Biografija

Įrašas

Į piligrimystės kelią Rasputiną atvedė kaimyno smurtas ir sibirietiška naminė

Tikriausiai visi žinome mistinę „pakvaišusio vienuolio“ Grigorijaus Rasputino istoriją ar bent jos mažą dalį. Daugelis išgirdę šią pavardę, Rasputinas, kuri reiškia sankryžą arba paprasčiau – paleistuvystę, ištvirkimą, mes prisimename senyvą, barzdotą, ilgaplaukį, nevalyvą mužiką, pūškuojantį XX amžiaus pradžios Sankt Peterburgo gatvėmis. Įsivaizduojame jį besilankantį baruose, matome jį su moterimis, kartais riebiai besikeikiantį ar neblogai įkaušusį....

Įrašas

Lietuvių tautos didvyris

Gimė 1907 m. vasario 2 d. Petrapilyje. 1921 m. su motina, broliais ir seserimis atvyko į Vilnių. 1925 m., daktaro Jono Basanavičiaus paakintas, įkūrė lietuvių skautų Gedimino draugovę. 1927 m. vasario 16 d., mirus daktarui Jonui Basanavičiui, lietuviai skautai Vilniuje pirmą kartą pasirodė viešai, laidotuvių eisenos metu. 1928 m. naktį iš vasario 15-osios į vasario...

Įrašas

Popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ (trumpa biografija)

Pirmasis popiežius amerikietis, Argentinos Buenos Aires arkivyskupas, jėzuitas Jorge Mario Bergoglio yra viena iš ryškiausių viso žemyno Bažnyčios figūrų, – rašo Šventojo Sosto dienraštis „L‘Osservatore Romano“, pristatydamas naują Šventąjį Tėvą. Su ypatinga meile jį mini penkiolika metų jo vadovautos vyskupijos tikintieji – vyskupijos, kurios kiekvienas kampelis kardinolui Bergoglio buvo puikiai pažįstamas, ir miesto – Argentinos...