvyris

Lietuvių tautos didvyris

PRANAS ŽIŽMARAS
Lietuvių tautos didvyris

Gimė 1907 m. vasario 2 d. Petrapilyje.

1921 m. su motina, broliais ir seserimis atvyko į Vilnių.

1925 m., daktaro Jono Basanavičiaus paakintas, įkūrė lietuvių skautų Gedimino

draugovę.

1927 m. vasario 16 d., mirus daktarui Jonui Basanavičiui, lietuviai skautai Vilniuje pirmą

kartą pasirodė viešai, laidotuvių eisenos metu.

1928 m. naktį iš vasario 15-osios į vasario 16-ąją P. Žižmaras su grupe skautų slapta įlipo į okupuoto Gedimino kalno pilies bokštą ir iškėlė šilkinę trispalvę vėliavą.

1938 m. kovo 18 d. Vilniuje lenkų organizuotame mitinge prieš lietuvius ir Lietuvą studentas – atsargos karininkas Jerzy Chom Chomskis lietuvius viešai išvadino „pastumdėlių tauta, neūžaugomis ir menkystomis“. P. Žižmaras iškvietė pastarąjį į dvikovą, kuri įvyko gegužės 1 d. Dvikovą laimėjo Pranas Žižmaras, šitaip apgindamas įžeistos Tėvynės garbę.

1938 m. pirmoje tautinėje lietuvių sporto olimpiadoje vadovavo Vilniaus sportininkų delegacijai.

1940 m. sovietų valdžios suimtas, kalintas KGB vidaus kalėjime.

1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Sibirą.

1944 m. mįslingomis aplinkybėmis mirė Šangalos lageryje (teigiama, kad jo kūnas rastas ligoninės šulinyje). Palaidotas bendrame kape.

1999 m., minint penkiasdešimt penktąsias mirties metines, prie namų (Turgelių g. 8) buvo atidengta memorialinė Prano Žižmaro lenta.

Prano Žižmaro atminimas taip pat įamžintas Rasų kapinėse, pirmame kenotafe.

 

Naujienos iš interneto